Norges Bank

Offentlig journal 09.11.2020 - 15.11.2020

Dokumentnummer 20/01413-2

Dokumentdato:

28.04.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Tor Bang

Sak:

Innsynskrav - Tor Bang, Handelshøyskolen BI - Yngve Slyngstads reiseregning med bilag, samt programmet for «Back to University»

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - Tor Bang, Handelshøyskolen BI - Yngve Slyngstads reiseregning med bilag, samt programmet for «Back to University»

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01690-2

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

U

U Til:

VG

Sak:

Innsynskrav - VG - Innsyn i N. Tangens e-post 13.03.2020

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - VG - Innsyn i e-post 13.03.2020

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01691-2

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Klassekampen

Sak:

Innsynskrav - Klassekampen - Innsyn i Slyngstads arbeidsavtale

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - Klassekampen - Innsyn i Slyngstads arbeidsavtale

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01401-7

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

U

U Til:

NRK Nyheter

Sak:

Innsynskrav - NRK - Korrespondanse vedrørende ansettelse av ny sjef i NBIM

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - NRK - Korrespondanse vedrørende ansettelse av ny sjef i NBIM

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01399-3

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

U

U Til:

VG

Sak:

Innsynskrav - VG - Korrespondanse mellom Nicolai Tangen og Norges Bank

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - VG - Korrespondanse mellom Nicolai Tangen og Norges Bank

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01392-2

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Ansettelse Nicolai Tangen

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Ansettelse Nicolai Tangen

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01803-2

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Aftenposten

Sak:

Innsynskrav - Aftenposten - Utgifter ifm. ansettelsen av Tangen

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Aftenposten - Utgifter ifm. ansettelsen av Tangen

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01933-2

Dokumentdato:

25.03.2020

Journaldato:

10.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

De økonomiske utsiktene

Dokumenttittel:

Norsk økonomi

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/00028-9

Dokumentdato:

03.09.2020

Journaldato:

10.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Likviditetsvurdering 2020

Dokumenttittel:

Likviditetsvurdering september 2020

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/02261-2

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Arbeidsgruppen for alternative referanserenter

Sak:

Høring Nowa-indeks

Dokumenttittel:

Nowa-indeks brev til ARR

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/00028-10

Dokumentdato:

04.10.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Likviditetsvurdering 2020

Dokumenttittel:

Likviditetsvurdering oktober 2020

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/02246-3

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

10.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse Prosjektledelse til IBO oppdrag 1623 PL

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse prosjektleder FST - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02246-4

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

10.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse Prosjektledelse til IBO oppdrag 1623 PL

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Minikonkurranse prosjektleder FST IBO - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02474-1

Dokumentdato:

16.10.2020

Journaldato:

10.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Enova SF

Sak:

Enova - Kansellering av prosjekt

Dokumenttittel:

Enova - kansellering av prosjekt

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01594-4

Dokumentdato:

23.10.2020

Journaldato:

10.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Drenering av inngangsparti Venastul

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Utbedring inngangsparti Venastul - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01594-5

Dokumentdato:

23.10.2020

Journaldato:

10.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Drenering av inngangsparti Venastul

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Utbedring inngangsparti Venastul - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01594-6

Dokumentdato:

23.10.2020

Journaldato:

10.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Drenering av inngangsparti Venastul

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Utbedring inngangsparti Venastul - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 19/01411-4

Dokumentdato:

10.11.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB: Recommendation ESRB/2016/14 on closing Real Estate Data Gaps (amended by Rec. ESRB/2019/3)

Dokumenttittel:

ESRB - Interim Assessment of Compliance with ESRB -Recommendation on closing Real Estate Data Gaps 2020

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01636-17

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

13.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om autentiseringsløsning basert på eID - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Autentisering eID - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02304-9

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

10.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Leie av teknisk bistand og teknisk utstyr til arrangement

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Teknisk bistand arrangement - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02304-10

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

10.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Leie av teknisk bistand og teknisk utstyr til arrangement

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Teknisk bistand arrangement - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02304-11

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

10.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Leie av teknisk bistand og teknisk utstyr til arrangement

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Teknisk bistand arrangement - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02304-12

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

10.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Leie av teknisk bistand og teknisk utstyr til arrangement

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Teknisk bistand arrangement - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02304-13

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

10.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Leie av teknisk bistand og teknisk utstyr til arrangement

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Teknisk bistand arrangement - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02598-2

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 15 annet ledd

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Covid-19 - Opprettholdelse av viktig tjenestetilbud ved strengere smitteverntiltak - Nov 2020

Dokumenttittel:

Koronavirus - Planer for opprettholdelse av viktig tjenestetilbud

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 19/00331-2

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Renseritjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Renseritjeneste - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 17/00922-18

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Vinduspuss - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Vinduspuss - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/01035-2

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Rammeavtale Vedlikehold av møbler - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Vedlikehold møbler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 18/01798-4

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Arrangementsbookingsystem - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Arrangementsbookingsystem - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 18/01896-7

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Renholdstjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Renholdtjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 16/00992-10

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement on Account Management, Settlement and Collateralisation - Avskjermet

Dokumenttittel:

Account Management, Settlement and Collateralisation - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02598-4

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Loomis Norge ASDNB Bank ASAVerdipapirsentralen ASABits ASNets Norge Infrastruktur ASVipps ASNokas Verdihåndtering ASDanske Bank NUF

Sak:

Covid-19 - Opprettholdelse av viktig tjenestetilbud ved strengere smitteverntiltak - Nov 2020

Dokumenttittel:

Opprettholdelse av viktig tjenestetilbud ved strengere smitteverntiltak - Presentasjon til møte for private aktører

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02629-1

Dokumentdato:

22.10.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01144-17

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-136

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-137

Dokumentdato:

27.10.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-138

Dokumentdato:

04.11.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-139

Dokumentdato:

27.10.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-140

Dokumentdato:

22.10.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-102

Dokumentdato:

01.09.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02630-1

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02630-2

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-103

Dokumentdato:

04.11.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-104

Dokumentdato:

04.11.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-105

Dokumentdato:

02.11.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-106

Dokumentdato:

30.10.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01358-12

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS - Tilsynsmøte med Bits - 1/2020 - 07. og 16.10.2020

Dokumenttittel:

Utkast til rapport fra tilsynsmøter om NICS - Oktober 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01834-8

Dokumentdato:

04.11.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nordic Financial CERT - NFCERT

Sak:

TIBER - NFCERT nordisk trusselrapport

Dokumenttittel:

NFCERT - Nordic GTL - Material for Steering Group 06.11.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01834-9

Dokumentdato:

22.10.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nordic Financial CERT - NFCERT

Sak:

TIBER - NFCERT nordisk trusselrapport

Dokumenttittel:

Nordic GTL - Material for Steering Group 23.10.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02630-3

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02630-4

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01122-22

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Korona - Håndtering for NICS

Dokumenttittel:

Status NICS pr. 06.11.2020 - Koronasituasjonen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01400-192

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Handelsbanken plc - confirmation

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-193

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised AKO Foundation Undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 15/02471-12

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om tjenester for kontosystem for staten - Avskjermet

Dokumenttittel:

Cash Pool - Negative renter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO Leder

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 18/02302-5

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Skatteetaten

Sak:

Skatteetaten - a-melding

Dokumenttittel:

A-meldingen for oktober 2020 inneholder feil og/eller mangler

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 14/01460-171

Dokumentdato:

07.11.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om fremgangsmøte ved deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/03003-36

Dokumentdato:

03.11.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Periodisk driftsrapportering for NICS

Dokumenttittel:

Periodisk rapportering NICS nr. 5 2020 - 25.08. - 09.10.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/00978-31

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

10.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom Eldreombudet og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02630-5

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01400-194

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Handelsbanken plc - confirmation

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02630-6

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02630-7

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02630-8

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02630-9

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02167-1

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

10.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02630-10

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02630-11

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00059-16

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

10.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-107

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

10.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-108

Dokumentdato:

04.11.2020

Journaldato:

10.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01242-57

Dokumentdato:

03.11.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling

Sak:

Planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - Områderegulering for sentrumsgater og byrom - Bilfritt byliv

Dokumenttittel:

Områderegulering for gater og byrom i Oslo sentrum - Svar på brev om behov for presisering

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02630-12

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02634-1

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

NGI - Norges Geotekniske Institutt

Sak:

Energiforsyning for nytt regjeringskvartal (RK) - Infiltrasjonsbrønner Rådhusgata

Dokumenttittel:

Energiforsyning for nytt Regjeringskvartal - Infiltrasjonsbrønner Rådhusgata

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02348-6

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00068-109

Dokumentdato:

08.02.2019

Journaldato:

10.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02167-2

Dokumentdato:

09.04.2019

Journaldato:

10.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00043-55

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Universitetet i Stavanger

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner 2020 - Næringslivmessen 2021, UIS , Stavanger

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/02348-7

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/00492-5

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Skattedirektoratet

Sak:

Opplysninger til forskningsformål - ligningsopplysninger om norske foretaks innskudds- og låneforhold hos norske banker og finansinstitusjoner - Edok 10/00829

Dokumenttittel:

Oppdatert søknad om utvidet tilgang og nye brukere til ligningsopplysninger om norske foretaks innskudds- og låneforhold hos norske banker og finansinstitusjoner

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 20/01400-195

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised Undertakings - Progress

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01366-6

Dokumentdato:

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01366-7

Dokumentdato:

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02637-1

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Endringer i verdipapirfondloven og AIF-loven

Dokumenttittel:

Høring - Endringer i verdipapirfondloven og AIF-loven

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02235-6

Dokumentdato:

15.03.2015

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4261400737

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet - st. ref. (4261400737) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02235-7

Dokumentdato:

15.03.2015

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4261400737

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet - st. ref. (4261400737) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02235-8

Dokumentdato:

31.08.2015

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4261400737

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet - st. ref. (4261400737) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02235-9

Dokumentdato:

31.08.2015

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4261400737

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet - st. ref. (4261400737) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02235-10

Dokumentdato:

18.11.2016

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4261400737

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet - st. ref. (4261400737) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02235-11

Dokumentdato:

21.11.2016

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4261400737

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet - st. ref. (4261400737) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02235-12

Dokumentdato:

08.11.2017

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4261400737

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet - st. ref. (4261400737) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02235-13

Dokumentdato:

17.09.2018

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4261400737

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet - st. ref. (4261400737) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02235-14

Dokumentdato:

17.09.2018

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4261400737

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet - st. ref. (4261400737) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02235-15

Dokumentdato:

21.09.2018

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4261400737

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet - st. ref. (4261400737) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02235-16

Dokumentdato:

30.01.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4261400737

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet - st. ref. (4261400737) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02235-17

Dokumentdato:

02.06.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4261400737

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet - st. ref. (4261400737) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02235-18

Dokumentdato:

07.06.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4261400737

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet - st. ref. (4261400737) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02235-19

Dokumentdato:

05.08.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4261400737

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet - st. ref. (4261400737) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02235-20

Dokumentdato:

18.08.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4261400737

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet - st. ref. (4261400737) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02235-21

Dokumentdato:

23.10.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4261400737

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet - st. ref. (4261400737) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02235-22

Dokumentdato:

23.10.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4261400737

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet - st. ref. (4261400737) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02235-23

Dokumentdato:

23.10.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4261400737

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet - st. ref. (4261400737) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02235-25

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4261400737

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet - st. ref. (4261400737) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02235-26

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4261400737

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet - st. ref. (4261400737) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02235-27

Dokumentdato:

28.09.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet NBA Security & Crisis Management, Norges Bank - st. ref. 4261400737

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Rådgiver / Seniorrådgiver Sikkerhet - st. ref. (4261400737) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02519-5

Dokumentdato:

19.01.2018

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Analytiker/rådgiver/seniorrådgiver Pengepolitikk, Norges Bank - st. ref. 4288739866

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Analytiker/rådgiver/seniorrådgiver - st. ref. (4288739866) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02519-6

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Analytiker/rådgiver/seniorrådgiver Pengepolitikk, Norges Bank - st. ref. 4288739866

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Analytiker/rådgiver/seniorrådgiver - st. ref. (4288739866) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02519-7

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Analytiker/rådgiver/seniorrådgiver Pengepolitikk, Norges Bank - st. ref. 4288739866

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Analytiker/rådgiver/seniorrådgiver - st. ref. (4288739866) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02519-8

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Analytiker/rådgiver/seniorrådgiver Pengepolitikk, Norges Bank - st. ref. 4288739866

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Analytiker/rådgiver/seniorrådgiver - st. ref. (4288739866) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02519-9

Dokumentdato:

16.10.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Analytiker/rådgiver/seniorrådgiver Pengepolitikk, Norges Bank - st. ref. 4288739866

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Analytiker/rådgiver/seniorrådgiver - st. ref. (4288739866) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02519-10

Dokumentdato:

16.10.2020

Journaldato:

09.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Analytiker/rådgiver/seniorrådgiver Pengepolitikk, Norges Bank - st. ref. 4288739866

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Analytiker/rådgiver/seniorrådgiver - st. ref. (4288739866) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02598-6

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 15 annet ledd

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Covid-19 - Opprettholdelse av viktig tjenestetilbud ved strengere smitteverntiltak - Nov 2020

Dokumenttittel:

Koronavirus - Planer for opprettholdelse av viktig tjenestetilbud

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02494-12

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Statsindekser - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02494-13

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Statspapirindekser - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01918-6

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

10.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Jernbanepersonalets Sparebank - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01918-7

Dokumentdato:

10.11.2020

Journaldato:

10.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

RSM Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Voss Veksel- Og Landmandsbank ASA - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02032-4

Dokumentdato:

10.11.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 14/01460-172

Dokumentdato:

10.11.2020

Journaldato:

10.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Deponering - Garanti - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02164-1

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Threat Intelligence Platform

Dokumenttittel:

Kvalifikasjon - Threat Intelligence Platform - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02167-3

Dokumentdato:

10.11.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-141

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02630-13

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02494-14

Dokumentdato:

10.11.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Statspapirindekser - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02646-1

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASANordea Bank Norge ASAAndebu SparebankHandelsbanken NorgeLandkreditt Bank ASSpareBank 1 Nord-NorgeSpareBank 1 SMNSpareBank 1 SR-BankSparebank 1 Østlandet (tidligere Sparebanken Hedmark)Sparebanken MøreSparebanken SørSbanken ASANets Branch NorgeDanske Bank NorgeSparebanken VestElavon

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Nytt utkast rapporteringsskjema og brukerveiledning

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02646-2

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Sparebanken Møre

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Forespørsel om å trekkes fra kostnadsundersøkelsen

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02164-3

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Threat Intelligence Platform

Dokumenttittel:

Kvalifikasjon - Threat Intelligence Platform - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/00978-32

Dokumentdato:

06.11.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Sparebank 1 Østlandet (tidligere Sparebanken Hedmark)

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom De nasjonale forskningsetiske komiteene og SpareBank 1 Østlandet - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00978-33

Dokumentdato:

10.11.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Sparebank 1 Østlandet (tidligere Sparebanken Hedmark)De nasjonale forskningsetiske komiteene

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom De nasjonal forskningsetiske komiteene og SpareBank 1 Østlandet - Statens konsernkonto - SKK - Svar fra NB

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00978-34

Dokumentdato:

10.11.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Eldreombudet

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom Eldreombudet og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar fra NB

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02164-4

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Threat Intelligence Platform

Dokumenttittel:

Kvalifikasjon - Threat Intelligence Platform - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 17/01242-59

Dokumentdato:

10.11.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - Områderegulering for sentrumsgater og byrom - Bilfritt byliv

Dokumenttittel:

Status for omregulering av Kirkegata og Revierstredet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02359-2

Dokumentdato:

10.11.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Endringer i utlånsreguleringen

Dokumenttittel:

Norges Banks høringssvar - Endringer i utlånsreguleringen

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/02164-5

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Threat Intelligence Platform

Dokumenttittel:

Kvalifikasjon - Threat Intelligence Platform - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02164-6

Dokumentdato:

10.11.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Threat Intelligence Platform

Dokumenttittel:

Kvalifikasjon - Threat Intelligence Platform - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02164-7

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Threat Intelligence Platform

Dokumenttittel:

Kvalifikasjon - Threat Intelligence Platform - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02164-8

Dokumentdato:

11.03.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Threat Intelligence Platform

Dokumenttittel:

Kvalifikasjon - Threat Intelligence Platform - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02164-9

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Threat Intelligence Platform

Dokumenttittel:

Kvalifikasjon - Threat Intelligence Platform - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02164-10

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Threat Intelligence Platform

Dokumenttittel:

Kvalifikasjon - Threat Intelligence Platform - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02164-11

Dokumentdato:

10.11.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Threat Intelligence Platform

Dokumenttittel:

Kvalifikasjon - Threat Intelligence Platform - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02646-3

Dokumentdato:

11.11.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Sparebanken Møre

Sak:

Korrespondanse bankundersøkelsen 2020

Dokumenttittel:

Forespørsel om å trekkes fra kostnadsundersøkelsen

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02652-1

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Aberdeen Standard Investments (ASI)

Sak:

CSSF request - Aberdeen Standard Norway Balanced Property Fund AS - Reporting AIFMD - LEI into RIAD Database

Dokumenttittel:

CSSF request - Aberdeen Standard Norway Balanced Property Fund AS - Reporting AIFMD - LEI into RIAD Database

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02652-2

Dokumentdato:

11.11.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Aberdeen Standard Investments (ASI)

Sak:

CSSF request - Aberdeen Standard Norway Balanced Property Fund AS - Reporting AIFMD - LEI into RIAD Database

Dokumenttittel:

CSSF request - Aberdeen Standard Norway Balanced Property Fund AS - Reporting AIFMD - LEI into RIAD Database

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02653-1

Dokumentdato:

23.10.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Hendelse NICS 24.09 - 05.10.2020 - ref. sak 20/02373

Dokumenttittel:

Hendelsesrapport 23.10.2020 - Problemer NICS-portaler september-oktober 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02654-1

Dokumentdato:

10.11.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Hendelse NICS 10.11.2020

Dokumenttittel:

Melding fra Bits om avvik i NICS 10.11.2020 - Nettverksfeil

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02654-2

Dokumentdato:

11.11.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Hendelse NICS 10.11.2020

Dokumenttittel:

Avviket i NICS 10.11. 2020 - Tilbakemelding Bits

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02518-2

Dokumentdato:

11.11.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Seniorrådgiver/Spesialrådgiver FST Finansiell infrastruktur, Norges Bank - st. ref. 4283934250

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02656-1

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02652-3

Dokumentdato:

11.11.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Aberdeen Standard Investments (ASI)

Sak:

CSSF request - Aberdeen Standard Norway Balanced Property Fund AS - Reporting AIFMD - LEI into RIAD Database

Dokumenttittel:

CSSF request - Aberdeen Standard Norway Balanced Property Fund AS - Reporting AIFMD - LEI into RIAD Database

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 18/02445-6

Dokumentdato:

11.11.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/03308-2

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

11.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

FoIA § 13 CBA § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Framework Agreement for Visual Identity and Printed Communications, Digital Communications, and Websites and Social Media - Brandlab AS

Dokumenttittel:

Extension to Framework Agreement - Framework agreement for visual identity and printed communications, digital communications, and websites and social media - Brandlab AS

Saksansvarlig:

NBA CER NBIM

Saksbehandler:

NBA CER NBIM


Dokumentnummer 20/00068-110

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-111

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-112

Dokumentdato:

10.07.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-113

Dokumentdato:

10.07.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Bank of Lithuania (Lietuvos Bankas)

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-114

Dokumentdato:

10.07.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-115

Dokumentdato:

10.07.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-116

Dokumentdato:

10.07.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-117

Dokumentdato:

09.07.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-118

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-119

Dokumentdato:

02.07.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-120

Dokumentdato:

31.07.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-121

Dokumentdato:

29.10.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-122

Dokumentdato:

21.10.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-123

Dokumentdato:

26.10.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-124

Dokumentdato:

30.06.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02494-15

Dokumentdato:

10.11.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Statspapirindekser - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02622-1

Dokumentdato:

11.11.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse-Driftsleder VVS i EIE

Dokumenttittel:

Tilbud Minikonkurranse NBA Property and Facility - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 20/02622-2

Dokumentdato:

11.11.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse-Driftsleder VVS i EIE

Dokumenttittel:

Tilbud Minikonkurranse NBA Property and Facility - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 16/01770-8

Dokumentdato:

10.11.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Flekkefjord Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Flekkefjord Sparebank

Dokumenttittel:

Flekkefjord Sparebank - Brukergjennomgang 2020 - NBO - Svar fra banken

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02660-1

Dokumentdato:

09.01.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

EFTA - European Free Trade Association

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester (WGFS) 2020-21

Dokumenttittel:

WGFS meeting - Wednesday 29.01.2020

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02660-2

Dokumentdato:

28.01.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

EFTA - European Free Trade Association

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester (WGFS) 2020-21

Dokumenttittel:

Updated Annotated Agenda

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02660-3

Dokumentdato:

18.02.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

EFTA Secretariat

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester (WGFS) 2020-21

Dokumenttittel:

WG FS - Draft Report for meeting of 29.01.2020 for approval by Working Group delegates

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02660-4

Dokumentdato:

10.03.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

EFTA Secretariat

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester (WGFS) 2020-21

Dokumenttittel:

WGFS - Technical Report on Sustainable Finance published

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02660-5

Dokumentdato:

26.03.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

EFTA Secretariat

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester (WGFS) 2020-21

Dokumenttittel:

WG FS - New Matrix of Acts in Financial Services - 26.03.2020

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02660-6

Dokumentdato:

06.04.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

EFTA Secretariat

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester (WGFS) 2020-21

Dokumenttittel:

WGFS - Public Consultation on a new digital finance strategy for Europe - FinTech action plan

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02660-7

Dokumentdato:

28.04.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

EFTA Secretariat

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester (WGFS) 2020-21

Dokumenttittel:

WGFS - Sustainable Recovery from the COVID-19 pandemic

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02660-8

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

EFTA Secretariat

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester (WGFS) 2020-21

Dokumenttittel:

WG FS - New Matrix of Acts in Financial Services - 30.04.2020

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02660-9

Dokumentdato:

30.06.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

EFTA Secretariat

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester (WGFS) 2020-21

Dokumenttittel:

WG FS - New Matrix of Acts in Financial Services - 30.06.2020

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02660-10

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

EFTA Secretariat

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester (WGFS) 2020-21

Dokumenttittel:

Postponement of the WGFS meeting and seminar in Switzerland until autumn 2020

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02660-11

Dokumentdato:

04.08.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

EFTA Secretariat

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester (WGFS) 2020-21

Dokumenttittel:

WG FS - New Matrix of Acts in Financial Services -04.08.2020

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02660-12

Dokumentdato:

08.09.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

EFTA Secretariat

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester (WGFS) 2020-21

Dokumenttittel:

WG FS - New Matrix of Acts in Financial Services -08.09.2020

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02660-13

Dokumentdato:

05.10.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

EFTA Secretariat

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester (WGFS) 2020-21

Dokumenttittel:

WG FS - New Matrix of Acts in Financial Services - 05.10.2020

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02660-14

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Utenriksdepartementet

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester (WGFS) 2020-21

Dokumenttittel:

WGFS meeting of 20.10.2020

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02660-15

Dokumentdato:

28.10.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

EFTA Secretariat

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester (WGFS) 2020-21

Dokumenttittel:

WG FS - Commission Work Programme 2021

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02660-16

Dokumentdato:

30.10.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

EFTA Secretariat

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester (WGFS) 2020-21

Dokumenttittel:

WG FS - Backlog discussion document

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02660-17

Dokumentdato:

11.11.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

EFTA Secretariat

Sak:

EFTA arbeidsgruppe finansielle tjenester (WGFS) 2020-21

Dokumenttittel:

WG FS - Roadmap on the BRRD/SRMR/DGSD Review

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00978-35

Dokumentdato:

09.11.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Helse Vest RHF

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Utbetaling av lån til investeringer i november 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00068-125

Dokumentdato:

11.11.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-126

Dokumentdato:

11.11.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-127

Dokumentdato:

10.11.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-142

Dokumentdato:

10.11.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01264-5

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01264-6

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01264-7

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01264-8

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01264-9

Dokumentdato:

18.05.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-143

Dokumentdato:

01.06.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01264-10

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01264-12

Dokumentdato:

03.06.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02662-1

Dokumentdato:

12.11.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Vårt Land

Sak:

Innsynskrav - Vårt Land - Innsyn i dokument 20/01400-181

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Vårt Land - Innsyn i dokument 20/01400-181 Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

Juridisk direktør

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01264-13

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01602-3

Dokumentdato:

10.06.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02664-1

Dokumentdato:

12.11.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02663-1

Dokumentdato:

12.11.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Vårt Land

Sak:

Innsynskrav - Vårt Land - Innsyn i dokument 20/00096-16

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Vårt Land - Innsyn i dokument 20/00096-16 OECD Survey for Sovereign Borrowing Outlook - Norway

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02664-2

Dokumentdato:

12.11.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/02810-13

Dokumentdato:

05.11.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 Hallingdal Valdres

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatert skjema for kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02667-1

Dokumentdato:

12.11.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02668-1

Dokumentdato:

12.11.2020

Journaldato:

12.11.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nærings- og fiskeridepartementet

Sak:

Høringsnotat - Endringer i foretakslovgivningen i forbindelse med Storbritannias uttreden av Den europeiske union - Alminnelig høring

Dokumenttittel:

Høringsnotat om endringer i foretakslovgivningen i forbindelse med Storbritannias uttreden av Den europeiske union - Alminnelig høring

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse