Norges Bank

Offentlig journal 26.10.2020 - 01.11.2020

Dokumentnummer 18/02295-34

Dokumentdato:

26.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF) 2018-2020

Dokumenttittel:

Sikkerhetsloven - Redegjørelse for avhengigheter

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02086-34

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

29.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nasdaq Clearing AB

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard - NBO - Svar fra Nasdaq Clearing

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 19/00975-39

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

30.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sveriges Riksbank

Sak:

Valutaswapavtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Info - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02458-2

Dokumentdato:

26.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Videreføring av forskrift om investeringsvirksomhet og investeringstjenester fra tredjeland mv. (kontraktskontinuitet)

Dokumenttittel:

Norges Banks høringssvar - Videreføring av forskrift om investeringsvirksomhet og investeringstjenester fra tredjeland mv. (kontraktskontinuitet)

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02491-1

Dokumentdato:

28.10.2020

Journaldato:

30.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tilgang på legitimasjon og reisedokumenter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilgang på legitimasjon og reisedokumenter - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 14/01460-168

Dokumentdato:

27.10.2020

Journaldato:

28.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/03832-13

Dokumentdato:

22.10.2020

Journaldato:

26.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Euroclear Bank SA/NV

Sak:

Hvitvasking og terrorfinansiering (AML)

Dokumenttittel:

Oppdatert svar Euroclear KYC oktober 2020

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01618-15

Dokumentdato:

07.10.2020

Journaldato:

26.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Håkon RolandJulia VanceMarius RenbergKnut JohannessenTurid Christine Aspelund

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Telefonmøte med vinner av kunstnerkonkurransen 19.10.2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01618-16

Dokumentdato:

12.10.2020

Journaldato:

26.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Håkon RolandJulia VanceMarius RenbergKnut JohannessenTurid Christine Aspelund

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Innkalling til samtale med kunstner 19.10.2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01618-17

Dokumentdato:

15.10.2020

Journaldato:

26.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Håkon RolandJulia VanceKnut JohannessenTurid Christine Aspelund

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Minnemynt 2021 - Advers

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01618-18

Dokumentdato:

21.10.2020

Journaldato:

26.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Håkon Anton Fagerås

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Kort referat etter møtet 19.10.2020 + diverse

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01618-19

Dokumentdato:

22.10.2020

Journaldato:

26.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Håkon RolandJulia VanceMarius RenbergKnut JohannessenTurid Christine Aspelund

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Justert advers

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/01460-170

Dokumentdato:

23.10.2020

Journaldato:

26.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering i gjeldshøve

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02535-1

Dokumentdato:

19.10.2020

Journaldato:

26.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01122-21

Dokumentdato:

23.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Korona - Håndtering for NICS

Dokumenttittel:

Status NICS pr. 23.10.2020 - Koronasituasjonen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/00096-15

Dokumentdato:

23.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

OECD

Sak:

Statsgjeld - OECD WPDM 2020

Dokumenttittel:

OECD survey on the investor base - Norway

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/00096-16

Dokumentdato:

23.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

OECD

Sak:

Statsgjeld - OECD WPDM 2020

Dokumenttittel:

OECD Survey for Sovereign Borrowing Outlook - Norway

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 17/00922-17

Dokumentdato:

23.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Vinduspuss - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet forlengelse av avtale for vinduspussetjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01400-181

Dokumentdato:

23.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Capital

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 18/02143-31

Dokumentdato:

21.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av kantinetjeneste - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatert driftsstøtte - Avtale om kantinetjeneste - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 18/02143-32

Dokumentdato:

22.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av kantinetjeneste - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet driftsstøtte - Avtale om kantinetjeneste - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02304-1

Dokumentdato:

25.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Leie av teknisk bistand og teknisk utstyr til arrangement

Dokumenttittel:

Tilbakemelding - Ikke deltagelse i konkurransen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01017-6

Dokumentdato:

24.10.2020

Journaldato:

26.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01908-5

Dokumentdato:

23.10.2020

Journaldato:

26.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01041-52

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/01041-53

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/01041-54

Dokumentdato:

16.09.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sveriges Riksbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/01041-55

Dokumentdato:

16.09.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/01041-56

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/01041-57

Dokumentdato:

23.09.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/01041-58

Dokumentdato:

23.09.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/01041-59

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Bank of Lithuania (Lietuvos Bankas)

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/01041-60

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/01041-61

Dokumentdato:

28.09.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/01041-62

Dokumentdato:

28.09.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/01041-63

Dokumentdato:

29.09.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/01041-64

Dokumentdato:

15.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/01041-65

Dokumentdato:

20.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/01041-66

Dokumentdato:

20.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/01041-67

Dokumentdato:

22.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/01041-68

Dokumentdato:

22.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/01041-69

Dokumentdato:

23.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/01041-70

Dokumentdato:

23.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02467-4

Dokumentdato:

22.10.2020

Journaldato:

26.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Nintex Consultant

Dokumenttittel:

Tender - Nintex Consultant - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 20/01635-207

Dokumentdato:

21.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-208

Dokumentdato:

22.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-209

Dokumentdato:

22.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-210

Dokumentdato:

22.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-211

Dokumentdato:

22.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Capital

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-212

Dokumentdato:

25.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02538-1

Dokumentdato:

16.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02441-4

Dokumentdato:

22.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sveriges Riksbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02441-5

Dokumentdato:

22.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02441-6

Dokumentdato:

23.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02441-7

Dokumentdato:

26.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02441-8

Dokumentdato:

26.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02202-3

Dokumentdato:

03.09.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02202-4

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02202-5

Dokumentdato:

23.10.2020

Journaldato:

28.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

LCH SA

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - Account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - Establishment of a new account - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01635-213

Dokumentdato:

26.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/02955-63

Dokumentdato:

26.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Likviditetsundersøkelsen - Oversendelse til Finanstilsynet

Dokumenttittel:

Norges Banks likviditetsundersøkelse pr 30.09.2020

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/01512-9

Dokumentdato:

26.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02542-1

Dokumentdato:

26.10.2020

Journaldato:

28.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Statistisk sentralbyråStatistisk sentralbyrå

Sak:

Leveranse fra kredittstatistikken

Dokumenttittel:

Forespørsel om leveranse fra kredittstatistikken

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 17/00360-8

Dokumentdato:

22.10.2020

Journaldato:

26.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale service og oppgradering heiser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Heisanlegg - Heis 9 og 10 - Nr 180666 - Garanti

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02304-4

Dokumentdato:

26.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Leie av teknisk bistand og teknisk utstyr til arrangement

Dokumenttittel:

Tilbud - Teknisk bistand og leie av teknisk utstyr til arrangementer - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02304-5

Dokumentdato:

26.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Leie av teknisk bistand og teknisk utstyr til arrangement

Dokumenttittel:

Tilbud - Teknisk bistand og leie av teknisk utstyr til arrangementer - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02304-6

Dokumentdato:

19.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Leie av teknisk bistand og teknisk utstyr til arrangement

Dokumenttittel:

Tilbud - Teknisk bistand og leie av teknisk utstyr til arrangementer - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02304-7

Dokumentdato:

26.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Leie av teknisk bistand og teknisk utstyr til arrangement

Dokumenttittel:

Tilbud - Teknisk bistand og leie av teknisk utstyr til arrangementer - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02304-8

Dokumentdato:

26.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Leie av teknisk bistand og teknisk utstyr til arrangement

Dokumenttittel:

Tilbud - Teknisk bistand og leie av teknisk utstyr til arrangementer - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02441-9

Dokumentdato:

26.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/01534-114

Dokumentdato:

26.10.2020

Journaldato:

26.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 11/00111

Dokumenttittel:

EØS-faktanotat for finansielle tjenester - Til orientering i SU

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02558-1

Dokumentdato:

29.10.2020

Journaldato:

30.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

Oslo kommune Bystyrets sekretariat

Sak:

Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02542-2

Dokumentdato:

27.10.2020

Journaldato:

28.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Leveranse fra kredittstatistikken

Dokumenttittel:

Forespørsel om leveranse fra kredittstatistikken

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/02560-1

Dokumentdato:

26.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01321-2

Dokumentdato:

26.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Sak:

TopSec - Brukstillatelse

Dokumenttittel:

TopSec Avsluttes 31.12.2020

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 14/03686-10

Dokumentdato:

26.10.2020

Journaldato:

28.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Bits AS

Sak:

Informasjon fra NICS Operatørkontor - Bits AS

Dokumenttittel:

ISAE 3402 - Anbefaling til Bits

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02560-2

Dokumentdato:

27.10.2020

Journaldato:

28.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00908-19

Dokumentdato:

19.10.2020

Journaldato:

28.10.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Crane Currency Division

Sak:

Crane - Oppfølging produksjon NOK200 VIII

Dokumenttittel:

E-post fra Crane - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02562-1

Dokumentdato:

24.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Sagát - Samisk avis AS

Sak:

Norges Bank - Riksannonsering i Ságat

Dokumenttittel:

Norges Bank - Riksannonsering i Ságat

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/02563-2

Dokumentdato:

22.10.2020

Journaldato:

29.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

Sveriges Riksbank

Sak:

Korrespondanse om legal review

Dokumenttittel:

TIBER - Legal review

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/00803-10

Dokumentdato:

07.09.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Stiftelsen Asta

Sak:

Ordning og registrering av eldre arkiver

Dokumenttittel:

Statusrapport for august

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/00803-11

Dokumentdato:

16.09.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Stiftelsen Asta

Sak:

Ordning og registrering av eldre arkiver

Dokumenttittel:

Om ressursbruk for prosjekt historisk arkiv - Norges Bank

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/02563-3

Dokumentdato:

23.10.2020

Journaldato:

29.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Korrespondanse om legal review

Dokumenttittel:

TIBER - Legal review

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/00803-12

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Stiftelsen Asta

Sak:

Ordning og registrering av eldre arkiver

Dokumenttittel:

ASTA brukernavn og passord

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/02487-4

Dokumentdato:

27.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00803-13

Dokumentdato:

01.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Stiftelsen Asta

Sak:

Ordning og registrering av eldre arkiver

Dokumenttittel:

Epost fra Stiftelsen ASTA - Utkast til revisjon av bk-plan

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/02487-5

Dokumentdato:

27.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00422-8

Dokumentdato:

27.10.2020

Journaldato:

28.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatert skjema for kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02564-1

Dokumentdato:

27.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sak:

Høring - NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt - Domstolene i endring

Dokumenttittel:

Høring - NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt - Domstolene i endring

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/02217-38

Dokumentdato:

26.10.2020

Journaldato:

28.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Fjordkraft AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

eFaktura og Avtalegiro

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02217-39

Dokumentdato:

27.10.2020

Journaldato:

28.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Fjordkraft AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

eFaktura og Avtalegiro

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02565-1

Dokumentdato:

15.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

Spørsmål fra andre sentralbanker om Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Systematically Important Financial Infrastructures

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02565-2

Dokumentdato:

27.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Sedlabanki Islands

Sak:

Spørsmål fra andre sentralbanker om Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Systematically Important Financial Infrastructures

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02217-40

Dokumentdato:

27.10.2020

Journaldato:

28.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Telenor ASA

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Norges Banks undersøkelse om kostnader ved innenlands betalingsformidling - Møte med Telenor (internal)

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02473-2

Dokumentdato:

27.10.2020

Journaldato:

28.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02542-3

Dokumentdato:

27.10.2020

Journaldato:

28.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Leveranse fra kredittstatistikken

Dokumenttittel:

Leveranse fra kredittstatistikken

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/02348-3

Dokumentdato:

22.10.2020

Journaldato:

27.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/02056-146

Dokumentdato:

27.10.2020

Journaldato:

28.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens konsernkontoordning - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer

Dokumenttittel:

Statens konsernkonto - SKK - DFØ - Ambassaden i Kinshasa - Nye oppgjørskontoer

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/02056-147

Dokumentdato:

27.10.2020

Journaldato:

28.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens konsernkontoordning - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer

Dokumenttittel:

Statens konsernkonto - SKK - DFØ - Eldreombudet - Ny oppgjørskonto

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00944-6

Dokumentdato:

13.10.2020

Journaldato:

28.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

NOKAS Tromsø

Sak:

Drift 2020

Dokumenttittel:

Bytte SBD ADSL forbindelse til fiber - Tromsø

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00944-7

Dokumentdato:

13.10.2020

Journaldato:

28.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

NOKAS Trondheim

Sak:

Drift 2020

Dokumenttittel:

Bytte SBD ADSL forbindelse til fiber - Trondheim

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00944-8

Dokumentdato:

27.10.2020

Journaldato:

28.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Drift 2020

Dokumenttittel:

Bytte SBD ADSL forbindelse til fiber

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01149-41

Dokumentdato:

27.10.2020

Journaldato:

29.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Holte Consulting AS

Sak:

Rammeavtale - Prosjektledelse og -bistand - Holte Consulting

Dokumenttittel:

Tildeling på minikonkurranse 1623 PL IBO

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02574-1

Dokumentdato:

27.10.2020

Journaldato:

28.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Handel og kontor i Norge HK i Norge

Sak:

Handel og Kontor krever Statens pensjonsfond utland ut av Wizz Air

Dokumenttittel:

Uttalelse fra forbundsstyret i Handel og Kontor i Norge - Wizz Air

Saksansvarlig:

NBIM CEO Office

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 20/02234-4

Dokumentdato:

24.08.2020

Journaldato:

28.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Innkjøpsjurist Norges Bank Finance & Procurement - st. ref. 4201210813

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Innkjøpsjurist - st. ref. (4201210813) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Finance

Saksbehandler:

NBA Finance


Dokumentnummer 20/02234-5

Dokumentdato:

17.02.2016

Journaldato:

28.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Innkjøpsjurist Norges Bank Finance & Procurement - st. ref. 4201210813

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Innkjøpsjurist - st. ref. (4201210813) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Finance

Saksbehandler:

NBA Finance


Dokumentnummer 20/02234-6

Dokumentdato:

14.08.2018

Journaldato:

28.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Innkjøpsjurist Norges Bank Finance & Procurement - st. ref. 4201210813

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Innkjøpsjurist - st. ref. (4201210813) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Finance

Saksbehandler:

NBA Finance


Dokumentnummer 20/02234-7

Dokumentdato:

11.08.2019

Journaldato:

28.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Innkjøpsjurist Norges Bank Finance & Procurement - st. ref. 4201210813

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Innkjøpsjurist - st. ref. (4201210813) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Finance

Saksbehandler:

NBA Finance


Dokumentnummer 20/02234-8

Dokumentdato:

11.08.2019

Journaldato:

28.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Innkjøpsjurist Norges Bank Finance & Procurement - st. ref. 4201210813

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Innkjøpsjurist - st. ref. (4201210813) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Finance

Saksbehandler:

NBA Finance


Dokumentnummer 20/02494-9

Dokumentdato:

28.10.2020

Journaldato:

29.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Norske Finansanalytikeres Forening

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Statsobligasjonsindekser - NFF

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 16/02389-62

Dokumentdato:

28.10.2020

Journaldato:

29.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter Vermeg - IBO

Dokumenttittel:

Service meeting - December 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02389-63

Dokumentdato:

28.10.2020

Journaldato:

29.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter Vermeg - IBO

Dokumenttittel:

Service meeting - December 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02389-64

Dokumentdato:

28.10.2020

Journaldato:

29.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter Vermeg - IBO

Dokumenttittel:

Service meeting - December 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 18/02570-74

Dokumentdato:

28.10.2020

Journaldato:

29.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2019 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom NFD - Alminnelig garantiordning tapsavsetning og DNB - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00177-30

Dokumentdato:

28.10.2020

Journaldato:

29.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02467-5

Dokumentdato:

27.10.2020

Journaldato:

28.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Nintex Consultant

Dokumenttittel:

Tender - Nintex Consultant - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 20/02335-2

Dokumentdato:

16.10.2020

Journaldato:

28.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Oslo Politidistrikt

Sak:

Politianmeldelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Politianmeldelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 20/02335-3

Dokumentdato:

19.10.2020

Journaldato:

28.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Oslo Politidistrikt

Sak:

Politianmeldelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Politianmeldelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 20/01918-5

Dokumentdato:

Journaldato:

28.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

KPMG

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 Sparebank 1 BV - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02579-1

Dokumentdato:

26.08.1920

Journaldato:

29.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 18/01229-5

Dokumentdato:

27.10.2020

Journaldato:

28.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Akademisk forskningsfond

Sak:

Parallell rammeavtale lederutvikling - AFF Akademisk forskningsfond

Dokumenttittel:

Procurement of Goods and Services - Call off Orders and Mini-Competitions - Akademisk forskningsfond (AFF)

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 18/01066-4

Dokumentdato:

20.10.2020

Journaldato:

28.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale lederutvikling Leadership Pipeline Institute

Dokumenttittel:

Procurement of Goods and Services - Call off Orders and Mini-Competitions - Leadership Pipeline Institute

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 19/00975-45

Dokumentdato:

28.10.2020

Journaldato:

28.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Valutaswapavtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Info - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/02113-2

Dokumentdato:

29.10.2020

Journaldato:

29.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nasdaq Clearing AB

Sak:

Avtale om kontohold NBO - Nasdaq Clearing AB

Dokumenttittel:

Nasdaq Clearing AB - ID

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/02167-3

Dokumentdato:

10.08.2020

Journaldato:

30.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nasdaq Clearing AB

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nasdaq

Dokumenttittel:

Nasdaq Clearing AB - Sletting av brukere NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/02167-4

Dokumentdato:

10.08.2020

Journaldato:

30.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nasdaq Clearing AB

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nasdaq

Dokumenttittel:

Nasdaq Clearing AB - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/03359-11

Dokumentdato:

28.10.2020

Journaldato:

29.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

European Banking Authority EBA - Medlemskontingent

Dokumenttittel:

Bidrag til EBA 2020 - Avdrag nr 3/2020

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01847-7

Dokumentdato:

28.10.2020

Journaldato:

30.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS - Endringsmelding 2019 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Status oppkjøp av deler av Nets pr. 28.10.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02581-1

Dokumentdato:

27.10.2020

Journaldato:

30.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02582-1

Dokumentdato:

19.10.2020

Journaldato:

30.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02583-1

Dokumentdato:

23.10.2020

Journaldato:

30.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Infratek Elsikkerhet AS

Sak:

Varsel om tilsyn 2020

Dokumenttittel:

Varsel om tilsyn

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01017-7

Dokumentdato:

29.10.2020

Journaldato:

29.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02348-4

Dokumentdato:

29.10.2020

Journaldato:

30.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02348-5

Dokumentdato:

30.10.2020

Journaldato:

30.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02584-1

Dokumentdato:

21.10.2020

Journaldato:

30.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01636-15

Dokumentdato:

29.10.2020

Journaldato:

30.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Signicat AS

Sak:

Avtale om autentiseringsløsning basert på eID - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale om autentiseringsløsning basert på eID - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01443-12

Dokumentdato:

01.10.2020

Journaldato:

29.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Hovedstyret

Sak:

Ansettelse av ny daglig leder i NBIM - Spørsmål til Norges Banks hovedstyre

Dokumenttittel:

Oppfølging av avtale med daglig leder NBIM - Kopi av brev til Finansdepartementet

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/02488-1

Dokumentdato:

27.10.2020

Journaldato:

30.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Central Counterparty N.V. (EuroCCP)

Sak:

EuroCCP - Medlem i college 2020

Dokumenttittel:

EuroCCP - Presentasjon på kontaktmøte 28.10.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 18/02167-5

Dokumentdato:

05.10.2020

Journaldato:

30.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nasdaq Clearing AB

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nasdaq

Dokumenttittel:

Nasdaq Clearing AB - Ny brukeransvarlig NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/02167-6

Dokumentdato:

29.10.2020

Journaldato:

30.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nasdaq Clearing AB

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nasdaq

Dokumenttittel:

Nasdaq Clearing AB - Sletting av brukeransvarlig - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02590-1

Dokumentdato:

29.10.2020

Journaldato:

30.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Statsgjeldsforvaltningen

Dokumenttittel:

Statsgjeldsforvaltningen - Innspill til attestasjonsoppdrag

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/01017-8

Dokumentdato:

30.10.2020

Journaldato:

30.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02517-2

Dokumentdato:

30.10.2020

Journaldato:

30.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Avskjermet

Sak:

Økonom i Finansiell stabilitet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4294990203

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 15/00107-29

Dokumentdato:

30.10.2020

Journaldato:

30.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Oppnevninger til Hovedstyret mm

Dokumenttittel:

Oppnevning til Norges Banks hovedstyre - Egil Herman Sjursen

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 15/04101-14

Dokumentdato:

30.10.2020

Journaldato:

30.10.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SIX x-clear AG

Sak:

SIX x-clear reporting

Dokumenttittel:

SXC NB Reporting September 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 14/03707-23

Dokumentdato:

30.10.2020

Journaldato:

30.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Sak:

Deltakelse i Unit avd BIBSYS - Avtale mellom Norges Banks bibliotek og Unit avd BIBSYS

Dokumenttittel:

Forhåndsvarsling av kostnader for tjenester som leveres av Unit for 2021 sendt fra Unit

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/02595-1

Dokumentdato:

30.10.2020

Journaldato:

30.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft

Dokumenttittel:

Høring - Forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft

Saksansvarlig:

Stab

Saksbehandler:

Stab