Norges Bank

Offentlig journal 19.10.2020 - 25.10.2020

Dokumentnummer 16/02274-1

Dokumentdato:

24.08.2016

Journaldato:

22.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Doffin - Database for offentlige innkjøp

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale fjerning av snø, is og istapper fra tak

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag - Rammeavtale fjerning av snø, is og istapper fra tak

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 14/02636-4

Dokumentdato:

07.08.2019

Journaldato:

19.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finans Norge

Sak:

FST: Møter med Finans Norge

Dokumenttittel:

FST MT/BANKs møte med Finans Norge om rammeverk motsyklisk buffer 2019

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01876-2

Dokumentdato:

16.10.2020

Journaldato:

19.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - NOU 2020: 7 Verdier og ansvar

Dokumenttittel:

Høringssvar NOU 2020:7 Verdier og ansvar

Saksansvarlig:

Stab

Saksbehandler:

Stab


Dokumentnummer 19/00648-3

Dokumentdato:

20.10.2020

Journaldato:

22.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Gartnertjeneste og plantefaglig bistand - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forlengelse - Avtale på gartnertjeneste - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/00978-29

Dokumentdato:

08.10.2020

Journaldato:

23.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Helse Vest RHF

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Utbetaling av lån til investeringer i oktober 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/02180-6

Dokumentdato:

16.10.2020

Journaldato:

20.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Serviceavtale kjøle- og frysetekniske anlegg - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kontroll Lønns-Arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 19/00975-40

Dokumentdato:

16.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Danmarks NationalbankSveriges Riksbank

Sak:

Valutaswapavtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Info - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02283-1

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

19.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Antihvitvaskingsløsning

Dokumenttittel:

Tilbud - Anti-hvitvaskings løsning - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02283-2

Dokumentdato:

15.10.2020

Journaldato:

19.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Antihvitvaskingsløsning

Dokumenttittel:

Tilbud - Anti-hvitvaskingsløsning - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02283-3

Dokumentdato:

16.10.2020

Journaldato:

19.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Antihvitvaskingsløsning

Dokumenttittel:

Tilbud - Antihvitvaskingsløsning - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02283-4

Dokumentdato:

02.10.2020

Journaldato:

19.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Antihvitvaskingsløsning

Dokumenttittel:

Tilbud - Antihvitvaskingsløsning - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02475-1

Dokumentdato:

12.10.2020

Journaldato:

19.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/01664-40

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

19.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

NOKAS Oslo

Sak:

NOKAS - Transportør - Vektere og biler - Sentralbankdepot Oslo - 13/01205

Dokumenttittel:

NOKAS innmeldingsskjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/01664-41

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

19.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

NOKAS Oslo

Sak:

NOKAS - Transportør - Vektere og biler - Sentralbankdepot Oslo - 13/01205

Dokumenttittel:

NOKAS innmeldingsskjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01490-17

Dokumentdato:

15.10.2020

Journaldato:

20.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kingdom of Norway - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/01664-42

Dokumentdato:

12.10.2020

Journaldato:

19.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

NOKAS Oslo

Sak:

NOKAS - Transportør - Vektere og biler - Sentralbankdepot Oslo - 13/01205

Dokumenttittel:

Signaturprøver Nokas Verdihåndtering 21.09.2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/01664-43

Dokumentdato:

16.10.2020

Journaldato:

19.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

NOKAS Oslo

Sak:

NOKAS - Transportør - Vektere og biler - Sentralbankdepot Oslo - 13/01205

Dokumenttittel:

Signaturprøver Nokas Verdihåndtering 21.09.2020 - Bekreftelse

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02364-2

Dokumentdato:

16.10.2020

Journaldato:

20.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Høring - Prisindeks for engroshandel

Dokumenttittel:

Høring prisindeks for engroshandel

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/00907-4

Dokumentdato:

18.10.2020

Journaldato:

20.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 16/01824-10

Dokumentdato:

15.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nordea Bank Abp, filial i Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nordea

Dokumenttittel:

Nordea Bank AB, Filial i Norge - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00043-48

Dokumentdato:

16.10.2020

Journaldato:

19.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Think Tank 20

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner 2020 - T20 Summit Guest Invitation - 31.10. - 01.11.2020

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/02216-2

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

19.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Springer Nature Customer Service Center GmbH

Sak:

Bestilling av abonnementer og korrespondanse i tilknytning til avtale med LM - 2021 - Formidling av tidsskrifter og andre informasjonsressurser

Dokumenttittel:

Avtale med Springer Nature - 2021

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 14/03013-14

Dokumentdato:

19.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/03013-15

Dokumentdato:

20.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 17/00922-16

Dokumentdato:

19.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Vinduspuss - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forlengelse - Avtale Vinduspuss - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02487-1

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

20.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/02056-145

Dokumentdato:

16.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens konsernkontoordning - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer

Dokumenttittel:

Statens konsernkonto - SKK - DFØ - NFD - Alminnelig garantiordning - Tapsavsetning - Ny oppgjørskonto

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/00330-3

Dokumentdato:

19.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Tekstil og solskjerming - Innvending innsynsskjerming - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 19/02217-32

Dokumentdato:

19.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Komplett

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Innspill fra Komplett til Norges Banks kostnadsundersøkelse

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02217-33

Dokumentdato:

19.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Komplett

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Innspill fra Komplett til Norges Banks kostnadsundersøkelse

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-17

Dokumentdato:

19.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Oppdatert spørreskjema

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02447-18

Dokumentdato:

19.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Ipsos AS

Sak:

Tidsbruksundersøkelse - Kommunikasjon med eksterne

Dokumenttittel:

Oppdatert spørreskjema

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02494-1

Dokumentdato:

01.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nordic Bond Pricing AS

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Statsobligasjonsindekser

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02494-2

Dokumentdato:

01.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Statsindeksene - Termination Notice

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02494-3

Dokumentdato:

02.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Gjensidige Forsikring ASA

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Opphør av ST1-5x indeksene

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 15/04239-11

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Derivatbruk i forvaltningen

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01268-9

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Bank of Israel

Sak:

Statsgjeld - Eksterne henvendelser 2020

Dokumenttittel:

Request for data for the Bank of Israel

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/00043-49

Dokumentdato:

19.10.2020

Journaldato:

20.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Saudi Data & AI Authority

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner 2020 - Global AI Summit, Virtual Edition Invitation - 21.-22.10.2020

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/00920-18

Dokumentdato:

20.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02495-1

Dokumentdato:

20.10.2020

Journaldato:

20.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Josefine Petrine Sie Andersen

Sak:

Innsynskrav - J.P.S. Andersen - offentlig søkerliste til stillingen som rådgiver/seniorrådgiver Sikkerhet NBA Security & Crisis Management

Dokumenttittel:

Innsynskrav - J.P.S. Andersen - Offentlig søkerliste til stillingen som rådgiver/seniorrådgiver Sikkerhet NBA Security & Crisis Management

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/01662-4

Dokumentdato:

15.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

NBA Personopplysninger

Dokumenttittel:

Oppdragsbeskrivelse

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01635-184

Dokumentdato:

30.09.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma ASWikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppfølging Gabler-avtale

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-185

Dokumentdato:

01.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Blaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-186

Dokumentdato:

05.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David M Woodburn

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-187

Dokumentdato:

08.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David M Woodburn

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-188

Dokumentdato:

08.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-189

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-190

Dokumentdato:

10.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David M Woodburn

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-191

Dokumentdato:

11.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-192

Dokumentdato:

12.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Blaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-193

Dokumentdato:

12.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-194

Dokumentdato:

13.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-195

Dokumentdato:

13.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David M Woodburn

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-196

Dokumentdato:

13.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-197

Dokumentdato:

14.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-198

Dokumentdato:

15.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-199

Dokumentdato:

15.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David M Woodburn

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-200

Dokumentdato:

15.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-201

Dokumentdato:

15.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David M Woodburn

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-202

Dokumentdato:

16.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-203

Dokumentdato:

19.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-204

Dokumentdato:

19.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-205

Dokumentdato:

19.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Blaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02495-2

Dokumentdato:

20.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Josefine Petrine Sie Andersen

Sak:

Innsynskrav - J.P.S. Andersen - offentlig søkerliste til stillingen som rådgiver/seniorrådgiver Sikkerhet NBA Security & Crisis Management

Dokumenttittel:

Innsynskrav - J.P.S. Andersen - Offentlig søkerliste til stillingen som rådgiver/seniorrådgiver Sikkerhet NBA Security & Crisis Management

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02494-4

Dokumentdato:

05.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Bloomberg L.P.

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Government indices for the Norwegian market - Bloomberg

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02494-5

Dokumentdato:

13.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Statspapirindekser - Henvendelse fra Finanstilsynet

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02494-6

Dokumentdato:

15.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Verdipapirfondenes forening

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Vedrørende statsindekser på Oslo Børs og Bloomberg

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02494-7

Dokumentdato:

16.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Bloomberg L.P.

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Government indices for the Norwegian market

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 14/01732-83

Dokumentdato:

20.10.2020

Journaldato:

20.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers

Sak:

Revisjonsforespørsel - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Bankbrevforespørsel - Engasjementsbekreftelse for Statens Direkte Økonomiske Engasjement (SDØE)

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02499-1

Dokumentdato:

Journaldato:

20.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Skatteetaten

Sak:

Rapportering av tredjepartsopplysninger for inntekståret 2020

Dokumenttittel:

Rapportering av tredjepartsopplysninger for inntekståret 2020 - Innskudd - Utlån - Renter

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 20/02500-1

Dokumentdato:

Journaldato:

20.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00127-14

Dokumentdato:

09.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

ESRB - Notifisering - Systemrisikobuffer og risikovekter art. 458 - 2019/2020

Dokumenttittel:

Draft notifications from Norway on intended use of the SyRB and Article 458 measures October - December 2020

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 19/02217-34

Dokumentdato:

20.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Fjordkraft AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

eFaktura og Avtalegiro

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02217-35

Dokumentdato:

20.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Fjordkraft AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

eFaktura og Avtalegiro

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 14/01460-167

Dokumentdato:

20.10.2020

Journaldato:

20.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/02217-36

Dokumentdato:

20.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Telenor ASA

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Norges Banks undersøkelse om kostnader ved innenlands betalingsformidling - Møte med Telenor

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02217-37

Dokumentdato:

20.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Telenor ASA

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Norges Banks undersøkelse om kostnader ved innenlands betalingsformidling - Møte med Telenor

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 18/01705-7

Dokumentdato:

20.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Kjøp av tepper - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kontroll Lønns-Arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01847-6

Dokumentdato:

06.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS - Endringsmelding 2019 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål om informasjonsdeling

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01400-178

Dokumentdato:

20.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

NBIM requests - Exclusion List

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 17/01724-16

Dokumentdato:

20.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Norges Banks utlånsundersøkelse - Oversendelse til Finanstilsynet (Q)

Dokumenttittel:

Norges Banks utlånsundersøkelse 2020 Q3

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/00043-50

Dokumentdato:

20.10.2020

Journaldato:

20.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Norges Handelshøyskole (NHH)

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner 2020 - Invitasjon til visesentralbanksjef til Lehmkuhlførelesinga 2020

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/01400-179

Dokumentdato:

20.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - NT Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 17/00360-7

Dokumentdato:

21.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale service og oppgradering heiser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop heis 16 og 17 - Avtale service og oppgradering heiser - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02441-1

Dokumentdato:

20.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02441-2

Dokumentdato:

21.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02487-2

Dokumentdato:

21.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/00678-23

Dokumentdato:

20.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Resolution college DNB

Dokumenttittel:

DNB krisetiltaksplan 2020 - Endelig utkast

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/01149-39

Dokumentdato:

21.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Holte Consulting AS

Sak:

Rammeavtale - Prosjektledelse og -bistand - Holte Consulting

Dokumenttittel:

Norges Bank - Utløsning av opsjon 1617 PL Realtidsprosjektet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01400-180

Dokumentdato:

21.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

David M Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Step by step - Progress

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02510-1

Dokumentdato:

19.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02511-1

Dokumentdato:

21.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01723-7

Dokumentdato:

12.10.2020

Journaldato:

22.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Skagerrak Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skagerrak Sparebank (tidligere Bamble Sparebank)

Dokumenttittel:

Skagerrak Sparebank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01723-8

Dokumentdato:

12.10.2020

Journaldato:

22.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Skagerrak Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skagerrak Sparebank (tidligere Bamble Sparebank)

Dokumenttittel:

Skagerrak Sparebank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02512-1

Dokumentdato:

21.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01149-40

Dokumentdato:

21.10.2020

Journaldato:

22.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Holte Consulting AS

Sak:

Rammeavtale - Prosjektledelse og -bistand - Holte Consulting

Dokumenttittel:

Norges Bank - Utløsning av opsjon 1617 PL Realtidsprosjektet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02494-8

Dokumentdato:

21.10.2020

Journaldato:

22.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Verdipapirfondenes forening

Sak:

Statsgjeld - Statspapirindekser

Dokumenttittel:

Henvendelse vedrørende statsindekser

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02515-1

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Analytiker/Porteføljeforvalter MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4291725716

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

MI Internasjonale markeder

Saksbehandler:

MI Internasjonale markeder


Dokumentnummer 20/02516-1

Dokumentdato:

27.09.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

PhD-Internship - Research department Norges Bank - st. ref. 4293825693

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 20/02517-1

Dokumentdato:

30.09.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Økonom i Finansiell stabilitet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4294990203

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/02515-2

Dokumentdato:

21.10.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Analytiker/Porteføljeforvalter MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4291725716

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

MI Internasjonale markeder

Saksbehandler:

MI Internasjonale markeder


Dokumentnummer 19/00635-7

Dokumentdato:

21.10.2020

Journaldato:

22.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Rapportering statsgjeld SSB

Dokumenttittel:

Endringer i renter på statsgjeld 2020 Q3 - Accrued interest change - SSB

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Financial Reporting


Dokumentnummer 20/02518-1

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Seniorrådgiver/Spesialrådgiver FST Finansiell infrastruktur, Norges Bank - st. ref. 4283934250

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02519-1

Dokumentdato:

15.09.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Analytiker/rådgiver/seniorrådgiver Pengepolitikk, Norges Bank - st. ref. 4288739866

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02520-1

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Research economist Research Division, Norges Bank - st. ref. 4290339627

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 20/02521-1

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

21.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Research economist (temporary position, one year) Research Division, Norges Bank - st. ref. 4290348227

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 18/00156-6

Dokumentdato:

21.10.2020

Journaldato:

22.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 Gudbrandsdal

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Gudbrandsdal

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Gudbrandsdal - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01635-206

Dokumentdato:

21.10.2020

Journaldato:

22.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gabler Investments AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forvaltning av Nicolai Tangens midler - Status

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00077-7

Dokumentdato:

22.10.2020

Journaldato:

22.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

Statsgjeld - Kvartalsmøter FIN 2020

Dokumenttittel:

Statsgjeld - Referat fra møte 09.10.2020

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 18/01107-2

Dokumentdato:

21.10.2020

Journaldato:

22.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Leie av parkeringsplasser 2018 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Vedrørende leie av parkeringsplasser - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 16/02125-11

Dokumentdato:

21.10.2020

Journaldato:

22.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Tinn Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Tinn Sparebank

Dokumenttittel:

Tinn Sparebank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02125-12

Dokumentdato:

21.10.2020

Journaldato:

22.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Tinn Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Tinn Sparebank

Dokumenttittel:

Tinn Sparebank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00043-51

Dokumentdato:

21.10.2020

Journaldato:

22.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Think Tank 20

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner 2020 - T20 Summit Guest Invitation - 31.10. - 01.11.2020

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 16/02274-3

Dokumentdato:

18.11.2016

Journaldato:

22.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale fjerning av snø, is og istapper fra tak

Dokumenttittel:

Tilbud - Rammeavtale fjerning av snø - is og istapper fra tak

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02381-2

Dokumentdato:

22.10.2020

Journaldato:

22.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Orientering av Finansdepartementet - Avskjermet

Dokumenttittel:

Orientering av Finansdepartementet - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02526-1

Dokumentdato:

19.10.2020

Journaldato:

22.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02487-3

Dokumentdato:

22.10.2020

Journaldato:

22.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02441-3

Dokumentdato:

22.10.2020

Journaldato:

22.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01258-12

Dokumentdato:

22.10.2020

Journaldato:

22.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Overføringer til Statens pensjonsfond utland - 2020

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - overføring for oktober 2020

Saksansvarlig:

NBIM Investment Risk

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 17/00422-6

Dokumentdato:

21.10.2020

Journaldato:

23.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatert skjema for kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 17/00422-7

Dokumentdato:

22.10.2020

Journaldato:

23.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatert skjema for kontohold - Tilleggsinformasjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 19/00648-4

Dokumentdato:

22.10.2020

Journaldato:

23.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Gartnertjeneste og plantefaglig bistand - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale på gartnertjeneste - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/00043-52

Dokumentdato:

22.10.2020

Journaldato:

23.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Governor of the State of Texas

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner 2020 - Webinar: Optimizing Online Marketing and Selling

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 14/01460-169

Dokumentdato:

22.10.2020

Journaldato:

23.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02519-2

Dokumentdato:

23.10.2020

Journaldato:

23.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Analytiker/rådgiver/seniorrådgiver Pengepolitikk, Norges Bank - st. ref. 4288739866

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/01512-8

Dokumentdato:

23.10.2020

Journaldato:

23.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal