Norges Bank

Offentlig journal 28.09.2020 - 04.10.2020

Dokumentnummer 19/01713-1

Dokumentdato:

21.01.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS - Tilsynsmøte Bits høst 2019

Dokumenttittel:

Utkast - Rapport fra tilsynsmøte om NICS, 10.12.2019

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01123-3

Dokumentdato:

02.03.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Konsulentbistand IKT-sikkerhet

Dokumenttittel:

Presentasjon markedsanalyse - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01140-2

Dokumentdato:

30.01.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Secforce

Sak:

Testleverandører

Dokumenttittel:

Svar på henvendelse fra Secforce

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01451-10

Dokumentdato:

30.09.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Høring - Vurdering av boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften

Dokumenttittel:

Vurdering av boliglånsforskrift og forbrukslånsforskrift - Brev til Finanstilsynet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 19/01646-2

Dokumentdato:

17.04.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Hire Right framework agreement.

Dokumenttittel:

Forslag til endringsbilag ny Portal - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 20/02210-1

Dokumentdato:

03.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse av LEAN - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oversendelse av klage på offentlig anskaffelse med vedlegg 03.09.2020

Saksansvarlig:

NBA FIN Procurement

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 20/02265-2

Dokumentdato:

17.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse FST FI Seniorrådgiver/spesialrådgiver

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/00096-11

Dokumentdato:

01.10.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

OECD

Sak:

Statsgjeld - OECD WPDM 2020

Dokumenttittel:

2020 WPDM - Tour d'Horizon - Norway

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01964-2

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

ESRB/2020/8 Monitoring the financial stability implications of debt moratoria, and public guarantee schemes and other measures of a fiscal nature taken to protect the real economy in response to the COVID-19 pandemic, 27.05.2020

Dokumenttittel:

Finansdepartementets (andre) rapport om oppfølgingen av Recommendation ESRB/2020/8

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02335-1

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Oslo Politidistrikt

Sak:

Politianmeldelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Politianmeldelse

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 19/01220-7

Dokumentdato:

23.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale snekker, metall- og mekaniske arbeider - tjenester og materiell - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endringer i avtale og prisjusteringer 2020

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 17/01242-54

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Oslo kommune Bymiljøetaten

Sak:

Planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - Områderegulering for sentrumsgater og byrom - Bilfritt byliv

Dokumenttittel:

Nabovarsel for forlengelse av tillatelse for bilfritt byliv tiltak i Dronningens gate

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/00226-12

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SIA S.p.A

Sak:

SIA S.p.A Maintenance Agreement 2020 - Avskjermet

Dokumenttittel:

SIA S.p.A Maintenance Agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02339-1

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Credit Suisse

Sak:

Korrespondanse - avtaleendringer - Avskjermet

Dokumenttittel:

Business Transition to - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02339-2

Dokumentdato:

23.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Credit Suisse

Sak:

Korrespondanse - avtaleendringer - Avskjermet

Dokumenttittel:

Migration - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02339-3

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Korrespondanse - avtaleendringer - Avskjermet

Dokumenttittel:

Business Transition to - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02343-1

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Informasjon til Finansdepartementet - Råd om motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2020

Dokumenttittel:

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2020

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/02344-1

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bank of Israel

Sak:

Questionnaire - Extending RTGS activity hours - Avskjermet

Dokumenttittel:

Questionnaire - RTGS activity hours - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 14/02829-70

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Organisatoriske endringer

Dokumenttittel:

Statens Konsernkonto - Endring av navn - Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) til Digitaliseringsdirektoratet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00186-8

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Leietakeroppfølging - Finanstilsynet 2020

Dokumenttittel:

Referat samarbeidsmøte 2020 FT - NBA PFM - Nr 8

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 19/01924-2

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bisnode Norge AS

Sak:

Avtale Bisnode - 2020-21

Dokumenttittel:

Forlengelse av avtale - Leveranse av foretaksinformasjon

Saksansvarlig:

MI IKT Data management

Saksbehandler:

MI IKT Data management


Dokumentnummer 19/02217-17

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Hafslund E-CO AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Spørsmål ang. pilotundersøkelse av samfunnets kostnader med betalingsformidling

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02217-18

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Fortum

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Krav om deltakelse i en pilotundersøkelse om betalingskostnader

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02217-19

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Fortum

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Krav om deltakelse i en pilotundersøkelse om betalingskostnader

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/02665-20

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Power of Attorney - Reporting - RG 230 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02665-21

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Power of Attorney - Reporting - RG 230 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02347-1

Dokumentdato:

09.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Monetary Authority of Singapore

Sak:

Monetary Authority of Singapore - Questionnaire on Operational Standards/Targets and Operation Model

Dokumenttittel:

Questionnaire on Operational Standards/Targets and Operating Model - Monetary Authority of Singapore

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02349-1

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

AD_VENT

Sak:

Aktivitet inngang Bankplassen

Dokumenttittel:

AD_VENT til Norges Bank

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/00920-12

Dokumentdato:

28.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/02829-71

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Organisatoriske endringer

Dokumenttittel:

Statens Konsernkonto - Endring av navn - Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) til Digitaliseringsdirektoratet - Svar til DFØ

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/02829-72

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Organisatoriske endringer

Dokumenttittel:

Statens Konsernkonto - Endring av navn - Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder til Fylkesmannen i Agder - Bekreftelse til DFØ

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01400-167

Dokumentdato:

17.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

UK Charities and AKO Foundation

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-168

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Charities and AKO Foundation

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02349-2

Dokumentdato:

26.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

XX

I Fra:

AD_VENT

Sak:

Aktivitet inngang Bankplassen

Dokumenttittel:

AD_VENT til Norges Bank

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02349-3

Dokumentdato:

28.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

XX

U Til:

AD_VENT

Sak:

Aktivitet inngang Bankplassen

Dokumenttittel:

AD_VENT til Norges Bank

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/00043-40

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

National Bank of Belgium

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

Invitation NBB Conference 2020- Øystein Olsen

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/00177-29

Dokumentdato:

28.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/02217-20

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Telenor ASA

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Utvidet frist for Telenor til 16.10.2020 - Norges Banks undersøkelse om kostnader ved betalinger

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02217-21

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Hafslund E-CO AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Spørsmål angående pilotundersøkelse av samfunnets kostnader med betalingsformidling

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/00975-37

Dokumentdato:

28.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Valutaswapavtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Info - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

Finansiell stabilitet (FST)


Dokumentnummer 16/02665-22

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Power of Attorney - Reporting - RG 230 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02665-23

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Power of Attorney - Reporting - RG 230 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02665-24

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Power of Attorney - Reporting - RG 230 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02665-25

Dokumentdato:

28.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Power of Attorney - Reporting - RG 230 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02935-8

Dokumentdato:

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

MUFG Bank

Sak:

Avtale om kontohold - MUFG Bank, Ltd.

Dokumenttittel:

Authorized Signatures List April 2020 - CD

Saksansvarlig:

MI Operations

Saksbehandler:

MI Operations


Dokumentnummer 20/01635-180

Dokumentdato:

28.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Gabler Investments AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forvaltning av Nicolai Tangens midler

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 15/04178-5

Dokumentdato:

28.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/02217-22

Dokumentdato:

28.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Komplett

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Innspill fra Komplett til Norges Banks kostnadsundersøkelse

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02217-23

Dokumentdato:

28.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Komplett

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Innspill fra Komplett til Norges Banks kostnadsundersøkelse

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02348-2

Dokumentdato:

29.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/02665-26

Dokumentdato:

28.09.2020

Journaldato:

28.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Power of Attorney - Reporting - RG 230 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02344-3

Dokumentdato:

28.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Questionnaire - Extending RTGS activity hours - Avskjermet

Dokumenttittel:

Questionnaire - RTGS activity hours - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/00920-13

Dokumentdato:

28.09.2020

Journaldato:

29.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/04178-6

Dokumentdato:

29.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 17/01242-55

Dokumentdato:

05.02.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Sak:

Planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - Områderegulering for sentrumsgater og byrom - Bilfritt byliv

Dokumenttittel:

Møte mellom Plan- og bygningsetaten og Norges Bank 05.02.2020 - Referat (utkast)

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 17/01242-56

Dokumentdato:

29.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Sak:

Planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - Områderegulering for sentrumsgater og byrom - Bilfritt byliv

Dokumenttittel:

Områderegulering for gater og byrom i Oslo sentrum - Behov for presisering

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/00105-11

Dokumentdato:

18.04.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Korrespondanse - Valuta - Avskjermet

Dokumenttittel:

Inquiry regarding - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02287-2

Dokumentdato:

28.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Ipsos AS

Sak:

Kjøp av tjenester - måling av tidsbruk ved betalinger

Dokumenttittel:

Avtale om måling av tidsbruk ved betalinger

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02356-1

Dokumentdato:

28.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02356-2

Dokumentdato:

28.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02357-1

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - ISDA 2002 Master Agreement and 2016 VM CSA - IRS - Avskjermet

Dokumenttittel:

Signert avtale - ISDA Master - Schedule - CSA

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02356-3

Dokumentdato:

29.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02308-3

Dokumentdato:

29.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02308-4

Dokumentdato:

01.10.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02298-4

Dokumentdato:

29.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02298-5

Dokumentdato:

01.10.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02190-2

Dokumentdato:

07.09.2020

Journaldato:

29.09.2020

Gradering:

U

U Til:

E24

Sak:

Innsynskrav NBIM - E24 - Innsyn i all korrespondanse vedrørende PetroChina siden 2016

Dokumenttittel:

Innsynskrav NBIM - E24 - Innsyn i korrespondanse vedrørende PetroChina - Svar på innsynnskrav

Saksansvarlig:

NBIM CEO Office

Saksbehandler:

NBA CER NBIM


Dokumentnummer 20/00908-17

Dokumentdato:

29.09.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Crane Currency Division

Sak:

Crane - Oppfølging produksjon NOK200 VIII

Dokumenttittel:

E-post til Crane - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02359-1

Dokumentdato:

29.09.2020

Journaldato:

29.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Endringer i utlånsreguleringen

Dokumenttittel:

Høring - endringer i utlånsreguleringen

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 15/04101-13

Dokumentdato:

Journaldato:

29.09.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SIX x-clear AG

Sak:

SIX x-clear reporting

Dokumenttittel:

SXC NB Reporting August 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 15/00367-6

Dokumentdato:

29.09.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Serviceavtale skadedyr - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop fuglesikring strømskinner - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02086-3

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SIX x-clear AG

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard - NBO - svar fra Six X-clear

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02086-4

Dokumentdato:

10.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Handelsbanken Norge

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard - NBO - svar fra Handelsbanken

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02086-5

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Danske Bank, Trondheim

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard - NBO - svar fra Danske Bank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02086-6

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Møre

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard - NBO - svar fra Sparebanken Møre

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02086-7

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Swedbank Norge

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard - NBO - svar fra Swedbank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02086-8

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Sør

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard - NBO - svar fra Sparebanken Sør

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02086-9

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard - NBO - svar fra BITS

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02086-10

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard - NBO - svar fra Skandinaviska Enskilda Banken - SEB

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02086-11

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

CLS

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard - NBO - svar fra CLS

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01918-3

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

29.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2020

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel NBO 2020 - Nordea Bank - 31.12.2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02086-12

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebank 1 Østlandet (tidligere Sparebanken Hedmark)

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard - NBO - svar fra Sparebank 1 Østlandet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02086-13

Dokumentdato:

13.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nordea Bank Norge

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard - NBO - svar fra Nordea

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02086-14

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sbanken ASA

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard - NBO - svar fra Sbanken

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02086-15

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Sogn og Fjordane

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard - NBO - svar fra Sparebanken Sogn og Fjordane

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02086-16

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Vest

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard - NBO - svar fra Sparebanken Vest

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00226-13

Dokumentdato:

29.09.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SIA S.p.A

Sak:

SIA S.p.A Maintenance Agreement 2020 - Avskjermet

Dokumenttittel:

SIA S.p.A Maintenance Agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02362-1

Dokumentdato:

29.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Statens vegvesen

Sak:

Eierskifte - Kjøretøy

Dokumenttittel:

Vedtak om eierskifte på kjøretøy - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 20/01635-181

Dokumentdato:

29.09.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gabler Investments AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forvaltning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02086-17

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

DNB ASA

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard - NBO - svar fra DNB

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02086-18

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

LCH Limited

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard - NBO - svar fra LCH

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02356-4

Dokumentdato:

29.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02356-5

Dokumentdato:

30.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02086-19

Dokumentdato:

15.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Vest

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard - NBO - svar fra Sparebanken Vest - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02356-6

Dokumentdato:

30.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01662-3

Dokumentdato:

30.09.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma ASWikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

NBA Personopplysninger

Dokumenttittel:

Oppdragsbeskrivelse

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 19/02217-24

Dokumentdato:

29.09.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Telenor ASA

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Norges Banks undersøkelse om kostnader ved innenlands betalingsformidling - Møte med Telenor

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02217-25

Dokumentdato:

30.09.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Telenor ASA

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Norges Banks undersøkelse om kostnader ved innenlands betalingsformidling - møte med Telenor

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02364-1

Dokumentdato:

30.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Høring - Prisindeks for engroshandel

Dokumenttittel:

Høring prisindeks for engroshandel

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02086-20

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

BNBank ASA

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard - NBO - svar fra BN BANK - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02086-21

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Santander Consumer Bank AS

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard - NBO - svar fra Santander - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02086-22

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sandnes Sparebank

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard - NBO - svar fra Sandnes Sparebank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02086-23

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Handelsbanken Norge

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard - NBO - svar fra Handelsbanken - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02086-24

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 SR-Bank

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard - NBO - svar fra Sparebank 1 SR Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02086-25

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Swedbank Norge

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard - NBO - svar fra Swedbank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02086-26

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Møre

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard - NBO - svar fra Sparebanken Møre - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02086-27

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 SMN

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard - NBO - svar fra Sparebanken 1 SMN - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02086-28

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Central Counterparty N.V. (EuroCCP)

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard - NBO - svar fra EURO CCP - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02086-29

Dokumentdato:

22.09.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bank for International Settlements (BIS)

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard - NBO - svar fra BIS - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02086-30

Dokumentdato:

23.09.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Storebrand Bank ASA

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard - NBO - svar fra Storebrand Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02704-53

Dokumentdato:

29.09.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC Bottom-up Survey Risks and Vulnerabilities

Dokumenttittel:

2020 Q4 ESRB Bottom-up Survey nr. 39 - Forespørsel fra ESRB

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02086-31

Dokumentdato:

23.09.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

BNP Paribas SA, Norway Branch

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard - NBO - svar fra BNP Paribas - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02086-32

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SpareBank 1 Nord-Norge

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard - NBO - svar fra Sparebank 1 Nord-Norge - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02086-33

Dokumentdato:

28.09.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebank 1 Østlandet (tidligere Sparebanken Hedmark)

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard - NBO - svar fra Sparebank 1 Østlandet - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/03686-9

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Informasjon fra NICS Operatørkontor - Bits AS

Dokumenttittel:

Oppfølgingsrutiner Nets og diverse vedrørende Årsrapport NICS 2019

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02366-1

Dokumentdato:

23.08.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01847-4

Dokumentdato:

29.09.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS - Endringsmelding 2019 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppfølging leverandøruavhengighet, brev fra Bits 29.09.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01847-5

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS - Endringsmelding 2019 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Status oppkjøp av deler av Nets - info fra Bits 24.09.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02095-4

Dokumentdato:

30.09.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest PSS

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02095-5

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetstest PSS

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/02367-1

Dokumentdato:

31.08.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02368-1

Dokumentdato:

16.09.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02365-1

Dokumentdato:

30.06.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avklaring Fair Credit Reporting Act (FCRA) - Avskjermet

Dokumenttittel:

Norges Bank - Legal advice FCRA obligations

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02365-2

Dokumentdato:

30.06.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Ropes & Gray LLP

Sak:

Avklaring Fair Credit Reporting Act (FCRA) - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avklaring FCRA - Innhenting juridiske råd - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02365-3

Dokumentdato:

15.07.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Ropes & Gray LLP

Sak:

Avklaring Fair Credit Reporting Act (FCRA) - Avskjermet

Dokumenttittel:

Norges Bank - FCRA obligations - Innhenting juridiske råd - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02365-4

Dokumentdato:

20.07.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Ropes & Gray LLP

Sak:

Avklaring Fair Credit Reporting Act (FCRA) - Avskjermet

Dokumenttittel:

Norges Bank - FCRA obligations - Legal advise - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02365-5

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Ropes & Gray LLP

Sak:

Avklaring Fair Credit Reporting Act (FCRA) - Avskjermet

Dokumenttittel:

Norges Bank - FCRA obligations - Legal advise - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02365-6

Dokumentdato:

29.09.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avklaring Fair Credit Reporting Act (FCRA) - Avskjermet

Dokumenttittel:

Norges Bank - FCRA obligations - Legal advise - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02284-3

Dokumentdato:

30.09.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Manual on Bond Investments

Saksansvarlig:

MI Operations

Saksbehandler:

MI Operations


Dokumentnummer 20/02369-1

Dokumentdato:

24.09.2020

Journaldato:

30.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02370-1

Dokumentdato:

15.09.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00975-38

Dokumentdato:

30.09.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sveriges Riksbank

Sak:

Valutaswapavtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Info - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01635-182

Dokumentdato:

30.09.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gabler Investments AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forvaltning - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 19/02217-26

Dokumentdato:

30.09.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

NorgesGruppen ASA

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Deltakelse i pilotundersøkelse om betalingsformidling - NorgesGruppen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02356-7

Dokumentdato:

30.09.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02287-3

Dokumentdato:

01.10.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Ipsos AS

Sak:

Kjøp av tjenester - måling av tidsbruk ved betalinger

Dokumenttittel:

Avtale om måling av tidsbruk ved betaling Ipsos

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/00713-6

Dokumentdato:

01.10.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nets Norge Infrastruktur AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen

Dokumenttittel:

Kostnader ved fakturahåndtering

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 14/02370-21

Dokumentdato:

01.10.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Statistisk Sentralbyrå - Sykefravær - Rapportering

Dokumenttittel:

Undersøkelsen Egenmeldt sykefravær (RA-0182) 3. kvartal 2020, svarfrist 22.10.2020

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/02372-1

Dokumentdato:

01.10.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Språkrådet

Sak:

Høring - Fellesoffentlige begreper

Dokumenttittel:

Høring om fellesoffentlige begreper

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/02347-2

Dokumentdato:

01.10.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

U

U Til:

Monetary Authority of Singapore

Sak:

Monetary Authority of Singapore - Questionnaire on Operational Standards/Targets and Operation Model

Dokumenttittel:

Questionnaire on Operational Standards/Targets and Operating Model - Monetary Authority of Singapore

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02347-3

Dokumentdato:

01.10.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Monetary Authority of Singapore

Sak:

Monetary Authority of Singapore - Questionnaire on Operational Standards/Targets and Operation Model

Dokumenttittel:

Questionnaire on Operational Standards/Targets and Operating Model - confirmation from Monetary Authority of Singapore

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02847-15

Dokumentdato:

01.10.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endringer i kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02847-16

Dokumentdato:

01.10.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endringer i kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02847-17

Dokumentdato:

01.10.2020

Journaldato:

01.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endringer i kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01635-183

Dokumentdato:

01.10.2020

Journaldato:

02.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma ASNicolai TangenGabler Investments ASDavid M Woodburn

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler - Nicolai Tangen Investment Management Agreement - Revision

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 19/00998-12

Dokumentdato:

08.09.2020

Journaldato:

02.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

Pengeoppgjøret VPO månedsrapporter

Dokumenttittel:

Pengeoppgjøret VPO august 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/00998-13

Dokumentdato:

13.08.2020

Journaldato:

02.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

FinanstilsynetVerdipapirsentralen ASA

Sak:

Pengeoppgjøret VPO månedsrapporter

Dokumenttittel:

Pengeoppgjøret VPO juli 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/00998-14

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

02.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

Pengeoppgjøret VPO månedsrapporter

Dokumenttittel:

Pengeoppgjøret VPO mai 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/00998-15

Dokumentdato:

01.10.2020

Journaldato:

02.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

Pengeoppgjøret VPO månedsrapporter

Dokumenttittel:

Pengeoppgjøret VPO september 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02230-11

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

02.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS rapportering til ESMA (European Securities and Markets Authority) av oppgjørsgrad fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Settlement Fails Reporting for week 37 from VPS Euronext

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02230-12

Dokumentdato:

21.09.2020

Journaldato:

02.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS rapportering til ESMA (European Securities and Markets Authority) av oppgjørsgrad fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Settlement Fails Reporting for week 38 from VPS Euronext

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02230-13

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

02.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS rapportering til ESMA (European Securities and Markets Authority) av oppgjørsgrad fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Settlement Fails Reporting for week 38 from VPS Euronext

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02231-12

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

02.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS daglig oppgjørsgrad - Supplerer ESMA-rapporter (European Securities and Markets Authority) - fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Oppgjørsgrad uke 37

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02231-13

Dokumentdato:

20.09.2020

Journaldato:

02.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS daglig oppgjørsgrad - Supplerer ESMA-rapporter (European Securities and Markets Authority) - fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Oppgjørsgrad uke 38

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02231-14

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

02.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS daglig oppgjørsgrad - Supplerer ESMA-rapporter (European Securities and Markets Authority) - fra uke 27 2020

Dokumenttittel:

Oppgjørsgrad uke 39

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/00096-12

Dokumentdato:

01.10.2020

Journaldato:

02.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

OECD

Sak:

Statsgjeld - OECD WPDM 2020

Dokumenttittel:

Agenda for the 2020 Annual Meeting of the WPDM

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/00096-13

Dokumentdato:

01.10.2020

Journaldato:

02.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

OECD

Sak:

Statsgjeld - OECD WPDM 2020

Dokumenttittel:

OECD surveys on primary and secondary markets 2020

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/00096-14

Dokumentdato:

01.10.2020

Journaldato:

02.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

OECD

Sak:

Statsgjeld - OECD WPDM 2020

Dokumenttittel:

OECD survey on the investor base

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02373-1

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

02.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS Online ikke tilgjengelig , ref. sak 20/02653

Dokumenttittel:

NICS Online nede - Informasjon fra Bits 25.09.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01122-19

Dokumentdato:

25.09.2020

Journaldato:

02.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Korona - Håndtering for NICS

Dokumenttittel:

Status NICS pr. 25.09.2020 - Koronasituasjonen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02373-2

Dokumentdato:

28.09.2020

Journaldato:

02.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS Online ikke tilgjengelig , ref. sak 20/02653

Dokumenttittel:

NICS Online nede - Informasjon fra Bits 28.09.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02373-3

Dokumentdato:

01.10.2020

Journaldato:

02.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS Online ikke tilgjengelig , ref. sak 20/02653

Dokumenttittel:

NICS Online nede - Spørsmål til Bits 01.10.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02373-4

Dokumentdato:

01.10.2020

Journaldato:

02.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

NICS Operatørkontor

Sak:

NICS Online ikke tilgjengelig , ref. sak 20/02653

Dokumenttittel:

NICS Online og NICS Real portaler - Informasjon fra NICS Drift 01.10.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02373-5

Dokumentdato:

01.10.2020

Journaldato:

02.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS Online ikke tilgjengelig , ref. sak 20/02653

Dokumenttittel:

NICS Online nede - Tilbakemelding fra Bits på spørsmål

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02373-6

Dokumentdato:

01.10.2020

Journaldato:

02.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS Online ikke tilgjengelig , ref. sak 20/02653

Dokumenttittel:

Utilgjengelighet til NICS Online - Utfyllende informasjon fra Bits 01.10.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 14/01534-112

Dokumentdato:

01.10.2020

Journaldato:

02.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 11/00111

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - for klarering i SU med frist 07.10.2020

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02374-1

Dokumentdato:

01.10.2020

Journaldato:

02.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nærings- og fiskeridepartementet

Sak:

Høring - Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper

Dokumenttittel:

Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper - alminnelig høring

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02375-1

Dokumentdato:

23.09.2020

Journaldato:

02.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01117-22

Dokumentdato:

02.10.2020

Journaldato:

02.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Vermeg Solutions Company

Sak:

Leverandøroppfølging Vermeg - IBO - 2020

Dokumenttittel:

Monthly Report - September 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02373-7

Dokumentdato:

02.10.2020

Journaldato:

02.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS Online ikke tilgjengelig , ref. sak 20/02653

Dokumenttittel:

NICS Online fortsatt utilgjengelig - Info fra Bits 02.10.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02379-1

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

02.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01835-7

Dokumentdato:

02.08.2020

Journaldato:

02.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Benchmarking Service

Dokumenttittel:

Tender - Security Benchmarking Service - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Security - Information and IT Security


Dokumentnummer 20/01835-9

Dokumentdato:

Journaldato:

02.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Likelydende e-post sendt til flere mottakere

Sak:

Tender - Security Benchmarking Service

Dokumenttittel:

Tender - Security Benchmarking Service - Clarifications #1 and 2 to RFP

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Security - Information and IT Security


Dokumentnummer 20/01835-10

Dokumentdato:

Journaldato:

02.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Likelydende e-post sendt til flere mottakere

Sak:

Tender - Security Benchmarking Service

Dokumenttittel:

Tender - Security Benchmarking Service - Clarification #3 to RFP

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Security - Information and IT Security


Dokumentnummer 20/01835-11

Dokumentdato:

Journaldato:

02.10.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Likelydende e-post sendt til flere mottakere

Sak:

Tender - Security Benchmarking Service

Dokumenttittel:

Tender - Security Benchmarking Service - Deadline for asking questions to the RFP

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Security - Information and IT Security


Dokumentnummer 20/02382-1

Dokumentdato:

02.10.2020

Journaldato:

02.10.2020

Gradering:

U

I Fra:

Arbeids- og sosialdepartementet

Sak:

Høring - Straffansvar for lønnstyveri mv og krav om at lønn skal betales via bank

Dokumenttittel:

Høringsbrev - straffansvar for lønnstyveri mv og krav om at lønn skal betales via bank

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse