Norges Bank

Offentlig journal 14.09.2020 - 20.09.2020

Dokumentnummer 19/00563-2

Dokumentdato:

16.03.2020

Journaldato:

15.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

FSAP 2019/2020 Planlegging forberedelser og tilbakemeldinger- IMF Financial Sector Assessment Program

Dokumenttittel:

Tilbakemeldinger på Technical notes and Aide Memoire

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01294-1

Dokumentdato:

30.03.2020

Journaldato:

15.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Tiltak for å forenkle situasjonen for NOKAS i driften av sentralbankdepoter

Dokumenttittel:

Tiltak for å forenkle situasjonen for NOKAS i driften av sentralbankdepoter

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01295-1

Dokumentdato:

30.03.2020

Journaldato:

15.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Nokas Verdihåndtering AS

Sak:

Tiltak for å forenkle situasjonen i driften av private depoter - NOKAS

Dokumenttittel:

Tiltak for å forenkle situasjonen i driften av private depoter - NOKAS

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01296-1

Dokumentdato:

30.03.2020

Journaldato:

15.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Loomis Norge AS

Sak:

Tiltak for å forenkle situasjonen i driften av private depoter - Loomis

Dokumenttittel:

Tiltak for å forenkle situasjonen i driften av private depoter - Loomis

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01429-6

Dokumentdato:

31.03.2020

Journaldato:

14.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Maler 2016 - 2020

Dokumenttittel:

Utsatt utlysning av rammeavtale for malertjenester

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01267-1

Dokumentdato:

29.04.2020

Journaldato:

15.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Det Norske Myntverket

Sak:

Kontraktsak - Produksjon av minnemynter 2021 - Hans Nielsen Hauge

Dokumenttittel:

Minnemynt 2021 - Forespørsel om avtaleinngåelse

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00028-5

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

15.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Likviditetsvurdering 2020

Dokumenttittel:

Likviditetsvurdering mai 2020

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/00028-6

Dokumentdato:

02.06.2020

Journaldato:

15.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Likviditetsvurdering 2020

Dokumenttittel:

Likviditetsvurdering juni 2020

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 19/00713-5

Dokumentdato:

19.06.2020

Journaldato:

15.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nets Norge Infrastruktur AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen

Dokumenttittel:

Forespørsel om en oversikt over utstedere av e-Faktura

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01811-1

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

14.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Sikkerhetsfaglig konsulentbistand høsten 2020

Dokumenttittel:

Tilbudsinvitasjon - Konkurransegrunnlag - Sikkerhetsfaglig konsulentbistand høsten 2020

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/01909-1

Dokumentdato:

18.10.2019

Journaldato:

18.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Basefarm

Sak:

Rammeavtale - PSS - Plattform for samfunnskritiske systemer - Basefarm AS

Dokumenttittel:

Rammeavtale - Plattform for samfunnskritiske systemer - Basefarm AS

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01910-1

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

17.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

GlobalConnect AS

Sak:

Rammeavtale - WAN - GlobalConnect AS

Dokumenttittel:

Rammeavtale - WAN - GlobalConnect AS

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/00028-7

Dokumentdato:

01.07.2020

Journaldato:

15.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Likviditetsvurdering 2020

Dokumenttittel:

Likviditetsvurdering juli 2020

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/01811-10

Dokumentdato:

08.07.2020

Journaldato:

14.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Sikkerhetsfaglig konsulentbistand høsten 2020

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Sikkerhetsfaglig konsulentbistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02022-2

Dokumentdato:

30.07.2020

Journaldato:

15.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Bits AS

Sak:

Forespørsel om bekreftelse på at aktivitet i NICS er underlagt tilsyn

Dokumenttittel:

Regarding request for confirmation that certain activities in NICS are subject to supervision

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/00028-8

Dokumentdato:

03.08.2020

Journaldato:

15.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Likviditetsvurdering 2020

Dokumenttittel:

Likviditetsvurdering august 2020

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/01847-2

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

15.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS - Endringsmelding 2019 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endringsmelding 2019 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02112-1

Dokumentdato:

18.07.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Spidsbergseter

Sak:

Venastul - VTSA

Dokumenttittel:

Venastul - VTSA - Klage

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01682-2

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

15.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Forslag til nasjonalt statistikkprogram 2021-2023

Dokumenttittel:

Høring - Forslag til nasjonalt statistikkprogram 2021-2023

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 18/02618-2

Dokumentdato:

31.08.2020

Journaldato:

15.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale Kontorstoler - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forlengelse - Rammeavtale kontorstoler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01649-11

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

15.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Lean bistand Rammeavtale 2020

Dokumenttittel:

Utvidet begrunnelse - Bistand Lean - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Operational Excellence (OE)

Saksbehandler:

NBA Operational Excellence (OE)


Dokumentnummer 17/00312-4

Dokumentdato:

03.09.2020

Journaldato:

14.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Leie av kaffemaskiner og Vannautomater/tappetårn - Pelican Rouge Coffee Soutions AS

Dokumenttittel:

Endringsbilag - Kaffemaskin Varea - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 14/02060-16

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Rente - Endringer - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Statens Konsernkonto - SKK - Rentefastsettelsesbrev til Finansdepartementet Q4 2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

NBA Finance


Dokumentnummer 20/02084-7

Dokumentdato:

16.09.2020

Journaldato:

17.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - All korrespondanse mellom Norges Bank/sentralbanksjef Øystein Olsen og Nicolai Tangen fra 01.01.2020 til dags dato

Dokumenttittel:

Klage over avslag på innsynskrav etter offentleglova

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02254-1

Dokumentdato:

09.09.2020

Journaldato:

15.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Standard Norge

Sak:

Standard Norge Komité 377

Dokumenttittel:

Avtale om overføring av råderett

Saksansvarlig:

NBA SCM Security Technology

Saksbehandler:

NBA SCM Security Technology


Dokumentnummer 20/01834-6

Dokumentdato:

09.09.2020

Journaldato:

14.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nordic Financial CERT - NFCERT

Sak:

TIBER - NFCERT nordisk trusselrapport

Dokumenttittel:

Første møte i GTL-arbeidet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02200-2

Dokumentdato:

10.09.2020

Journaldato:

14.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/00534-16

Dokumentdato:

13.08.2020

Journaldato:

14.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Rammeavtale Audiovisuelt utstyr - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop K-15 - SSA-K Kjøp av AV utstyr fase 4A Auditoriet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT Ekstern


Dokumentnummer 20/02193-4

Dokumentdato:

10.09.2020

Journaldato:

14.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 17/01954-9

Dokumentdato:

10.09.2020

Journaldato:

14.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/04239-10

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

14.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Fullmakten for opptak av langsiktige lån

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 19/00999-20

Dokumentdato:

10.09.2020

Journaldato:

14.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Euronext

Sak:

Oppgjørsgrad VPS månedsrapport

Dokumenttittel:

VPS settlement report August 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02253-4

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

14.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02253-5

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

14.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02253-6

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

14.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02239-6

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

14.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02253-7

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

14.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01122-18

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

14.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Korona - Håndtering for NICS

Dokumenttittel:

Status NICS pr. 11.09.2020 - Koronasituasjonen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01894-4

Dokumentdato:

22.08.2020

Journaldato:

14.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Advokatfirmaet Hjort DA

Sak:

Høring i finanskomiteen - Ansettelse av ny daglig leder av Norges Bank Investment Management

Dokumenttittel:

Notat om sentralbankloven § 1-6 av 22.08.2020 - Hjort

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/01894-5

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

14.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Advokatfirmaet Hjort DA

Sak:

Høring i finanskomiteen - Ansettelse av ny daglig leder av Norges Bank Investment Management

Dokumenttittel:

Presentasjon endringer i etiske prinsipper (003) - PPTX

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 19/00888-5

Dokumentdato:

09.09.2020

Journaldato:

14.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Forskrift om politiattest og kredittopplysninger ved arbeid eller tjeneste for Norges Bank

Dokumenttittel:

Avklarering med Finanstilsynet om bestemmelser i medhold av sentralbankloven § 2-15 tredje og fjerde ledd

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 20/02267-1

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

14.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Forskningsrådet

Sak:

Timesatser til Forskningsrådet

Dokumenttittel:

Informasjon om innmelding av timesatser til Forskningsrådet for 2021

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 20/02248-3

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

14.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20200914 Auksjon av NTB 09/2021 - Førstegangsemisjon

Dokumenttittel:

Svar på søknad om børsnotering NST 52

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01067-3

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

15.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01288-8

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

15.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Avtale om abonnement - Dagens Næringsliv

Dokumenttittel:

Utvidelse til neste nivå på bedriftsavtale med Dagens Næringsliv

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/00208-2

Dokumentdato:

03.06.2020

Journaldato:

15.09.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Oberthur Fiduciaire SAS

Sak:

Kontrakt seddelproduksjon Oberthur 2013 til 2019

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01887-3

Dokumentdato:

20.08.2020

Journaldato:

15.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Eiendomsverdi AS

Sak:

Eiendomsverdi - avtale om tilgang til EV

Dokumenttittel:

Abonnementsavtale - Avtale mellom Norges Bank og Eiendomsverdi

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 18/02488-26

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

15.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Avtale om utlån av mikrodata til prosjekt - Konsum, usikkerhet og husholdningenes finansielle beholdninger - Statistisk sentralbyrå

Dokumenttittel:

Søknad om inkludering av nye data (Elektroniske betalinger)

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 18/02488-27

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

15.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Statistisk Sentralbyrå Kongsvinger

Sak:

Avtale om utlån av mikrodata til prosjekt - Konsum, usikkerhet og husholdningenes finansielle beholdninger - Statistisk sentralbyrå

Dokumenttittel:

Tilbud og avtale om inkludering av nye data (Elektroniske betalinger)

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 14/01460-164

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

15.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Anmodning om deponering av husleie

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00803-8

Dokumentdato:

Journaldato:

14.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Stiftelsen Asta

Sak:

Ordning og registrering av eldre arkiver

Dokumenttittel:

Statusrapport - ASTA - August 2020

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 14/01534-109

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

14.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 11/00111

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - For klarering i SU med frist 28.09.2020

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02271-1

Dokumentdato:

10.09.2020

Journaldato:

15.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av kunstverk - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Kjøp av kunstverk - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/00803-9

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

14.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Stiftelsen Asta

Sak:

Ordning og registrering av eldre arkiver

Dokumenttittel:

Statusrapport - ASTA - Mai 2020

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 14/02962-53

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

15.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Protector IP Consultants AS

Sak:

Varemerkeregistrering - Logo - Sak 95/04723

Dokumenttittel:

Patent - Varemerke

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 14/01401-40

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

15.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtaleforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/02262-2

Dokumentdato:

15.09.2020

Journaldato:

15.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02204-3

Dokumentdato:

15.09.2020

Journaldato:

15.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02253-8

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02253-9

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02253-10

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02253-11

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02253-12

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02253-13

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02253-14

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02204-4

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

18.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/02182-8

Dokumentdato:

09.09.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

S&P Global Ratings

Sak:

Statsgjeld - Rating S&P 2020

Dokumenttittel:

Pre-Publication Notice - Kingdom of Norway - S&P Global Ratings draft release attached for your review

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 19/02182-9

Dokumentdato:

09.09.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

S&P Global Ratings

Sak:

Statsgjeld - Rating S&P 2020

Dokumenttittel:

Pre-Publication Notice - Kingdom of Norway - S&P Global Ratings draft release attached for your review

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/02275-1

Dokumentdato:

08.09.2020

Journaldato:

15.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02276-1

Dokumentdato:

01.09.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/03686-8

Dokumentdato:

15.09.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Bits AS

Sak:

Informasjon fra NICS Operatørkontor - Bits AS

Dokumenttittel:

Endringer i Bits' styresammensetning mm - Dokumentasjon

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02278-1

Dokumentdato:

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Parkering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Databehandleravtale - Parkering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02279-1

Dokumentdato:

10.09.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01635-158

Dokumentdato:

31.08.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Advokatfirmaet Thommessen ASGabler Investments AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Addendum to Investment Agreement

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/02280-1

Dokumentdato:

07.09.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02281-1

Dokumentdato:

01.06.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/00735-16

Dokumentdato:

15.09.2020

Journaldato:

15.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-159

Dokumentdato:

08.09.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gabler Investments AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tangens avtale

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-160

Dokumentdato:

08.09.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Gabler Investments AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tangens avtale

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-161

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Addendum 2 to Investment Agreement

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-162

Dokumentdato:

12.09.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David M Woodburn

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Addendum 2 to Investment Agreement

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-163

Dokumentdato:

13.09.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Blaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Addendum 2 to Investment Agreement

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-164

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Addendum 2 to Investment Agreement

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-165

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gabler Investments AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Addendum 2 to Investment Agreement

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-166

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Addendum 2 to Investment Agreement

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-167

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Addendum 2 to Investment Agreement

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-168

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Addendum 2 to Investment Agreement

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-169

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Addendum 2 to Investment Agreement

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-170

Dokumentdato:

15.09.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Addendum 2 to Investment Agreement - Execution version

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-171

Dokumentdato:

15.09.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Addendum 2 to Investment Agreement - Signed

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/02255-5

Dokumentdato:

16.09.2020

Journaldato:

17.09.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Crane Currency Division

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02284-1

Dokumentdato:

16.09.2020

Journaldato:

17.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Agentavtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Operations

Saksbehandler:

MI Operations


Dokumentnummer 20/00043-35

Dokumentdato:

16.09.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Saudi Data & AI Authority

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

Global AI Summit, Virtual Edition Invitation 21 - 22 October 2020

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 18/02302-4

Dokumentdato:

16.09.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Skatteetaten

Sak:

Skatteetaten - a-melding

Dokumenttittel:

Vedrørende avslutning av arbeidsforhold i a-meldingen

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 19/02217-9

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

17.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Komplett

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Spørsmål til kostnadsundersøkelsen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02217-10

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

17.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Komplett

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Spørsmål til kostnadsundersøkelsen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 14/03496-31

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

18.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 17/00735-17

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

18.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 17/00735-18

Dokumentdato:

16.09.2020

Journaldato:

17.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-173

Dokumentdato:

16.09.2020

Journaldato:

17.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nicolai TangenGabler Investments ASBlaauw Legal Advokatfirma m.n.a.David M Woodburn

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Addendum 2 to Investment Agreement - NB approval

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/00785-15

Dokumentdato:

11.09.2020

Journaldato:

16.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/02720-2

Dokumentdato:

17.09.2020

Journaldato:

17.09.2020

Gradering:

U

U Til:

Danske Bank avd. Aker Brygge

Sak:

Avtale om kredittkorttjenester 2015

Dokumenttittel:

Utløsning av opsjon til 10.07.2022

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 14/01460-165

Dokumentdato:

16.09.2020

Journaldato:

17.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Deponering av beløp

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00944-4

Dokumentdato:

02.09.2020

Journaldato:

17.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Drift 2020

Dokumenttittel:

Sanering av xDSL forbindelser og overgang til fiber

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00043-36

Dokumentdato:

17.09.2020

Journaldato:

17.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Statsministerens kontor

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

Stortingets høytidelige åpning

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/00944-5

Dokumentdato:

17.09.2020

Journaldato:

17.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Drift 2020

Dokumenttittel:

Destruksjon 1000 kr 7. utgave nye

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02290-1

Dokumentdato:

08.09.2020

Journaldato:

17.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/02217-11

Dokumentdato:

07.09.2020

Journaldato:

17.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Fjordkraft AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Feilmelding ved utfylling av foretaksundersøkelse

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02217-12

Dokumentdato:

08.09.2020

Journaldato:

17.09.2020

Gradering:

U

I Fra:

Fjordkraft AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Feilmelding ved utfylling av foretaksundersøkelse

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02265-3

Dokumentdato:

17.09.2020

Journaldato:

17.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse FST FI Seniorrådgiver/spesialrådgiver

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 20/02265-4

Dokumentdato:

17.09.2020

Journaldato:

18.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Minikonkurranse FST FI Seniorrådgiver/spesialrådgiver

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 20/02284-2

Dokumentdato:

16.04.2019

Journaldato:

18.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Authorized signatory list - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Operations

Saksbehandler:

MI Operations


Dokumentnummer 20/01635-174

Dokumentdato:

17.09.2020

Journaldato:

18.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nicolai TangenGabler Investments ASBlaauw Legal Advokatfirma m.n.a.David M Woodburn

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Addendum 2 to Investment Agreement

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 18/01066-3

Dokumentdato:

20.04.2020

Journaldato:

17.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Leadership Pipeline Institute

Sak:

Rammeavtale lederutvikling Leadership Pipeline Institute

Dokumenttittel:

Forlengelse av avtale - lederutvikling mellom Norges Bank og Leadership Pipeline Institute

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 18/01228-2

Dokumentdato:

20.04.2020

Journaldato:

17.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Metier

Sak:

Parallell rammeavtale lederutvikling - Metier OEC

Dokumenttittel:

Parallell rammeavtale om lederutvikling - Metier OEC

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 18/01229-4

Dokumentdato:

20.04.2020

Journaldato:

17.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AFF - Akademisk forskningsfond

Sak:

Parallell rammeavtale lederutvikling - AFF Akademisk forskningsfond

Dokumenttittel:

Forlengelse av avtale om lederutvikling AFF Akademisk forskningsfond

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 20/01635-175

Dokumentdato:

17.09.2020

Journaldato:

18.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gabler Investments AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Addendum 2 to Investment Agreement

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/01460-166

Dokumentdato:

17.09.2020

Journaldato:

18.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Deponering av beløp - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00096-9

Dokumentdato:

14.09.2020

Journaldato:

18.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

OECD

Sak:

Statsgjeld - OECD WPDM 2020

Dokumenttittel:

Annual meeting of the OECD WPDM 2020

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/00096-10

Dokumentdato:

15.09.2020

Journaldato:

18.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

OECD

Sak:

Statsgjeld - OECD WPDM 2020

Dokumenttittel:

2020 OECD Survey for Sovereign Borrowing Outlook - Norway

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 16/02665-18

Dokumentdato:

17.09.2020

Journaldato:

18.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Power of Attorney - Reporting - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02665-19

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

18.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Power of Attorney - Reporting - RG 230 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/00785-16

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

18.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/00785-17

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

18.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00059-5

Dokumentdato:

17.09.2020

Journaldato:

18.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00059-6

Dokumentdato:

15.09.2020

Journaldato:

18.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00059-7

Dokumentdato:

04.09.2020

Journaldato:

18.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/02296-1

Dokumentdato:

08.09.2020

Journaldato:

18.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02298-1

Dokumentdato:

18.09.2020

Journaldato:

18.09.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal