Norges Bank

Offentlig journal 24.08.2020 - 30.08.2020

Dokumentnummer 19/02217-1

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

U

U Til:

Hafslund E-CO AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Deltakelse i en pilotundersøkelse av samfunnets kostnader med betalingsformidling

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02217-2

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

U

U Til:

Telenor Norge AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Deltakelse i en pilotundersøkelse om samfunnets kostnader med betalingsformidling

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02217-3

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

U

U Til:

Fjordkraft AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Deltakelse i en pilotundersøkelse om samfunnets kostnader med betalingsformidling

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02217-4

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

U

U Til:

NorgesGruppen ASA

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Deltakelse i en pilotundersøkelse om samfunnets kostnader med betalingsformidling

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02217-5

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

U

U Til:

Komplett

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Deltakelse i en pilotundersøkelse om samfunnets kostnader med betalingsformidling

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01281-5

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Kjøp av møbler

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale møbler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01281-6

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Kjøp av møbler

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale møbler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01649-7

Dokumentdato:

19.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Lean bistand Rammeavtale 2020

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Bistand Lean - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Operational Excellence (OE)

Saksbehandler:

NBA Operational Excellence (OE)


Dokumentnummer 20/01649-8

Dokumentdato:

19.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Lean bistand Rammeavtale 2020

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Bistand Lean - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Operational Excellence (OE)

Saksbehandler:

NBA Operational Excellence (OE)


Dokumentnummer 20/01649-9

Dokumentdato:

19.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Lean bistand Rammeavtale 2020

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Bistand Lean - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Operational Excellence (OE)

Saksbehandler:

NBA Operational Excellence (OE)


Dokumentnummer 20/01649-10

Dokumentdato:

19.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Lean bistand Rammeavtale 2020

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Bistand Lean - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Operational Excellence (OE)

Saksbehandler:

NBA Operational Excellence (OE)


Dokumentnummer 20/01657-39

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nicolai Tangen

Sak:

Korrespondanse Norges Bank - Nicolai Tangen

Dokumenttittel:

Pressehenvendelser - Dagens Næringsliv - Nicolai Tangen

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/01657-40

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nicolai Tangen

Sak:

Korrespondanse Norges Bank - Nicolai Tangen

Dokumenttittel:

Speaking notes - Utkast

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/01657-41

Dokumentdato:

27.05.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nicolai Tangen

Sak:

Korrespondanse Norges Bank - Nicolai Tangen

Dokumenttittel:

Utkast til notat fra Selmer

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/01657-42

Dokumentdato:

20.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nicolai Tangen

Sak:

Korrespondanse Norges Bank - Nicolai Tangen

Dokumenttittel:

Høring i august - Selmer

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 19/00975-35

Dokumentdato:

21.04.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sveriges Riksbank

Sak:

Valutaswapavtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Info - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02137-1

Dokumentdato:

20.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansavisen

Sak:

Henvendelse fra Finansavisen angående kvantitative lettelser

Dokumenttittel:

Når pengetrykkingen lekker

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02137-2

Dokumentdato:

20.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansavisen

Sak:

Henvendelse fra Finansavisen angående kvantitative lettelser

Dokumenttittel:

Noe feil her? Når pengetrykkingen lekker

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02137-3

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansavisen

Sak:

Henvendelse fra Finansavisen angående kvantitative lettelser

Dokumenttittel:

Litt endret versjon

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02137-4

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansavisen

Sak:

Henvendelse fra Finansavisen angående kvantitative lettelser

Dokumenttittel:

Litt endret versjon - Justeringer

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/02138-1

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Forbrukertilsynet

Sak:

Kontantnekt - Henvendelse til Forbrukertilsynet

Dokumenttittel:

Spørsmål om kontantnekt

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02138-2

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Forbrukertilsynet

Sak:

Kontantnekt - Henvendelse til Forbrukertilsynet

Dokumenttittel:

Spørsmål om kontantnekt

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/02217-6

Dokumentdato:

20.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Fjordkraft AS

Sak:

Foretaksundersøkelsen - Pilotering

Dokumenttittel:

Krav om deltakelse i en pilotundersøkelse om betalingskostnader

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/00678-19

Dokumentdato:

17.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Resolution college DNB

Dokumenttittel:

DNB resolution college - Initiation of the four month period for reaching a joint decision

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02040-17

Dokumentdato:

18.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Finanskomiteen 10.08.2020 om ansettelse ny leder NBIM

Dokumenttittel:

Oversendelse av AdeB-utredning instruksjonsrett

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02040-18

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Finanskomiteen 10.08.2020 om ansettelse ny leder NBIM

Dokumenttittel:

Lovavdelingens uttalelse 21.08.2020

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/00678-20

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Resolution college DNB

Dokumenttittel:

DNB resolution college - Initiation of the four month period for reaching a joint decision

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01847-3

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS - Endringsmelding 2019 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppfølging av vilkår - Mastercards oppkjøp av deler av Nets - Svar til Bits

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02141-1

Dokumentdato:

20.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Minerva

Sak:

Innsynskrav - Minerva - dokumenter fra tilsynssekretariatet

Dokumenttittel:

Innsynskrav Minerva

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/02142-1

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - brev fra Tilsynssekretariatet

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Notat til representantskapet

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 16/02257-15

Dokumentdato:

24.08.2020

Journaldato:

28.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Interne post- og logistikktjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forlengelse - Avtale - Interne post- og logistikktjenester 4 årsverk 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02123-3

Dokumentdato:

24.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/02130-48

Dokumentdato:

24.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01220-6

Dokumentdato:

24.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale snekker, metall- og mekaniske arbeider - tjenester og materiell - Avskjermet

Dokumenttittel:

1469 Avrop - Sideentreprise - Modernisering av heis 9 og 10

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/02059-3

Dokumentdato:

09.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Seniorrådgiver GRC Stab GRC, Norges Bank - st. ref. 4259721849

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Seniorrådgiver GRC - st. ref. (4259721849) - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02059-4

Dokumentdato:

09.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Seniorrådgiver GRC Stab GRC, Norges Bank - st. ref. 4259721849

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Seniorrådgiver GRC - st. ref. (4259721849) - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/02059-5

Dokumentdato:

09.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Seniorrådgiver GRC Stab GRC, Norges Bank - st. ref. 4259721849

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Seniorrådgiver GRC - st. ref. (4259721849) - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01319-45

Dokumentdato:

20.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Clarifications - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Security - BCM, Physical and Personal Security


Dokumentnummer 20/02149-1

Dokumentdato:

24.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 første ledd

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Oversendelse av dokumentasjon til Koronakommisjonen

Dokumenttittel:

Oversendelse av dokumentasjon til Koronakommisjonen

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02150-1

Dokumentdato:

12.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00549-2

Dokumentdato:

17.08.2019

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Morten Grindaker

Sak:

Gjesteforskeravtaler - Utgått - Old guest researcher contracts

Dokumenttittel:

Avtale om forskningssamarbeid - Morten Grindaker

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 20/01319-46

Dokumentdato:

24.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Updated proposal 24.08.2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Security - BCM, Physical and Personal Security


Dokumentnummer 20/02018-4

Dokumentdato:

24.08.2020

Journaldato:

25.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02152-1

Dokumentdato:

24.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Kapital

Sak:

Innsynskrav - Kapital - All kommunikasjon mellom Norges Bank og kommunikasjonsbyråene Zync og First House/rådgiver Thomas C. Høie, fra 01.01.2020 og frem til i dags dato

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Kapital - All kommunikasjon mellom Norges Bank og kommunikasjonsbyråene Zync og First House/rådgiver Thomas C. Høie, fra 01.01.2020 og frem til i dags dato

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 18/00391-2

Dokumentdato:

24.08.2020

Journaldato:

25.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Oppfølging leverandør ventilasjon 2018 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Undersøkelse lønns- og arbeidsforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 19/01875-9

Dokumentdato:

24.08.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bankenes sikringsfond

Sak:

Firepartsøvelse 2021

Dokumenttittel:

Firepartsøvelsen utsettes - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02040-19

Dokumentdato:

13.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

U

U Til:

Stortinget

Sak:

Høring - Finanskomiteen 10.08.2020 om ansettelse ny leder NBIM

Dokumenttittel:

Høring om brev til Stortinget fra Norges Banks representantskap om ansettelse av ny daglig leder av Norges Bank Investment Management (NBIM) - Etterfølgende merknader

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

Stab


Dokumentnummer 20/00043-34

Dokumentdato:

24.08.2020

Journaldato:

24.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

General Council for Islamic Banks and Financial Institutions (CIBAFI)

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

CIBAFI - Ivey Business School Virtual Executive Programme "Strategic Thinking and Agility in Crisis and Transformation; Leadership Style, Character, and Grooming" 01.11. - 05.11.2020

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 16/01784-5

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Power of Attorney Reporting - Easyway - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/01784-6

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Power of Attorney Reporting - Easyway - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/01784-7

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Power of Attorney Reporting - Easyway - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/01784-8

Dokumentdato:

24.08.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Power of Attorney Reporting - Easyway - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02388-58

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Servicemøte 17.06.2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01502-3

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Advokatfirmaet Hjort DA

Sak:

Forlengelse/endring av avtaler etter regelverket om offentlige anskaffelser

Dokumenttittel:

Slides fra webinar om forlengelse/endring av avtaler etter regelverket om offentlige anskaffelser

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/02955-61

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Likviditetsundersøkelsen - Oversendelse til Finanstilsynet

Dokumenttittel:

Norges Banks likviditetsundersøkelse pr 31.07.2020

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02123-4

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02158-1

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nordea Direct Bank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nordea Direct Bank ASA

Dokumenttittel:

Nordea Direct Bank ASA - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01328-22

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

European Central Bank

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge Center TKC

Dokumenttittel:

For your review - Draft agenda of TKC virtual meeting on 27.08.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01328-24

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

European Central Bank

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge Center TKC

Dokumenttittel:

For your review - Draft agenda of TKC virtual meeting on 27.08.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01328-25

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

European Central Bank

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge Center TKC

Dokumenttittel:

Updated agenda - For your review - Draft agenda of TKC virtual meeting on 27.08.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 15/04208-49

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Riksgälden

Sak:

Resolution colleges for Swedish banking groups

Dokumenttittel:

Preliminary MREL proposal and responses to FMI/OCIR and resolution surveys - Handelsbanken

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01328-27

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

European Central Bank

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge Center TKC

Dokumenttittel:

For your review - Draft agenda of TKC virtual meeting on 27.08.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01328-28

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

European Central Bank

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge Center TKC

Dokumenttittel:

For your review - Draft agenda of TKC virtual meeting 27.08.2020 - inkludert mandat TKC

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02018-5

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01130-10

Dokumentdato:

24.08.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Observatørrolle i TIBER-tester

Dokumenttittel:

Cross border involvement of Norges Bank

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01635-135

Dokumentdato:

24.08.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Gabler Investments ASBlaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Ansettelse og tiltredelse av daglig leder NBIM - Kopi av brev til Finansdepartementet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01635-136

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Gabler Investments ASBlaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Brev Norges Bank til Finansdepartementet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 15/04208-50

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Riksgälden

Sak:

Resolution colleges for Swedish banking groups

Dokumenttittel:

Preliminary MREL proposal and responses to FMI/OCIR and resolution surveys - Swedbank

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/02603-10

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02603-11

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebanken Vest

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02603-12

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Vest

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02603-13

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02603-14

Dokumentdato:

25.06.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02603-15

Dokumentdato:

18.08.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02603-16

Dokumentdato:

18.08.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02603-17

Dokumentdato:

18.08.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02603-18

Dokumentdato:

18.08.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebanken Vest

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01799-7

Dokumentdato:

16.06.2020

Journaldato:

25.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Sikkerhetsdirektør - st. ref. (4244790418) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 20/01799-8

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

25.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Sikkerhetsdirektør - st. ref. (4244790418) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 20/01799-10

Dokumentdato:

13.06.2020

Journaldato:

25.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sikkerhetsdirektør - st. ref. (4244790418) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 20/01799-11

Dokumentdato:

13.06.2020

Journaldato:

25.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sikkerhetsdirektør - st. ref. (4244790418) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 20/01799-12

Dokumentdato:

13.06.2020

Journaldato:

25.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sikkerhetsdirektør - st. ref. (4244790418) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 20/01799-13

Dokumentdato:

13.06.2020

Journaldato:

25.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sikkerhetsdirektør - st. ref. (4244790418) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 20/01799-14

Dokumentdato:

13.06.2020

Journaldato:

25.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sikkerhetsdirektør - st. ref. (4244790418) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 20/01799-15

Dokumentdato:

13.06.2020

Journaldato:

25.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sikkerhetsdirektør - st. ref. (4244790418) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 20/01799-16

Dokumentdato:

13.06.2020

Journaldato:

25.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sikkerhetsdirektør - st. ref. (4244790418) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 20/01799-17

Dokumentdato:

13.06.2020

Journaldato:

25.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sikkerhetsdirektør - st. ref. (4244790418) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 20/01799-18

Dokumentdato:

13.06.2020

Journaldato:

25.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sikkerhetsdirektør - st. ref. (4244790418) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 20/01799-19

Dokumentdato:

13.06.2020

Journaldato:

25.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sikkerhetsdirektør - st. ref. (4244790418) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 20/01799-20

Dokumentdato:

13.06.2020

Journaldato:

25.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sikkerhetsdirektør - st. ref. (4244790418) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 20/01799-21

Dokumentdato:

13.06.2020

Journaldato:

25.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sikkerhetsdirektør - st. ref. (4244790418) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 20/01799-22

Dokumentdato:

13.06.2020

Journaldato:

25.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sikkerhetsdirektør - st. ref. (4244790418) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 20/01799-23

Dokumentdato:

13.06.2020

Journaldato:

25.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sikkerhetsdirektør - st. ref. (4244790418) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 20/01799-24

Dokumentdato:

13.06.2020

Journaldato:

25.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sikkerhetsdirektør - st. ref. (4244790418) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 20/01799-25

Dokumentdato:

13.06.2020

Journaldato:

25.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sikkerhetsdirektør - st. ref. (4244790418) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 20/01799-26

Dokumentdato:

13.06.2020

Journaldato:

25.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sikkerhetsdirektør - st. ref. (4244790418) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 20/01799-27

Dokumentdato:

13.06.2020

Journaldato:

25.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sikkerhetsdirektør - st. ref. (4244790418) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 20/01799-28

Dokumentdato:

13.06.2020

Journaldato:

25.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sikkerhetsdirektør - st. ref. (4244790418) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 20/01799-29

Dokumentdato:

13.06.2020

Journaldato:

25.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sikkerhetsdirektør - st. ref. (4244790418) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 20/01799-30

Dokumentdato:

13.06.2020

Journaldato:

25.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Sikkerhetsdirektør - st. ref. (4244790418) - Avskjermet

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 20/01635-137

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppfølgning Gabler - Tangen

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 17/02442-7

Dokumentdato:

30.07.2020

Journaldato:

25.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Parallell rammeavtale - Kjøp av tjenester og materiell elektro - Avskjermet

Dokumenttittel:

Prisregulering elektro tekniske arbeider pr 01.09.2020

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 19/02102-10

Dokumentdato:

18.08.2020

Journaldato:

28.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale persontransport med fly

Dokumenttittel:

Tilbakemelding - Mulig avlysning av konkurranse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 16/01151-5

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

28.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale persontransport med rutefly innenriks og utenriks - Avskjermet

Dokumenttittel:

Anmodning - Ny forlengelse av avtale på flyreiser - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 16/01930-3

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

28.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale persontransport med rutefly - Avskjermet

Dokumenttittel:

Anmodning - Ny forlengelse av avtale på flyreiser - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 16/01190-4

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

28.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale persontransport med rutefly innenriks og utenriks - Avskjermet

Dokumenttittel:

Anmodning - Ny forlengelse av avtale på flyreiser - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 16/01140-4

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

28.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale persontransport med rutefly innenriks og utenriks - Avskjermet

Dokumenttittel:

Anmodning - Ny forlengelse av avtale på flyreiser - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 16/01208-8

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

28.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale persontransport med rutefly - Avskjermet

Dokumenttittel:

Anmodning - Ny forlengelse av avtale på flyreiser - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 16/01208-9

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

28.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale persontransport med rutefly - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbakemelding - Ny forlengelse av avtale på flyreiser - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 20/01635-138

Dokumentdato:

26.08.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppfølgning Gabler - Tangen

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01799-32

Dokumentdato:

26.08.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 20/02139-7

Dokumentdato:

25.08.2020

Journaldato:

26.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Handelshøyskolen BI

Sak:

Gjesteforskeravtaler - Løpende - Current guest researcher contracts

Dokumenttittel:

Avtale om forskningssamarbeid - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning


Dokumentnummer 20/02057-2

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

27.08.2020

Gradering:

U

U Til:

Offentlig journal

Sak:

Direktør Pengepolitikk Norges Bank - st. ref. 4257387707

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

Sentralbankvirksomheten (SBV)

Saksbehandler:

Sentralbankvirksomheten (SBV)


Dokumentnummer 20/02058-3

Dokumentdato:

27.08.2020

Journaldato:

27.08.2020

Gradering:

U

U Til:

Offentlig journal

Sak:

Rådgiver/Seniorrådgiver i Norske Markeder MI Markeder, Norges Bank - st. ref. 4259315588

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/02084-6

Dokumentdato:

28.08.2020

Journaldato:

28.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - All korrespondanse mellom Norges Bank/sentralbanksjef Øystein Olsen og Nicolai Tangen fra 01.01.2020 til dags dato

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - All korrespondanse mellom Norges Bank/sentralbanksjef Øystein Olsen og Nicolai Tangen fra 01.01.2020 til dags dato - Klage

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/02179-1

Dokumentdato:

28.08.2020

Journaldato:

28.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Avvikling av midlertidige endringer i utlånsreguleringen

Dokumenttittel:

Høring - Avvikling av midlertidige endringer i utlånsreguleringen

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn