Norges Bank

Offentlig journal 17.08.2020 - 23.08.2020

Dokumentnummer 19/00730-2

Dokumentdato:

Journaldato:

17.08.2020

Gradering:

U

U Til:

Doffin - Database for offentlige innkjøp

Sak:

Anskaffelse - uniformer Norges Bank

Dokumenttittel:

Utlysning - Rammeavtale uniformer

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 19/00730-5

Dokumentdato:

02.05.2019

Journaldato:

17.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Likelydende e-post sendt til flere mottakere

Sak:

Anskaffelse - uniformer Norges Bank

Dokumenttittel:

Svar på spørsmål #1 02.05.2019 - rammeavtale uniformer

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 19/00730-6

Dokumentdato:

02.05.2019

Journaldato:

17.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Mercell Norge AS

Sak:

Anskaffelse - uniformer Norges Bank

Dokumenttittel:

Svar på spørsmål #2 02.05.2019 - rammeavtale uniformer

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 19/00730-8

Dokumentdato:

07.05.2019

Journaldato:

17.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Likelydende e-post sendt til flere mottakere

Sak:

Anskaffelse - uniformer Norges Bank

Dokumenttittel:

Svar på spørsmål #4 07.05.2019 - rammeavtale uniformer

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 20/01233-2

Dokumentdato:

17.08.2020

Journaldato:

18.08.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Gjennomføring av nytt EU-regelverk om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)

Dokumenttittel:

Norges Banks høringssvar - Gjennomføring av nytt EU-regelverk om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02086-1

Dokumentdato:

14.08.2020

Journaldato:

17.08.2020

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASABNBank ASAHandelsbanken NorgeSandnes SparebankSpareBank 1 SMNSpareBank 1 SR-BankSparebank 1 Østlandet (tidligere Sparebanken Hedmark)Sparebanken MøreSparebanken Sogn og FjordaneSparebanken SørStorebrand Bank ASASwedbank NorgeSantander Consumer Bank ASSkandinaviska Enskilda Banken AB SverigeSparebank 1 Nord Norge, FinnsnesSbanken ASABNP Paribas SA, Norway BranchNordnet BankDanske Bank NorgeNordea Bank Abp, filial i NorgeSparebanken Vest

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Overgang til ISO 20022 som meldingsstandard for Norges Banks Oppgjørssystem - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01588-2

Dokumentdato:

10.08.2020

Journaldato:

18.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Computer-based training and testing system - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Computer-based training and testing system - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 20/02085-2

Dokumentdato:

14.08.2020

Journaldato:

18.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Rådgiver/seniorrådgiver Strategic Security Management

Dokumenttittel:

Tilbud rekruttering NBA Strategic Security Management - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 20/02085-3

Dokumentdato:

14.08.2020

Journaldato:

18.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Rådgiver/seniorrådgiver Strategic Security Management

Dokumenttittel:

Tilbud rekruttering NBA Strategic Security Management - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 20/02085-4

Dokumentdato:

14.08.2020

Journaldato:

18.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Rådgiver/seniorrådgiver Strategic Security Management

Dokumenttittel:

Tilbud rekruttering NBA Strategic Security Management - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 20/02085-5

Dokumentdato:

14.08.2020

Journaldato:

18.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Rådgiver/seniorrådgiver Strategic Security Management

Dokumenttittel:

Tilbud rekruttering NBA Strategic Security Management - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA FIN Procurement


Dokumentnummer 20/02086-2

Dokumentdato:

14.08.2020

Journaldato:

17.08.2020

Gradering:

U

U Til:

European Central Counterparty N.V. (EuroCCP)CLS Bank InternationalCitibank Europe plc, Norway BranchLCH LimitedBank for International Settlements (BIS)Nasdaq Clearing AB

Sak:

ISO 20022 Forprosjekt - Informasjon til eksterne

Dokumenttittel:

Migration to ISO 20022 as message-standard for Norges Bank's Settlement System - NBO

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 17/01242-49

Dokumentdato:

11.07.2020

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Oslo kommune Bymiljøetaten

Sak:

Planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - Områderegulering for sentrumsgater og byrom - Bilfritt byliv

Dokumenttittel:

Kirkegata - Ombygging

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/02039-4

Dokumentdato:

18.08.2020

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/01224-6

Dokumentdato:

18.08.2020

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01781-7

Dokumentdato:

17.08.2020

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01120-22

Dokumentdato:

17.08.2020

Journaldato:

17.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01977-3

Dokumentdato:

17.08.2020

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01977-4

Dokumentdato:

18.08.2020

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01781-8

Dokumentdato:

17.08.2020

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01781-9

Dokumentdato:

18.08.2020

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/02056-143

Dokumentdato:

17.08.2020

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens konsernkontoordning - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer

Dokumenttittel:

Statens konsernkonto - SKK - DFØ - NFD - Innovasjon Norge - Nye oppgjørskontoer

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/02056-144

Dokumentdato:

13.08.2020

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

U

U Til:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens konsernkontoordning - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer

Dokumenttittel:

Statens konsernkonto - SKK - DFØ - NFD - Innovasjon Norge - Nye oppgjørskontoer - Bekreftelse fra DFØ

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/02105-1

Dokumentdato:

23.07.2020

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finn Otto Hansen

Sak:

Henvendelse til Finansklagenemda

Dokumenttittel:

Klage til Finansklagenemnda vedrørende kortreklamasjon overfor Nordea Bank Norge

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 20/02105-2

Dokumentdato:

20.08.2020

Journaldato:

20.08.2020

Gradering:

U

U Til:

Finn Otto Hansen

Sak:

Henvendelse til Finansklagenemda

Dokumenttittel:

Henvendelse til policyansvarlig betalingsformidling

Saksansvarlig:

FST Betalingsanalyse og innovasjon

Saksbehandler:

FST Betalingsanalyse og innovasjon


Dokumentnummer 19/00999-19

Dokumentdato:

04.08.2020

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

Euronext

Sak:

Oppgjørsgrad VPS månedsrapport

Dokumenttittel:

VPS monthly settlement report juli 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01233-3

Dokumentdato:

17.08.2020

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Gjennomføring av nytt EU-regelverk om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)

Dokumenttittel:

Kvittering på innsendt høringssvar fra Norges Bank

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01319-36

Dokumentdato:

13.08.2020

Journaldato:

17.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Demonstration meeting - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Security - BCM, Physical and Personal Security


Dokumentnummer 19/01120-23

Dokumentdato:

17.08.2020

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/02791-11

Dokumentdato:

17.08.2020

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SIA S.p.A

Sak:

SIA S.p.A - Avskjermet

Dokumenttittel:

Maintenance Price Revision 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02797-17

Dokumentdato:

17.08.2020

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SIA S.p.A

Sak:

SIA S.p.A. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SIA S.p.A. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02108-1

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02109-1

Dokumentdato:

04.08.2020

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01820-5

Dokumentdato:

18.08.2020

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

Nordisk-baltisk FI området 2020 (Estland)

Dokumenttittel:

Nordic-Baltic issues notes - Session 3

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/02110-1

Dokumentdato:

05.08.2020

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02111-1

Dokumentdato:

28.07.2020

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01328-20

Dokumentdato:

18.08.2020

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

European Central Bank

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge Center TKC

Dokumenttittel:

Draft agenda of TKC virtual meeting on 27 August - Review by 20 August 2020 18:00 CET

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/00226-10

Dokumentdato:

12.08.2020

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SIA S.p.A

Sak:

SIA S.p.A Maintenance Agreement 2020 - Avskjermet

Dokumenttittel:

SIA S.p.A Maintenance Agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/00226-11

Dokumentdato:

12.08.2020

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SIA S.p.A

Sak:

SIA S.p.A Maintenance Agreement 2020 - Avskjermet

Dokumenttittel:

SIA S.p.A Maintenance Agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/00043-32

Dokumentdato:

18.08.2020

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

U

U Til:

Finans Norge

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

Taleforespørsel Finans Norge - Eiendom Norge - Boligkonferanse

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/00043-33

Dokumentdato:

18.08.2020

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

U

U Til:

Finans Norge

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

Taleforespørsel Finans Norge betalingsformidlingskonferanse

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 16/01339-32

Dokumentdato:

18.08.2020

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet - FSA Denmark

Sak:

Resolution College - Danske Bank

Dokumenttittel:

Danske Bank Resolution College - Initiation of 4-month period until Joint Decision

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/02018-3

Dokumentdato:

18.08.2020

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Deloitte Advokatfirma AS

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01887-1

Dokumentdato:

18.08.2020

Journaldato:

20.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Eiendomsverdi AS

Sak:

Eiendomsverdi - avtale om tilgang til EV

Dokumenttittel:

Utkast til avtale Eiendomsverdi - Norges Bank

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 14/03083-16

Dokumentdato:

03.08.2020

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nordea Bank Abp, filial i Norge

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Rentetapserstatning

Dokumenttittel:

Rentetapserstatning fra Nordea juli 2019 - Statens Konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01400-160

Dokumentdato:

18.08.2020

Journaldato:

20.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

AKO Trust - Opinion

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/02603-5

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

20.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Vest

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02603-6

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

20.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Euroclear Bank SA/NV

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02603-7

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

20.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Euroclear Bank SA/NV

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02603-8

Dokumentdato:

22.06.2020

Journaldato:

20.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Vest

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02603-9

Dokumentdato:

23.06.2020

Journaldato:

20.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebanken Vest

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/02113-1

Dokumentdato:

19.08.2020

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/00922-15

Dokumentdato:

11.08.2020

Journaldato:

20.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Vinduspuss - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endringsbilag - Frekvens på fasadevask - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01313-26

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

20.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av takterrasse A1+5

Dokumenttittel:

Referat fra forhandlingsmøte - Utbedring takterrasse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01313-27

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

20.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av takterrasse A1+5

Dokumenttittel:

Referat fra forhandlingsmøte - Utbedring takterrasse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01313-28

Dokumentdato:

29.06.2020

Journaldato:

20.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av takterrasse A1+5

Dokumenttittel:

Referat fra forhandlingsmøte - Utbedring takterrasse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 14/02370-20

Dokumentdato:

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Statistisk Sentralbyrå Kongsvinger

Sak:

Statistisk Sentralbyrå - Sykefravær - Rapportering

Dokumenttittel:

Purring - Egenmeldt sykefravær 2. kvartal 2020

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/02122-1

Dokumentdato:

19.08.2020

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

U

U Til:

Minerva

Sak:

Ansettelse av ny daglig leder i NBIM - Pressehenvendelser

Dokumenttittel:

Spørsmål vedrørende ny juridisk vurdering fra Finansdepartementet

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/02123-1

Dokumentdato:

19.08.2020

Journaldato:

19.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01569-8

Dokumentdato:

18.08.2020

Journaldato:

20.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS - Endringsmelding NICS Real

Dokumenttittel:

Status Straks 2.0 pr. 18.08.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 18/02031-8

Dokumentdato:

13.06.2020

Journaldato:

20.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Cateringtjenester Vindåsen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Anmodning om prisjustering - Catering Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 18/02031-9

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

20.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Cateringtjenester Vindåsen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på anmodning om prisjustering - Catering Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 18/02031-10

Dokumentdato:

03.07.2020

Journaldato:

20.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Cateringtjenester Vindåsen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Ny anmodning om pris - Catering Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/02123-2

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

21.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 18/02031-11

Dokumentdato:

07.07.2020

Journaldato:

20.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Cateringtjenester Vindåsen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på kostnader og avtaleforlengelse - Catering Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 18/02031-12

Dokumentdato:

15.07.2020

Journaldato:

20.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Cateringtjenester Vindåsen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppfølging av forlengelse av avtale - Catering Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/02102-4

Dokumentdato:

17.08.2020

Journaldato:

21.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale persontransport med fly

Dokumenttittel:

Mulig avlysning av konkurranse - Passenger transport by airplane

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 19/02102-5

Dokumentdato:

17.08.2020

Journaldato:

21.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale persontransport med fly

Dokumenttittel:

Bekreftelse - Mulig avlysning av konkurranse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 19/02102-6

Dokumentdato:

17.08.2020

Journaldato:

21.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale persontransport med fly

Dokumenttittel:

Bekreftelse - Mulig avlysning av konkurranse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 19/02102-7

Dokumentdato:

17.08.2020

Journaldato:

21.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale persontransport med fly

Dokumenttittel:

Bekreftelse - Mulig avlysning av konkurranse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 19/02102-8

Dokumentdato:

18.08.2020

Journaldato:

21.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale persontransport med fly

Dokumenttittel:

Bekreftelse - Mulig avlysning av konkurranse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 20/02125-1

Dokumentdato:

14.08.2020

Journaldato:

21.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02126-1

Dokumentdato:

19.08.2020

Journaldato:

20.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

NRK Nyheter

Sak:

Innsynskrav - NRK - Alle dokumenter tilknyttet saksnummer 20/01443 og 20/02040

Dokumenttittel:

Innsynskrav - NRK - Alle dokumenter tilknyttet saksnummer 20/01443 og 20/02040

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 19/02102-9

Dokumentdato:

19.08.2020

Journaldato:

21.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale persontransport med fly

Dokumenttittel:

Bekreftelse - Mulig avlysning av konkurranse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FIN Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FIN Cost Accounting


Dokumentnummer 20/02129-1

Dokumentdato:

19.08.2020

Journaldato:

20.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Loomis Norge AS - Avdeling Trondheim

Sak:

Søknad om innlevering til Norges Bank av sedler som er farget ved uhell under pakking eller transport - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om innlevering til Norges Bank av sedler som er farget ved uhell under pakking eller transport - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02130-1

Dokumentdato:

08.08.2020

Journaldato:

21.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/02131-2

Dokumentdato:

19.12.2018

Journaldato:

21.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Employer Branding Strategy

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 16/01224-7

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

21.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02131-3

Dokumentdato:

14.12.2018

Journaldato:

21.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Employer Branding Strategy

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PO SBV

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/00978-25

Dokumentdato:

20.08.2020

Journaldato:

21.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom Innovasjon Norge og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/00978-26

Dokumentdato:

20.08.2020

Journaldato:

21.08.2020

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASAInnovasjon Norge

Sak:

Kontokoblingsskjema 2020 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom Innovasjon Norge og DNB Bank ASA - Statens konsernkonto - SKK - Svar fra Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01491-10

Dokumentdato:

08.07.2020

Journaldato:

21.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kingdom of Norway - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01491-11

Dokumentdato:

08.07.2020

Journaldato:

21.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kingdom of Norway - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/02126-2

Dokumentdato:

20.08.2020

Journaldato:

21.08.2020

Gradering:

U

U Til:

NRK Nyheter

Sak:

Innsynskrav - NRK - Alle dokumenter tilknyttet saksnummer 20/01443 og 20/02040

Dokumenttittel:

Innsyn NRK

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01902-4

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

21.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Økokrim

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rapport om mistenkelig transaksjon mottatt ved EFE

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 15/00935-10

Dokumentdato:

18.08.2020

Journaldato:

21.08.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tripartite Pledge Agreement - Avskjermet

Dokumenttittel:

General Terms & Conditions August 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01258-10

Dokumentdato:

21.08.2020

Journaldato:

21.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Overføringer til Statens pensjonsfond utland - 2020

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Overføring for august 2020

Saksansvarlig:

NBIM Investment Risk

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 19/00549-1

Dokumentdato:

01.06.2020

Journaldato:

21.08.2020

Gradering:

U

I Fra:

Matias Ossandon Busch

Sak:

Gjesteforskeravtaler - Utgått - Old guest researcher contracts

Dokumenttittel:

Contract signed - Confidentiality agreement - Ethical rules - Matias Ossandon Busch

Saksansvarlig:

PPO Pengepolitisk Forskning

Saksbehandler:

PPO Pengepolitisk Forskning