Norges Bank

Offentlig journal 15.06.2020 - 21.06.2020

Dokumentnummer 20/01674-1

Dokumentdato:

02.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Gjennomføring av strategiperioden 2017-2019

Dokumenttittel:

Gjennomføring av strategiperioden 2017-2019

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/01781-2

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/02618-108

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Avvikling av arbeidskontoer - kontokoblinger og oppgjørskonto i Norges Bank

Dokumenttittel:

Statens Konsernkontoordning - Avvikling av oppgjørskonto - Helse Nord RHF og Helse Midt Norge RHF

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01783-1

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

20200615 Auksjon av NTB 06/2021 - Førstegangsemisjon

Dokumenttittel:

Søknad om børsnotering av NST 51

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/00908-5

Dokumentdato:

03.06.2020

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Crane Currency

Sak:

Crane - Oppfølging produksjon NOK200 VIII

Dokumenttittel:

Epost til Crane - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01461-54

Dokumentdato:

10.06.2020

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01671-8

Dokumentdato:

10.06.2020

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01698-11

Dokumentdato:

10.06.2020

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01792-1

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01792-2

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01779-3

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Kjell F Lyngaas Dahl

Sak:

Nabovarsel Vindåsen - Reetablere brygge Grindholmen Østre

Dokumenttittel:

Nabovarsel Vindåsen - Strangårdsveien 10-12 Tjøme - Reetablere brygge Grindholmen Østre - Kvittering og samtykke til tiltaket

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 16/01414-7

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse kontolån - brev

Dokumenttittel:

Flytende rente for kontolånsgruppe 1 gjeldende fra 01.07.2020

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 17/01851-6

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Samferdselsdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse Svinesundforbindelsen - brev

Dokumenttittel:

Flytende rente for lån til Svinesundforbindelsen AS

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 17/02683-6

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Bane NOR SF

Sak:

Rentefastsettelse Bane Nor - brev

Dokumenttittel:

Flytende rente for lån til Bane NOR SF gjeldende fra 01.07.2020

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/00069-103

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/01094-5

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse helseforetak fra 2019 - brev

Dokumenttittel:

Flytende rente for de regionale helseforetakene gjeldende fra 01.07.2020

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01640-3

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Diverse hendelser NICS

Dokumenttittel:

NICS Morgenrapport - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01640-4

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

Diverse hendelser NICS

Dokumenttittel:

NICS Online - NICS Real - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01461-55

Dokumentdato:

07.06.2020

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Update and status of IDDs

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01623-1

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse PL&PB 1621 PL Videreutvikling CSOC/Sikkerhet

Dokumenttittel:

Tilbud prosjektleder videreutvikling CSOC - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA FP Procurement


Dokumentnummer 20/01623-2

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse PL&PB 1621 PL Videreutvikling CSOC/Sikkerhet

Dokumenttittel:

Tilbud prosjektleder videreutvikling CSOC - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA FP Procurement


Dokumentnummer 20/01783-2

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20200615 Auksjon av NTB 06/2021 - Førstegangsemisjon

Dokumenttittel:

Børsnotering NST 51

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01793-1

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Loomis Norge ASLoomis Norge AS

Sak:

Retningslinjer for sortering av resirkulerbare og ikke-resirkulerbare sedler - vedlegg til Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank

Dokumenttittel:

Retningslinjer for sortering av resirkulerbare (RE) og ikke-resirkulerbare (IR) sedler utgave VIII

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01795-1

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Pengefalskstatistikk pr. 01.06.2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01793-2

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Nokas AS

Sak:

Retningslinjer for sortering av resirkulerbare og ikke-resirkulerbare sedler - vedlegg til Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank

Dokumenttittel:

Retningslinjer for sortering av resirkulerbare (RE) og ikke-resirkulerbare (IR) sedler utgave VIII

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01230-16

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Sak:

DSB - Covid-19

Dokumenttittel:

DSB - Situasjonsrapportering DSB samordningskanal Nr. 19 - COVID-19 (09.06.2020 - 12:56)

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/01795-2

Dokumentdato:

29.11.2019

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Pengefalskstatistikk pr. 01.12.2019

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01795-3

Dokumentdato:

07.11.2019

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Pengefalskstatistikk pr. 01.11.2019

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01795-4

Dokumentdato:

06.11.2019

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Pengefalskstatistikk pr. 01.11.2019

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01795-5

Dokumentdato:

07.10.2019

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Pengefalskstatistikk pr. 01.10.2019

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01795-6

Dokumentdato:

04.10.2019

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Pengefalskstatistikk pr. 01.10.2019

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01795-7

Dokumentdato:

02.09.2019

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Pengefalskstatistikk pr. 01.09.2019

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01795-8

Dokumentdato:

19.08.2019

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Pengefalskstatistikk pr. 01.08.2019

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01795-9

Dokumentdato:

14.08.2019

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Pengefalskstatistikk pr. 01.08.2019

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01795-10

Dokumentdato:

01.07.2019

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Pengefalskstatistikk pr. 01.07.2019

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01368-5

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

17.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Åpen anbudskonkurranse - markedsundersøkelser 2020

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Kjøp av markedsundersøkelser - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/01795-11

Dokumentdato:

06.06.2019

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Pengefalskstatistikk pr. 01.06.2019

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01368-6

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

17.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Åpen anbudskonkurranse - markedsundersøkelser 2020

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Kjøp av markedsundersøkelser - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/01795-12

Dokumentdato:

13.05.2019

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Pengefalskstatistikk pr. 01.05.2019

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01795-13

Dokumentdato:

03.04.2019

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Pengefalskstatistikk 01.04.2019

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01368-7

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

17.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Åpen anbudskonkurranse - markedsundersøkelser 2020

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Kjøp av markedsundersøkelser - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/01795-14

Dokumentdato:

06.03.2019

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Pengefalskstatistikk 2019

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01795-15

Dokumentdato:

06.02.2019

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Kripos

Sak:

Pengefalsk statistikk fra Kripos

Dokumenttittel:

Pengefalskstatistikk 2019

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01368-8

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

17.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Åpen anbudskonkurranse - markedsundersøkelser 2020

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Kjøp av markedsundersøkelser - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/01400-103

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLPTaylor Wessing LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen - Norges Bank undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/00043-24

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Future Investment Initiative

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

Future Investment Initiative (FII) - Speaker Invitation - 28.-29.10.2020, Riyadh

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 15/02769-10

Dokumentdato:

10.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Hønefoss Sparebank

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Fusjon Eika - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02769-11

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Hønefoss Sparebank

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Fusjon Eika - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01267-6

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Det Norske Myntverket

Sak:

Kontraktsak - produksjon av minnemynter 2021 - Hans Nielsen Hauge

Dokumenttittel:

Kryptert - Til gjennomlesing- kontrakt mynt 2021

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01400-104

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLPTaylor Wessing LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen - Norges Bank undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-105

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen - Norges Bank undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01797-1

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Klage over avslag på innsynskrav

Dokumenttittel:

Klage over avslag på innsynskrav

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/02603-3

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Sparebanken Vest

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01797-2

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

VG

Sak:

Klage over avslag på innsynskrav

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Klage

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01404-8

Dokumentdato:

03.04.2020

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Stortinget

Sak:

Representantskapets rapport til Stortinget 2019 - Dokument 9 (2019-2020)

Dokumenttittel:

Norges Bank's Supervisory Council - Report for 2019 - Document No 9 (2019-2020)

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/01122-16

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Korona - Håndtering for NICS

Dokumenttittel:

Status NICS uke 24 - koronasituasjonen med mere

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01640-5

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Diverse hendelser NICS

Dokumenttittel:

Svar fra Bits NICS Online - NICS Real - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01158-8

Dokumentdato:

31.05.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

RFI Instant Payment Solutions and Infrastructure

Dokumenttittel:

Questions about the Market Survey (RFI) - Infrastructure for Instant Payments Based on Continuous Settlement - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01158-9

Dokumentdato:

02.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

RFI Instant Payment Solutions and Infrastructure

Dokumenttittel:

Answer to the Market Survey (RFI) - Infrastructure for Instant Payments Based on Continuous Settlement - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01701-2

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Innsyn i søkerne til stillingen som NBIM CEO

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dagens Næringsliv - Innsyn i søkerne til stillingen som NBIM CEO - Vedrørende innsyn

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01158-10

Dokumentdato:

02.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

RFI Instant Payment Solutions and Infrastructure

Dokumenttittel:

Practical info - Market Survey (RFI) - Infrastructure for Instant Payments Based on Continuous Settlement - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01158-11

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

RFI Instant Payment Solutions and Infrastructure

Dokumenttittel:

Questions - RFI instant payments infrastructure - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02603-4

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebanken Vest

Sak:

Agreement to the SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SPPA T & C - account no. - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 19/00998-11

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

U Til:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

Pengeoppgjøret VPO månedsrapporter

Dokumenttittel:

Pengedelen av VPO mai 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/00177-27

Dokumentdato:

13.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01799-1

Dokumentdato:

29.05.2020

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhetsdirektør Norges Bank - st. ref. 4244790418

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

Norges Bank Administration (NBA)

Saksbehandler:

Norges Bank Administration (NBA)


Dokumentnummer 20/01759-4

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Supportkonsulenter til intern helpdesk og onsite tjeneste MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4226534233

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Supportkonsulenter til intern helpdesk og onsite tjeneste - st. ref. (4226534233) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01759-5

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Avskjermet

Sak:

Supportkonsulenter til intern helpdesk og onsite tjeneste MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4226534233

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01792-3

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01792-4

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01158-12

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

RFI Instant Payment Solutions and Infrastructure

Dokumenttittel:

Respons - RFI Instant Payment Solutions and Infrastructure - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01158-13

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

RFI Instant Payment Solutions and Infrastructure

Dokumenttittel:

Respons - RFI Instant Payment Solutions and Infrastructure - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01158-14

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

RFI Instant Payment Solutions and Infrastructure

Dokumenttittel:

Respons - RFI Instant Payment Solutions and Infrastructure - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01158-15

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

RFI Instant Payment Solutions and Infrastructure

Dokumenttittel:

Respons - RFI Instant Payment Solutions and Infrastructure - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01158-16

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

RFI Instant Payment Solutions and Infrastructure

Dokumenttittel:

Respons - RFI Instant Payment Solutions and Infrastructure - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01158-17

Dokumentdato:

14.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

RFI Instant Payment Solutions and Infrastructure

Dokumenttittel:

Respons - RFI Instant Payment Solutions and Infrastructure - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01158-18

Dokumentdato:

10.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

RFI Instant Payment Solutions and Infrastructure

Dokumenttittel:

Respons - RFI Instant Payment Solutions and Infrastructure - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01802-1

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01796-2

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

15.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Swiss National Bank

Sak:

Kurs i Gerzensee

Dokumenttittel:

Study Center Gerzensee Switzerland - Central Bankers Courses Program 2021

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 20/01803-1

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Aftenposten

Sak:

Innsynskrav - Aftenposten - utgifter ifm. ansettelsen av Tangen

Dokumenttittel:

Innsyn i utgifter ved ansettelse av Tangen i NBIM

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 19/01979-2

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Statsgjeld - PH-avtaler 2020 - DNB

Dokumenttittel:

Forlengelse av primærhandleravtaler for 2020 - DNB

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 19/01982-2

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Danske Bank A/S

Sak:

Statsgjeld - PH-avtaler 2020 - Danske Bank

Dokumenttittel:

Forlengelse av primærhandleravtaler for 2020 - Danske Bank

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01804-2

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Referanseindeksen for obligasjoner - statsdelen

Dokumenttittel:

Referanseindeksen for obligasjoner - Statsdelen

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 19/01980-2

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - SEB Norge

Sak:

Statsgjeld - PH-avtaler 2020 - SEB

Dokumenttittel:

Forlengelse av primærhandleravtaler for 2020 - SEB

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 19/01981-2

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Nordea Bank Abp, filial i Norge

Sak:

Statsgjeld - PH-avtaler 2020 - Nordea

Dokumenttittel:

Forlengelse av primærhandleravtaler for 2020 - Nordea

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01491-6

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kingdom of Norway - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01418-2

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Europakommisjonens fornyede strategi for bærekraftig finans

Dokumenttittel:

Norges Banks innspill til norsk posisjon - Høring om Europakommisjonens fornyede strategi for bærekraftig finans

Saksansvarlig:

Stab

Saksbehandler:

Stab


Dokumentnummer 20/01400-106

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen - Norges Bank undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-107

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen - Norges Bank undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-108

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLPDavid Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen - Norges Bank undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-109

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLPDavid Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Information on AKO undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 15/02471-10

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Evry Norge AS

Sak:

Avtale om tjenester for kontosystem for staten - Avskjermet

Dokumenttittel:

Varsel om konsumprisindeksjustering - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO Leder

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02471-11

Dokumentdato:

16.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

TietoEVRY Oyj

Sak:

Avtale om tjenester for kontosystem for staten - Avskjermet

Dokumenttittel:

Varsel om konsumprisindeksjustering - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO Leder

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 14/02083-9

Dokumentdato:

16.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/02083-10

Dokumentdato:

16.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01735-7

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Klage over avslag på innsynskrav

Dokumenttittel:

Klage over avslag på innsynskrav etter offentleglova

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01805-1

Dokumentdato:

16.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Etablering av en EU-standard for grønne obligasjoner - Innspill til norsk posisjon

Dokumenttittel:

Etablering av en EU-standard for grønne obligasjoner - innspill til norsk posisjon

Saksansvarlig:

Stab

Saksbehandler:

Stab


Dokumentnummer 20/01806-2

Dokumentdato:

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Vikariat - Facility Services Vindåsen

Dokumenttittel:

CV - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 19/01969-9

Dokumentdato:

16.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Oslo Politidistrikt

Sak:

Politianmeldelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Politianmeldelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 20/01183-2

Dokumentdato:

16.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Oslo kemnerkontor

Sak:

Tvangsinnfordring - Oslo kemnerkontor

Dokumenttittel:

Varsel om tvangsinnfordring

Saksansvarlig:

NBA Finance & Procurement (FP)

Saksbehandler:

NBA FP Cost Accounting


Dokumentnummer 19/01094-6

Dokumentdato:

10.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse helseforetak fra 2019 - brev

Dokumenttittel:

Flytende rente for de regionale helseforetakenes lån for 2. halvår 2020 - for prosjekter vedtatt fra 2018 (basisrenter)

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 19/01094-7

Dokumentdato:

10.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse helseforetak fra 2019 - brev

Dokumenttittel:

Korreksjon flyterente 1. halvår 2020

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 19/00999-17

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

Oppgjørsgrad VPS månedsrapport

Dokumenttittel:

VPS monthly settlement report May 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01807-1

Dokumentdato:

16.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Senere forfall for forskuddsskatt for personlige skattytere

Dokumenttittel:

Høring - senere forfall for forskuddsskatt for personlige skattytere

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/00069-104

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-105

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-106

Dokumentdato:

16.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/02750-12

Dokumentdato:

29.05.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bankenes sikringsfond

Sak:

Bankenes sikringsfond (BSF) - møter og kontakt

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/02750-13

Dokumentdato:

16.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bankenes sikringsfond

Sak:

Bankenes sikringsfond (BSF) - møter og kontakt

Dokumenttittel:

Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/00043-25

Dokumentdato:

16.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

U

U Til:

National Bank of Ukraine

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

Invitation to the Roundtable on Strategic Planning - 23.-24.04.2020 Kyiv Ukraine

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/01635-90

Dokumentdato:

10.06.2020

Journaldato:

17.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-91

Dokumentdato:

10.06.2020

Journaldato:

17.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Advokatfirmaet Thommessen ASNicolai TangenGabler Investments ASBlaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-92

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

17.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Blaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-93

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

17.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-94

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

17.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/02987-18

Dokumentdato:

16.06.2020

Journaldato:

16.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Sak:

Sikkerhetskontroll på heisanlegg i Bankplassen 2 - 09/00251

Dokumenttittel:

Sikkerhetskontroll løpenummer: 8126, 8130

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01635-95

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

17.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler Investments AS

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-96

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

17.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Advokatfirmaet Thommessen ASNicolai TangenGabler Investments ASBlaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-97

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

17.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-98

Dokumentdato:

16.06.2020

Journaldato:

17.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Dokumentasjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01809-2

Dokumentdato:

16.06.2020

Journaldato:

17.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Simonsen Advokatfirma DA

Sak:

Vurdering av regelverket for offentlige anskaffelser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Juridisk rådgivning - Regelverket for offentlige anskaffelser - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-110

Dokumentdato:

16.06.2020

Journaldato:

17.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

David Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen and meeting NBIM staff

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-111

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

17.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Information on AKO undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-112

Dokumentdato:

16.06.2020

Journaldato:

17.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Information on AKO undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-113

Dokumentdato:

16.06.2020

Journaldato:

17.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolay Tangen - Norges Bank undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-114

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

17.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Policy

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-115

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

17.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Policy

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-116

Dokumentdato:

16.06.2020

Journaldato:

17.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Policy

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01810-1

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

17.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anmodning om deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Anmodning om deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/02262-1

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Visa Inc.

Sak:

Prosjekt NBO Real - Avskjermet

Dokumenttittel:

Brev fra Visa - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01400-117

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

David Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen and meeting NBIM staff

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-118

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

U Til:

Nicolai Tangen

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen and meeting NBIM staff

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01812-1

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

17.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Forskrifter om lov om register over reelle rettighetshavere

Dokumenttittel:

Høring - Forskrifter om lov om register over reelle rettighetshavere

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-119

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen and meeting NBIM staff

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 19/01810-3

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Central Bank of the Republic of Azerbaijan

Sak:

Henvendelse fra Central Bank of Azerbaijan Republic

Dokumenttittel:

Informational request from Central Bank of Azerbaijan Republic

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01810-4

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Central Bank of the Republic of Azerbaijan

Sak:

Henvendelse fra Central Bank of Azerbaijan Republic

Dokumenttittel:

Informational request from Central Bank of Azerbaijan Republic

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01813-1

Dokumentdato:

16.06.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Bits AS

Sak:

Hendelse NICS 25.05.2020

Dokumenttittel:

Rapport fra hendelse 25.05.2020 - Feil i oversendelse av oppgjørstransaksjoner

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/02119-4

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Rammeavtale 2020 - Leveranse av tjenester til Internrevisjonen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtaleforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 14/02056-142

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens konsernkontoordning - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer

Dokumenttittel:

Statenskonsernkontoordning - SKK - DFØ - NAV - Ny konto - Kontantkort

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01712-1

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

Rutiner for varsling fra Bits til FST/FI ved hendelser i NICS

Dokumenttittel:

Varslingsrutine ved alvorlige hendelser i NICS - Oppdatert kontaktinformasjon Norges Bank mm.

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/00025-5

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS - kontaktpersoner i Norges Bank / Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Oppdatert kontaktinformasjon FST/FI og rutine for varsling av alvorlige hendelser i NICS

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01822-1

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

17.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Forslag til endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

Dokumenttittel:

Høringsbrev - forslag til endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01640-6

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

Diverse hendelser NICS

Dokumenttittel:

NICS Online - NICS Real - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01820-1

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

Nordisk-baltisk FI området 2020 (Estland)

Dokumenttittel:

Draft agenda and setup of the Nordic-Baltic meeting in Tallinn (24.-25.08.2020)

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/03271-4

Dokumentdato:

28.05.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Beredskapsutvalget for finansiell infrastruktur - Sak 05/00476

Dokumenttittel:

Beredskapsutvalget for finansiell infrastruktur (BFI) - Innkalling til møte 04.06.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01640-7

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Diverse hendelser NICS

Dokumenttittel:

Problemer med utbetalinger fra bank i uke 25

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01171-23

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 24 tredje ledd første punktum

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

BFI - korona

Dokumenttittel:

Utkast oppsummering av status tiltak og beredskap koronasituasjonen fra BFI-møte 04.06.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01171-24

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 24 tredje ledd første punktum

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

BFI - korona

Dokumenttittel:

Oppsummering fra telefonmøte i BFI 07.05.2020 om status korona-tiltak - og beredskap

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01171-25

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 24 tredje ledd første punktum

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

BFI - korona

Dokumenttittel:

Agenda BFI-møte 07.05.20 og oppsummering fra telefonmøte i BFI 30.04.20 om status korona-tiltak - og beredskap

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01516-6

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Sbl § 5-1 annet ledd

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Bits - Giro utbetaling

Dokumenttittel:

Heving av Giro utbetaling

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 14/02060-15

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Rente - Endringer - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Statens Konsernkonto - SKK - Rentefastsettelsesbrev til Finansdepartementet Q3 2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

NBA FP Financial Reporting


Dokumentnummer 19/02119-5

Dokumentdato:

24.03.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Rammeavtale 2020 - Leveranse av tjenester til Internrevisjonen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtaleforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 20/01400-120

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen additional undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-121

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen and meeting NBIM staff

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-122

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Nicolai Tangen

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen and meeting NBIM staff

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-123

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Taylor Wessing LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen - Norges Bank undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 15/02810-7

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forespørsel om endring av kontoopplysninger vedr VPS-konto - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01823-1

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Hovedstyret

Sak:

Norges Banks budsjettreglement 2020

Dokumenttittel:

Nytt budsjettreglement for Norges Bank

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 15/02810-8

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forespørsel om endring av kontoopplysninger vedrørende VPS-konto - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02810-9

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for kontohold i Norges Bank (NBO) - Banker - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01114-2

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Tilsynsplan 2020

Dokumenttittel:

Innspill til representantskapets tilsynsplan vedrørende forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 16/01339-31

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet - FSA Denmark

Sak:

Resolution College - Danske Bank

Dokumenttittel:

Minutes - the skype resolution college meeting for Danske Bank Group the 20.05.2020

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/02810-10

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SpareBank 1 Hallingdal Valdres

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatert skjema for kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01824-1

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-124

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen and meeting NBIM staff

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01824-2

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/01910-19

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01824-3

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/01910-20

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-125

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Information to AKO Fund investors

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-126

Dokumentdato:

16.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Nicolai Tangen

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen and meeting NBIM staff

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01824-4

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01562-7

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtalenotat - Dataanskaffelse CSOC - Verktøy for skadevareanalyse

Dokumenttittel:

VirusTotal & Norges Bank Onboarding

Saksansvarlig:

MI IKT Ekstern

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01400-127

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

David Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen and meeting NBIM staff

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01828-1

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01828-2

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-59

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01767-14

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01829-1

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01829-2

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/01969-10

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Oslo Politidistrikt

Sak:

Politianmeldelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Politianmeldelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 20/01400-128

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen additional undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01797-3

Dokumentdato:

19.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

U

U Til:

VG

Sak:

Klage over avslag på innsynskrav

Dokumenttittel:

Kopi til VG - Klage over avslag på innsynskrav

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/04101-12

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SIX x-clear AG

Sak:

SIX x-clear reporting

Dokumenttittel:

SXC NB Reporting May 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01833-1

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

18.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Forslag om innføring av skikkethetskrav for eiere og styremedlemmer i regnskapsførerselskap

Dokumenttittel:

Høring - forslag om innføring av skikkethetskrav for eiere og styremedlemmer i regnskapsførerselskap

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01491-7

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kingdom of Norway - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01491-8

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kingdom of Norway - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-129

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

David Woodburn

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Step by step - Progress

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01491-9

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Statsgjeld - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01834-2

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Nordic Financial CERT - NFCERT

Sak:

TIBER - NFCERT nordisk trusselrapport

Dokumenttittel:

NFCERT prosjekt - Generic Threat Landscape rapport for TIBER testing

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01838-1

Dokumentdato:

03.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01183-3

Dokumentdato:

19.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Oslo kemnerkontor

Sak:

Tvangsinnfordring - Oslo kemnerkontor

Dokumenttittel:

Varsel om tvangsinnfordring

Saksansvarlig:

NBA Finance & Procurement (FP)

Saksbehandler:

NBA FP Cost Accounting


Dokumentnummer 20/01839-1

Dokumentdato:

19.05.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01677-3

Dokumentdato:

17.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar på spørsmål fra Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01840-1

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01424-10

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Workload Automation Tool - 2020

Dokumenttittel:

Tender - Workload Automation Tool - 2020 - Notification of Award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/01424-11

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Workload Automation Tool - 2020

Dokumenttittel:

Tender - Workload Automation Tool - 2020 - Notification of Award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/01424-12

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Workload Automation Tool - 2020

Dokumenttittel:

Tender - Workload Automation Tool - 2020 - Notification of Award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/01424-13

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Workload Automation Tool - 2020

Dokumenttittel:

Tender - Workload Automation Tool - 2020 - Notification of Award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/01424-14

Dokumentdato:

18.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Workload Automation Tool - 2020

Dokumenttittel:

Tender - Workload Automation Tool - 2020 - Objection against rejection letter - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Systems and Data - Data and Integration Development


Dokumentnummer 20/01844-1

Dokumentdato:

15.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Norges Banks representantskap

Sak:

Norges Banks budsjettreglement 2020

Dokumenttittel:

Nytt budsjettreglement for Norges Bank

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/01844-2

Dokumentdato:

19.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Norges Banks representantskap

Sak:

Norges Banks budsjettreglement 2020

Dokumenttittel:

Nytt budsjettreglement for Norges Bank - Oversendelsesmail

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/01462-2

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

19.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav NBIM - Dagens Næringsliv - Brudd på regelverk

Dokumenttittel:

Innsynskrav NBIM - Dagens Næringsliv - Brudd på regelverk - Svar på klage på avslag om innsyn

Saksansvarlig:

Stab

Saksbehandler:

NBA CER NBIM