Norges Bank

Offentlig journal 08.06.2020 - 14.06.2020

Dokumentnummer 19/00835-7

Dokumentdato:

19.06.2019

Journaldato:

11.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale kjøp av blomster

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Rammeavtale kjøp av blomster - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01175-4

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/02704-50

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

ESRB/ATC Bottom-up Survey Risks and Vulnerabilities

Dokumenttittel:

2020 Q1 ESRBs Bottom-Up Survey nr. 37 - Informasjon til Finanstilsynet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01086-5

Dokumentdato:

29.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Avtale avfallshåndtering Vindåsen

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Avfallshåndtering Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01086-6

Dokumentdato:

29.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Avtale avfallshåndtering Vindåsen

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Avfallshåndtering Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 16/01825-8

Dokumentdato:

29.05.2020

Journaldato:

11.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

OBOS-Banken AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - OBOS-Banken

Dokumenttittel:

OBOS Banken - Ny bruker og sletting NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01384-6

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Søknad om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

Finansiell stabilitet (FST)

Saksbehandler:

Finansiell stabilitet (FST)


Dokumentnummer 20/01312-5

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Søknad om åpning av konto og tilgang til fasiliteter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om åpning av konto og tilgang til fasiliteter

Saksansvarlig:

Finansiell stabilitet (FST)

Saksbehandler:

Finansiell stabilitet (FST)


Dokumentnummer 16/01830-7

Dokumentdato:

02.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Pareto Bank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Pareto Bank ASA

Dokumenttittel:

Pareto Bank ASA - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 19/02248-1

Dokumentdato:

02.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Moody's Investors Service Ltd

Sak:

Statsgjeld - Moody's rating 2020

Dokumenttittel:

Moody's request for information about material new credit developments

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 18/00305-19

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 18/00305-20

Dokumentdato:

28.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 18/02710-10

Dokumentdato:

02.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 18/00305-21

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 18/02710-11

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01461-50

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/00003-9

Dokumentdato:

03.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Gjennomføring syndikering 2020

Dokumenttittel:

Syndikering av utvidelse av statslån NGB 08/2030 - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 16/03213-23

Dokumentdato:

03.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

Statsgjeld - Oslo Børs 2017-2020

Dokumenttittel:

Endring overskrifter NewsWeb - svar fra Oslo Børs

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01677-1

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forespørsel om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01640-2

Dokumentdato:

02.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Diverse hendelser NICS

Dokumenttittel:

Sluttavregningen 02.06.2020 i NICS Netto - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01680-1

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

The Group of Thirty

Sak:

Diverse brev - Ledelsen

Dokumenttittel:

Group of thirty - support

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

Stab


Dokumentnummer 20/01607-4

Dokumentdato:

03.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

U

U Til:

NRK Nyheter

Sak:

Innsynskrav - NRK - konkurransedokumenter - anbudsprosess rekrutteringsbyrå - ansettelse ny CEO NBIM

Dokumenttittel:

Kunngjøring av offentlige kontraktsinngåelser - NRK

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01491-3

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

ISDA - CSA - The Kingdom of Norway

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01491-4

Dokumentdato:

03.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kingdom of Norway - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01685-1

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01686-1

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01687-1

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01688-1

Dokumentdato:

17.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01689-1

Dokumentdato:

28.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/02257-14

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Interne post- og logistikktjenester - ISS Facility Services

Dokumenttittel:

Forlengelse - Avtale Interne Post- og Logistikktjenester ekstra årsverk 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01669-2

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASAHandelsbanken NorgeSkandinaviska Enskilda Banken AB - SEB NorgeSpareBank 1 Nord-NorgeSpareBank 1 SMNSpareBank 1 SR-BankSwedbank NorgeNordea Bank NorgeKommunalbanken ASEika Boligkreditt ASNorsk Tillitsmann ASASpareBank 1 BoligkredittVerdipapirfondenes foreningOslo kommune, Byrådsavdelingen for FinansStorebrand Asset Management ASEquinor ASADanske Bank NorgeKLP Kapitalforvaltning AS

Sak:

Nowa

Dokumenttittel:

Invitasjon til å delta i brukergruppen for Nowa

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/01690-1

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

VG

Sak:

Innsynskrav - VG - Innsyn i e-post 13.03.2020

Dokumenttittel:

Svar sak om ny struktur - VG

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01691-1

Dokumentdato:

27.04.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Klassekampen

Sak:

Innsynskrav - Klassekampen - Innsyn i Slyngstads arbeidsavtale

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Klassekampen - Slyngstads arbeidsavtale

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01692-1

Dokumentdato:

16.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/02071-43

Dokumentdato:

03.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

IMF Financial Soundness Indicators (FSIs)

Dokumenttittel:

Forslag om endring av datakilde for FSI-indikator for bankenes netto valutaeksponering

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01696-1

Dokumentdato:

20.02.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01320-34

Dokumentdato:

02.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01549-18

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 15 annet ledd

U Til:

Advokatfirmaet Wiersholm AS

Sak:

Skattespørsmål - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål om - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01549-19

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 15 annet ledd

I Fra:

Advokatfirmaet Wiersholm AS

Sak:

Skattespørsmål - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål om omtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01549-20

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 15 annet ledd

I Fra:

Advokatfirmaet Wiersholm AS

Sak:

Skattespørsmål - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål om - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01549-21

Dokumentdato:

03.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Wiersholm AS

Sak:

Skattespørsmål - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01549-22

Dokumentdato:

03.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Advokatfirmaet Wiersholm AS

Sak:

Skattespørsmål - Avskjermet

Dokumenttittel:

BFU

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01549-23

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 15 annet ledd

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Skattespørsmål - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtaler om - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01549-24

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Advokatfirmaet Wiersholm AS

Sak:

Skattespørsmål - Avskjermet

Dokumenttittel:

BFU

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01549-25

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Skattespørsmål - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bindende forhåndsuttalelse (BFU)

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-64

Dokumentdato:

03.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Structure Note and Nicolai Tangen's undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-65

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Sale - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-66

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Sale - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01635-16

Dokumentdato:

24.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gabler Investments AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-17

Dokumentdato:

24.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen og Gabler

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-18

Dokumentdato:

24.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen and Gabler

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-19

Dokumentdato:

24.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen og Gabler

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-20

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen and Gabler

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-21

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen and Gabler

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-22

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nicolai TangenAKO FoundationGabler Investments AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-23

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLP

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised structure master

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-24

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gabler Investments AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-25

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Gabler Investments ASBlaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-26

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Blaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-27

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Blaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-28

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nicolai Tangen

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-29

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Gabler Investments ASBlaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-30

Dokumentdato:

25.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLP

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised structure master

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-31

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Blaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-32

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Blaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-33

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-34

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Blaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-35

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLP

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised structure master

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-36

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-37

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-38

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gabler Investments AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-39

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised structure master

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-40

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLP

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised structure master

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-41

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised structure master

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-42

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised structure master

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-43

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised structure master

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-44

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLP

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised structure master

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-45

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-46

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-47

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-48

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised structure master

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-49

Dokumentdato:

26.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Prosess

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-50

Dokumentdato:

27.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Blaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-51

Dokumentdato:

27.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Blaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-52

Dokumentdato:

27.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Blaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-53

Dokumentdato:

27.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-54

Dokumentdato:

27.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised structure master

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-55

Dokumentdato:

27.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler and Proxy Undertakings

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-56

Dokumentdato:

27.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-57

Dokumentdato:

28.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Blaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-58

Dokumentdato:

28.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Draft Agreement 28.05.2020

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-59

Dokumentdato:

28.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Gabler and Proxy Undertakings

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-60

Dokumentdato:

28.05.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-61

Dokumentdato:

28.05.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Advokatfirmaet Thommessen ASNicolai TangenGabler Investments ASBlaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-62

Dokumentdato:

28.05.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Blaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-63

Dokumentdato:

29.05.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-64

Dokumentdato:

29.05.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-65

Dokumentdato:

29.05.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01699-1

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Language training - Oslo - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Lanugage training - Oslo - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA People & Organisation (PO)

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 20/01699-2

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Language training - Oslo - Avskjermet

Dokumenttittel:

Databehandleravtale - Language training - Oslo - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA People & Organisation (PO)

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 20/01014-4

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/01460-140

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Deponering av oppgjør - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01703-1

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01704-1

Dokumentdato:

03.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01705-1

Dokumentdato:

29.05.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00068-55

Dokumentdato:

03.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01671-4

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sveriges Riksbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01671-5

Dokumentdato:

03.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01671-6

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01671-7

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01698-1

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01698-2

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/01401-35

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtaleforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/01491-5

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kingdom of Norway - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/02792-6

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Eika Gruppen AS

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Fusjon Eika - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02763-10

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Eika Gruppen AS

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Fusjon Eika - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02763-11

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Sparebank 68 Grader Nord

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Fusjon Eika - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02792-7

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Ofoten Sparebank

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Fusjon Eika - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01451-6

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Vurdering av boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften

Dokumenttittel:

Norges Banks høringssvar - Videreføring av midlertidige endringer i utlånsreguleringen

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01708-1

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-95

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-56

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01704-2

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01698-3

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01698-4

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01698-5

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Bank of Lithuania (Lietuvos Bankas)

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01698-6

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01503-4

Dokumentdato:

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Language training London - English-Norwegian (UK-Norway)

Dokumenttittel:

Tender - Language training London - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA People & Organisation (PO)

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 20/01698-7

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01698-8

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finlands Bank IMF-seksjonenNordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01698-9

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01503-5

Dokumentdato:

06.03.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Language training London - English-Norwegian (UK-Norway)

Dokumenttittel:

Tender - Language training London - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA People & Organisation (PO)

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 20/01503-6

Dokumentdato:

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Language training London - English-Norwegian (UK-Norway)

Dokumenttittel:

Tender - Language training London - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA People & Organisation (PO)

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 18/02152-3

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Møbelsnekkerarbeid - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet forlengelse - Rammeavtale møbelsnekkerarbeid - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01711-1

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/00226-9

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SIA S.p.A

Sak:

SIA S.p.A Maintenance Agreement 2020 - Renewal

Dokumenttittel:

S.p.A Maintenance Agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02388-54

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SIA S.p.A

Sak:

Servicemøter SIA - IBO

Dokumenttittel:

Servicemøte 1. halvår 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 14/02618-107

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Helse- og omsorgsdepartementet

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Avvikling av arbeidskontoer - kontokoblinger og oppgjørskonto i Norges Bank

Dokumenttittel:

Statens Konsernkonto - SKK - Avvikling av kontoer i Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01714-1

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Digitaliseringsdirektoratet

Sak:

Høring - Revidert standard for beskrivelse av datasett, datatjenester og datakataloger (DCAT-AP-NO)

Dokumenttittel:

Høring - Revidert standard for beskrivelse av datasett, datatjenester og datakataloger (DCAT-AP-NO) sendt fra Digitaliseringsdirektoratet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/02791-7

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SIA S.p.A

Sak:

SIA S.p.A - Avskjermet

Dokumenttittel:

Maintenance Price Revision 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 19/00534-15

Dokumentdato:

27.05.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Rammeavtale Audiovisuelt utstyr - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop K-14 - SSA-K Kjøp av AV-utstyr Auditoriet fase 3

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT Ekstern


Dokumentnummer 20/01736-1

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Forslag til endring i skatteforvaltningslovens regler om søksmålsadgang

Dokumenttittel:

Høring - forslag til endring i skatteforvaltningslovens regler om søksmålsadgang

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01735-1

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Marius Reikerås

Sak:

Klage over avslag på innsynskrav

Dokumenttittel:

Klage over avslag på innsynskrav

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01735-2

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Russell Reynolds Associates AS

Sak:

Klage over avslag på innsynskrav

Dokumenttittel:

E-post fra Russel Reynolds Associates AS

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-66

Dokumentdato:

02.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-67

Dokumentdato:

02.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-68

Dokumentdato:

02.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gabler Investments AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-69

Dokumentdato:

03.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-70

Dokumentdato:

03.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nicolai Tangen

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-71

Dokumentdato:

03.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gabler Investments AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-72

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Blaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-73

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gabler Investments AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-74

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-75

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Blaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-76

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-77

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-78

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-79

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-80

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-81

Dokumentdato:

06.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Advokatfirmaet Thommessen ASNicolai TangenGabler Investments ASBlaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-82

Dokumentdato:

06.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Blaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-83

Dokumentdato:

06.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Blaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-84

Dokumentdato:

06.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-85

Dokumentdato:

07.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-86

Dokumentdato:

07.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-87

Dokumentdato:

07.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Thommessen AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-88

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Blaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kort status - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01635-89

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Forvaltning - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 16/01820-13

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Sparebank 1 Modum

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Modum

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Modum - Nye brukere NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01618-8

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

UtenriksdepartementetHåkon RolandJulia VanceMarius RenbergGina Rose DesignSvein H. GullbekkKnut JohannessenTurid Christine AspelundGisle Harr

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Seminar 05.06.2020 - Hans Nielsen Hauge-foredrag - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01737-1

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01739-1

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

08.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Forslag om deling av inntektsopplysningar frå Skatteetaten til pensjonsinnretningar og overføring av tilsynsmyndigheit etter OTP-loven til Skatteetaten

Dokumenttittel:

Høyring av forslag om deling av inntektsopplysningar frå Skatteetaten til pensjonsinnretningar og overføring av tilsynsmyndigheit etter OTP-loven til Skatteetaten

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 18/00096-8

Dokumentdato:

28.10.2019

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Beslutning om utelukkelse fra referanseindeksen

Dokumenttittel:

Beslutninger om utelukkelse, jf. retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 18/00096-9

Dokumentdato:

04.11.2019

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Beslutning om utelukkelse fra referanseindeksen

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - dato for endring av referanseindeksen

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 18/00096-10

Dokumentdato:

22.11.2019

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Beslutning om utelukkelse fra referanseindeksen

Dokumenttittel:

Beslutninger om utelukkelse, jf. retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 18/00096-11

Dokumentdato:

27.11.2019

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Beslutning om utelukkelse fra referanseindeksen

Dokumenttittel:

Statens pensjonfond utland - dato for endring av referanseindeksen

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 18/00096-12

Dokumentdato:

14.02.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Beslutning om utelukkelse fra referanseindeksen

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - dato for endring av referanseindeksen

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 18/00096-13

Dokumentdato:

06.02.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Beslutning om utelukkelse fra referanseindeksen

Dokumenttittel:

Beslutninger om utelukkelse, jf. retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra SPU

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 20/01400-67

Dokumentdato:

07.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Structure Note and Nicolai Tangen's undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-68

Dokumentdato:

07.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Structure Note and Nicolai Tangen's undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-69

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Structure Note and Nicolai Tangen's undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-70

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Structure Note and Nicolai Tangen's undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-71

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Gabler Investments AS

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Håndtering av skatteopplysninger

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-72

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

AKO Nicolai Tangen - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-73

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Taylor Wessing LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen - Norges Bank undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01752-1

Dokumentdato:

27.04.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Økonomer i Finansiell stabilitet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4228267167

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01753-1

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Studentengasjement - Sikkerhet og beredskap NBA Security and Crisis Management - st. ref. 4231381652

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 20/01754-1

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Applikasjonsdrift Norges Banks oppgjørssystem MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4232280736

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01755-1

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Avskjermet

Sak:

Makroøkonom med interesse for det finansielle systemet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4235177846

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

PPO Modell

Saksbehandler:

PPO Modell


Dokumentnummer 20/01756-1

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Programmerer/økonom med interesse for modellutvikling Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4235222978

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

PPO Modell

Saksbehandler:

PPO Modell


Dokumentnummer 20/01757-1

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Seniorrådgiver - makroøkonom Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4235244183

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

PPO Modell

Saksbehandler:

PPO Modell


Dokumentnummer 20/01737-2

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01758-1

Dokumentdato:

19.02.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Studentengasjement - Norges Bank Kunnskapssenter Communications and External Relations, Norges Bank - st. ref. 4198262121

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA CER Education Centre

Saksbehandler:

NBA CER Education Centre


Dokumentnummer 20/01759-1

Dokumentdato:

22.04.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Supportkonsulenter til intern helpdesk og onsite tjeneste MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4226534233

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01760-1

Dokumentdato:

24.04.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Vikariat vaktleder/inspektør Norges Bank Administrasjon, Norges Bank - st. ref. 4227262254

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 20/01424-3

Dokumentdato:

29.05.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Workload Automation Tool - 2020

Dokumenttittel:

Tender - Workload Automation Tool - 2020 - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Systems and Data - Data and Integration Development


Dokumentnummer 20/01767-1

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01767-2

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01767-3

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01767-4

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Bank of Lithuania (Lietuvos Bankas)

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01767-5

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01767-6

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01767-7

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01767-8

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01767-9

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01767-10

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01767-11

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01767-12

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-96

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-97

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-98

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-99

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01698-10

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00177-26

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01095-10

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01144-14

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01424-4

Dokumentdato:

31.05.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Workload Automation Tool - 2020

Dokumenttittel:

Tender - Workload Automation Tool - 2020 - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Systems and Data - Data and Integration Development


Dokumentnummer 19/01159-124

Dokumentdato:

02.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Danske Bank Norge

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2019

Dokumenttittel:

Revisjonsforespørsel - Danske Bank - 31.12.2019

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01424-5

Dokumentdato:

01.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Workload Automation Tool - 2020

Dokumenttittel:

Tender - Workload Automation Tool - 2020 - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Systems and Data - Data and Integration Development


Dokumentnummer 20/01424-6

Dokumentdato:

30.05.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Workload Automation Tool - 2020

Dokumenttittel:

Tender - Workload Automation Tool - 2020 - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations - Systems and Data - Data and Integration Development


Dokumentnummer 20/01752-3

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer i Finansiell stabilitet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4228267167

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonomer i Finansiell stabilitet - st. ref. (4228267167) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01752-4

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer i Finansiell stabilitet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4228267167

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Økonomer i Finansiell stabilitet - st. ref. (4228267167) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01752-5

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Økonomer i Finansiell stabilitet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4228267167

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01767-13

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01313-1

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av takterrasse A1+5

Dokumenttittel:

Påmelding befaring - Utbedring takterrasse A1+5 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01313-2

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av takterrasse A1+5

Dokumenttittel:

Bekreftet Covid-19 krav - Utbedring av takterrasse A1+5 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01313-3

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av takterrasse A1+5

Dokumenttittel:

Ikke interessert - Utbedring av takterrasse A1+5 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 15/02769-7

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tillatelse til sammenslåing av Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank - Brev fra Finanstilsynet til Kvale Advokatfirma DA med Norges Bank i kopi

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01313-4

Dokumentdato:

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av takterrasse A1+5

Dokumenttittel:

Påmelding befaring - Utbedring takterrasse A1+5 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01313-5

Dokumentdato:

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av takterrasse A1+5

Dokumenttittel:

Påmelding befaring - Utbedring av takterrasse A1+5 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01313-6

Dokumentdato:

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av takterrasse A1+5

Dokumenttittel:

Påmelding befaring - Utbedring av takterrasse A1+5 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01779-1

Dokumentdato:

07.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Kjell F Lyngaas Dahl

Sak:

Nabovarsel Vindåsen - Reetablere brygge Grindholmen Østre

Dokumenttittel:

Nabovarsel Vindåsen - Strangårdsveien 10-12 - Tjøme - Reetablere brygge Grindholmen Østre

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01313-7

Dokumentdato:

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av takterrasse A1+5

Dokumenttittel:

Påmelding befaring - Utbedring av takterrasse A1+5 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01780-1

Dokumentdato:

19.10.2019

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter (jf. Norges Banks forskrift) - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter (jf. Norges Banks forskrift) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01313-8

Dokumentdato:

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av takterrasse A1+5

Dokumenttittel:

Bekreftet Covid-19 krav - Utbedring av takterrasse A1+5 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01313-9

Dokumentdato:

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Utbedring av takterrasse A1+5

Dokumenttittel:

Bekreftet Covid-19 krav - Utbedring av takterrasse A1+5 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01779-2

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Kjell F Lyngaas Dahl

Sak:

Nabovarsel Vindåsen - Reetablere brygge Grindholmen Østre

Dokumenttittel:

Nabovarsel Vindåsen - Strangårdsveien 10-12 - Tjøme - Reetablere brygge Grindholmen Østre - Bekreftelse på mottatt nabovarsel

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01781-1

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01424-8

Dokumentdato:

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Workload Automation Tool - 2020

Dokumenttittel:

Tender - Workload Automation Tool - 2020 - Clarification questions to the tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/01669-3

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

U

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Nowa

Dokumenttittel:

Tilbakemelding - Forespørsel NOWA indekser

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/01319-17

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Result of Prequalification - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/01319-18

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Result of Prequalification - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/01319-19

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Result of Prequalification - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/01319-20

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

09.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Result of Prequalification - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 14/03003-34

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Periodisk driftsrapportering for NICS

Dokumenttittel:

Periodisk rapportering NICS nr. 3 2020 (17.03. - 15.05.2020)

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/00975-33

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Valutaswapavtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Info - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01636-2

Dokumentdato:

26.04.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om autentiseringsløsning basert på eID - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nytt avtaleutkast autentiseringsløsning basert på eID - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01636-3

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om autentiseringsløsning basert på eID - Avskjermet

Dokumenttittel:

Agenda for møte om avtale for autentisering basert på eID - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01636-4

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om autentiseringsløsning basert på eID - Avskjermet

Dokumenttittel:

Vedrørende møte om avtale for autentisering basert på eID

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01461-51

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Update and status of IDDs

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-52

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Update and status of IDDs

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01461-53

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Integrity Due Diligence

Dokumenttittel:

Samtykkeerklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01636-5

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om autentiseringsløsning basert på eID - Avskjermet

Dokumenttittel:

Om avtalevilkår i hovedavtale og databehandleravtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01636-6

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om autentiseringsløsning basert på eID - Avskjermet

Dokumenttittel:

Om avtalevilkår i hovedavtale og vedlegg - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01636-7

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Signicat AS

Sak:

Avtale om autentiseringsløsning basert på eID - Avskjermet

Dokumenttittel:

Om beskrivelse i databehandleravtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01636-8

Dokumentdato:

18.05.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Signicat AS

Sak:

Avtale om autentiseringsløsning basert på eID - Avskjermet

Dokumenttittel:

Om fremdrift - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01636-9

Dokumentdato:

19.05.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Signicat AS

Sak:

Avtale om autentiseringsløsning basert på eID - Avskjermet

Dokumenttittel:

Om vilkår i hovedavtale og databehandleravtale

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01636-10

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om autentiseringsløsning basert på eID - Avskjermet

Dokumenttittel:

Om vilkår i hovedavtale og databehandleravtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01636-11

Dokumentdato:

27.05.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Signicat AS

Sak:

Avtale om autentiseringsløsning basert på eID - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast avtale til gjennomlesning - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01636-12

Dokumentdato:

29.05.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Signicat AS

Sak:

Avtale om autentiseringsløsning basert på eID - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast til avtale om autentiseringsløsning basert på eID - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01636-13

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Signicat AS

Sak:

Avtale om autentiseringsløsning basert på eID - Avskjermet

Dokumenttittel:

Vurdering av avtaleutkast - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01636-14

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Signicat AS

Sak:

Avtale om autentiseringsløsning basert på eID - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast til avtale - Autentiseringsløsning basert på eID - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-74

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen - Norges Bank undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-75

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Structure Note and Nicolai Tangen's undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-76

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen and meeting NBIM staff

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-77

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Structure Note and Nicolai Tangen's undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-78

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen - Norges Bank undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-79

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Structure Note and Nicolai Tangen's undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-80

Dokumentdato:

10.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nicolai Tangen

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Håndtering av skatteopplysninger

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01358-2

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

11.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS - Tilsynsmøte med Bits - 1/2020 - 15.09.2020

Dokumenttittel:

Norges Banks tilsynsoppgaver med NICS - Dato for tilsynsmøte

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 15/02806-15

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

11.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Fusjon Eika - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02955-58

Dokumentdato:

10.06.2020

Journaldato:

11.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Likviditetsundersøkelsen - Oversendelse til Finanstilsynet

Dokumenttittel:

Norges Banks likviditetsundersøkelse pr 31.05.2020

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/02806-16

Dokumentdato:

10.06.2020

Journaldato:

11.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Skue Sparebank

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Fusjon Eika - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02769-8

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

11.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Eika Gruppen AS

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Fusjon Eika - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02769-9

Dokumentdato:

10.06.2020

Journaldato:

11.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Hønefoss Sparebank

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Fusjon Eika - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02955-59

Dokumentdato:

10.06.2020

Journaldato:

11.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Likviditetsundersøkelsen - Oversendelse til Finanstilsynet

Dokumenttittel:

Norges Banks likviditetsundersøkelse pr 30.04.2020 - Tillegg

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01400-81

Dokumentdato:

10.06.2020

Journaldato:

11.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen - Norges Bank undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-82

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

11.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Taylor Wessing LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen - Norges Bank undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-83

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

11.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen and meeting NBIM staff

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/00069-100

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-101

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01319-21

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Result of Prequalification - Rejection - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/00069-102

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-57

Dokumentdato:

10.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01319-22

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Result of Prequalification - Rejection - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/00068-58

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01319-23

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Result of Prequalification - Rejection - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/01319-24

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Result of Prequalification - Rejection - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/01319-25

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Result of Prequalification - Rejection - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/01319-26

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Result of Prequalification - Rejection - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 18/02320-6

Dokumentdato:

10.06.2020

Journaldato:

11.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Single Resolution Board (SRB)

Sak:

Resolution College, Nordea

Dokumenttittel:

Nordea RC Update - End of Planning Cycle & Communications to the Bank

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01400-84

Dokumentdato:

10.06.2020

Journaldato:

11.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nicolai TangenAKO FoundationGabler Investments ASBlaauw Legal Advokatfirma m.n.a.

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Håndtering av skatteopplysninger

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01319-27

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Result of Prequalification - Rejection - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/01319-28

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Result of Prequalification - Rejection - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/01319-29

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Result of Prequalification - Rejection - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Finance - Corporate Planning


Dokumentnummer 20/01319-30

Dokumentdato:

02.06.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Finance - Legal and Tax


Dokumentnummer 20/01400-85

Dokumentdato:

10.06.2020

Journaldato:

11.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLPAKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen - Norges Bank undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01319-31

Dokumentdato:

29.05.2020

Journaldato:

10.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Finance - Legal and Tax


Dokumentnummer 20/01786-1

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Mattilsynet

Sak:

Bistand til Mattilsynet angående anbud på sikkerhetspapir

Dokumenttittel:

Spørsmål om prising

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01786-2

Dokumentdato:

15.04.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Mattilsynet

Sak:

Bistand til Mattilsynet angående anbud på sikkerhetspapir

Dokumenttittel:

Epost sendt Mattilsynet - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01787-1

Dokumentdato:

29.05.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01618-9

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

Universitetet i Agder

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Video - Tommelen opp

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00178-8

Dokumentdato:

05.06.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Sak:

Seddelutstilling i det nye Nasjonalmuseet

Dokumenttittel:

Sedlar i det nya Nasjonalmuseet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01400-86

Dokumentdato:

10.06.2020

Journaldato:

11.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLPTaylor Wessing LLPAKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen - Norges Bank undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01788-1

Dokumentdato:

10.06.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

U

I Fra:

Scope Ratings AG

Sak:

Statsgjeld - Rating Scope 2020

Dokumenttittel:

Scope Ratings GmbH Norway Regular Monitoring Notification

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 19/02248-2

Dokumentdato:

10.06.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Moody's Investors Service Ltd

Sak:

Statsgjeld - Moody's rating 2020

Dokumenttittel:

Urgent query on program rating

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 16/02389-53

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Vermeg Solutions Company

Sak:

Servicemøter Vermeg - IBO

Dokumenttittel:

Service meeting - June 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02389-54

Dokumentdato:

09.06.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Vermeg Solutions Company

Sak:

Servicemøter Vermeg - IBO

Dokumenttittel:

Service meeting - June 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02389-55

Dokumentdato:

10.06.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Vermeg Solutions Company

Sak:

Servicemøter Vermeg - IBO

Dokumenttittel:

Service meeting - June 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 15/02791-8

Dokumentdato:

08.06.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SIA S.p.A

Sak:

SIA S.p.A - Avskjermet

Dokumenttittel:

Maintenance Price Revision 2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 14/01910-18

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-87

Dokumentdato:

10.06.2020

Journaldato:

11.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

AKO Nicolai Tangen - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 14/01880-15

Dokumentdato:

04.06.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-88

Dokumentdato:

10.06.2020

Journaldato:

11.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Taylor Wessing LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen - Norges Bank undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01653-3

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01653-4

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01669-4

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Likelydende e-post sendt til flere mottakere

Sak:

Nowa

Dokumenttittel:

Invitasjon til å delta i brukergruppe for Nowa

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/01400-89

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen and meeting NBIM staff

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-90

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01791-1

Dokumentdato:

28.02.2020

Journaldato:

11.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

Sentralbankvirksomheten (SBV)


Dokumentnummer 20/01400-91

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Capital

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast dokumentasjon

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-92

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Update

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-93

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Taylor Wessing LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen - Norges Bank undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-94

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen - Norges Bank undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-95

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Taylor Wessing LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen - Norges Bank undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-96

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Taylor Wessing LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen - Norges Bank undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-97

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen and meeting NBIM staff

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-98

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen - Norges Bank undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01794-1

Dokumentdato:

27.02.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Seniorrådgiver/spesialrådgiver GRC Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4202429213

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01752-9

Dokumentdato:

18.02.2014

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer i Finansiell stabilitet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4228267167

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonomer i Finansiell stabilitet - st. ref. (4228267167) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01752-10

Dokumentdato:

18.02.2014

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer i Finansiell stabilitet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4228267167

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonomer i Finansiell stabilitet - st. ref. (4228267167) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01752-11

Dokumentdato:

04.10.2014

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer i Finansiell stabilitet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4228267167

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonomer i Finansiell stabilitet - st. ref. (4228267167) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01752-12

Dokumentdato:

05.10.2014

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer i Finansiell stabilitet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4228267167

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonomer i Finansiell stabilitet - st. ref. (4228267167) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01752-13

Dokumentdato:

15.01.2015

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer i Finansiell stabilitet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4228267167

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonomer i Finansiell stabilitet - st. ref. (4228267167) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01752-14

Dokumentdato:

28.10.2019

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer i Finansiell stabilitet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4228267167

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonomer i Finansiell stabilitet - st. ref. (4228267167) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01752-15

Dokumentdato:

27.04.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer i Finansiell stabilitet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4228267167

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonomer i Finansiell stabilitet - st. ref. (4228267167) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01752-16

Dokumentdato:

27.04.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer i Finansiell stabilitet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4228267167

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonomer i Finansiell stabilitet - st. ref. (4228267167) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01752-17

Dokumentdato:

29.04.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer i Finansiell stabilitet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4228267167

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonomer i Finansiell stabilitet - st. ref. (4228267167) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01752-18

Dokumentdato:

29.04.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer i Finansiell stabilitet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4228267167

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Økonomer i Finansiell stabilitet - st. ref. (4228267167) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01752-19

Dokumentdato:

18.05.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer i Finansiell stabilitet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4228267167

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonomer i Finansiell stabilitet - st. ref. (4228267167) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01752-20

Dokumentdato:

18.05.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer i Finansiell stabilitet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4228267167

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonomer i Finansiell stabilitet - st. ref. (4228267167) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01752-21

Dokumentdato:

18.05.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer i Finansiell stabilitet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4228267167

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonomer i Finansiell stabilitet - st. ref. (4228267167) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01752-22

Dokumentdato:

18.05.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer i Finansiell stabilitet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4228267167

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonomer i Finansiell stabilitet - st. ref. (4228267167) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01752-23

Dokumentdato:

18.05.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer i Finansiell stabilitet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4228267167

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonomer i Finansiell stabilitet - st. ref. (4228267167) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01752-24

Dokumentdato:

18.05.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer i Finansiell stabilitet Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4228267167

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Økonomer i Finansiell stabilitet - st. ref. (4228267167) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01443-3

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Stortinget

Sak:

Ansettelse av ny daglig leder i NBIM - Spørsmål til Norges Banks hovedstyre

Dokumenttittel:

Ansettelse av ny daglig leder av Norges Bank Investment Management (NBIM)

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/01794-3

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Seniorrådgiver/spesialrådgiver GRC Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4202429213

Dokumenttittel:

Offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01794-5

Dokumentdato:

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Seniorrådgiver/spesialrådgiver GRC Sentralbankvirksomheten, Norges Bank - st. ref. 4202429213

Dokumenttittel:

CV - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 20/01400-99

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Taylor Wessing LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen - Norges Bank undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-100

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen - Norges Bank undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-101

Dokumentdato:

12.06.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Foundation

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen and meeting NBIM staff

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-102

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Taylor Wessing LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai Tangen - Norges Bank undertakings

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01443-4

Dokumentdato:

11.06.2020

Journaldato:

12.06.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Ansettelse av ny daglig leder i NBIM - Spørsmål til Norges Banks hovedstyre

Dokumenttittel:

Ansettelse av ny daglig leder av Norges Bank Investment Management (NBIM)

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet