Norges Bank

Offentlig journal 18.05.2020 - 24.05.2020

Dokumentnummer 19/00585-9

Dokumentdato:

05.04.2019

Journaldato:

20.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Stortinget

Sak:

Dokument 9 (2018-2019), Rapport til Stortinget 2018

Dokumenttittel:

Dokument 9 2018-19

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 19/00585-10

Dokumentdato:

05.04.2019

Journaldato:

20.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Stortinget

Sak:

Dokument 9 (2018-2019), Rapport til Stortinget 2018

Dokumenttittel:

Dokument 9 2018-19 - Representantskapet i Noregs Bank - Rapport for 2018

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 19/00697-1

Dokumentdato:

05.04.2017

Journaldato:

20.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Stortinget

Sak:

Dokument 9 - Rapport til Stortinget 2016

Dokumenttittel:

Representantskapet i Norges Bank - Rapport for 2016

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 19/00697-2

Dokumentdato:

05.04.2017

Journaldato:

20.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Stortinget

Sak:

Dokument 9 - Rapport til Stortinget 2016

Dokumenttittel:

Rapport til Stortinget - Nynorsk

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 19/00697-3

Dokumentdato:

02.05.2017

Journaldato:

20.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Stortinget

Sak:

Dokument 9 - Rapport til Stortinget 2016

Dokumenttittel:

Finanskomiteen høyring 02.05.2017

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/01564-3

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

18.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-34

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

18.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

On taxation and transparency

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/00069-83

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

18.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-84

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

18.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01095-8

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

18.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-42

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

18.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-43

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

18.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/02704-49

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

18.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC Bottom-up Survey Risks and Vulnerabilities

Dokumenttittel:

2020 Q2 ESRBs Bottom-Up Survey nr. 37 - Norges Banks svar

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01144-13

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

18.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01400-35

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

18.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Kapital

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Information

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-36

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

18.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

On taxation and transparency

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01595-1

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

18.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Kapital

Sak:

Innsynskrav fra Kapital - søkerliste

Dokumenttittel:

Søkerliste

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01596-1

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

18.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

VG

Sak:

Innsynskrav - VG - råd fra eksterne om endelig ansettelsesavtale Nicolai Tangen

Dokumenttittel:

Innsynskrav og spørsmål fra VG

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01519-3

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

U

U Til:

VG

Sak:

Innsynskrav - VG - Diverse dokumenter

Dokumenttittel:

Innsynskrav - VG - Diverse dokumenter

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01117-17

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Leverandøroppfølging Vermeg - IBO - 2020

Dokumenttittel:

Risk assessment 2020 - Yearly update - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01117-18

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Leverandøroppfølging Vermeg - IBO - 2020

Dokumenttittel:

Risk assessment 2020 - Yearly update - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01588-1

Dokumentdato:

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Computer-based training and testing system - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud - Computer-based training and testing system - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 20/01362-3

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00096-7

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

OECD

Sak:

Statsgjeld - OECD WPDM 2020

Dokumenttittel:

COVID-19 public debt management

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01511-4

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01599-2

Dokumentdato:

18.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Instruks daglig leder av bankens forvaltning av SPU

Dokumenttittel:

Instruks daglig leder av bankens forvaltning av SPU

Saksansvarlig:

Stab

Saksbehandler:

Stab


Dokumentnummer 20/01599-1

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Instruks daglig leder av bankens forvaltning av SPU

Dokumenttittel:

Brev 30.03.2020 - Stillingsinstruks

Saksansvarlig:

Stab

Saksbehandler:

Stab


Dokumentnummer 19/02062-8

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01601-1

Dokumentdato:

21.02.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00069-85

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

18.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-44

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

18.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/01969-7

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Oslo Politidistrikt

Sak:

Politianmeldelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Politianmeldelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 20/01551-2

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Klassekampen

Sak:

Innsyn i innstilling til Tangens ansettelse - Fondets langsiktige strategi og valget av Tangen

Dokumenttittel:

Fondets langsiktige strategi og valget av Tangen

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01606-1

Dokumentdato:

28.04.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - DN - tilbud fra rekrutteringsbyråer - ansettelse ny CEO NBIM

Dokumenttittel:

Anbudsprosessen rundt Russell Reynolds Associates

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01606-2

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - DN - tilbud fra rekrutteringsbyråer - ansettelse ny CEO NBIM

Dokumenttittel:

Anbudsprosessen rundt Russell Reynolds Associates

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01607-1

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

NRK Nyheter

Sak:

Innsynskrav - NRK - konkurransedokumenter - anbudsprosess rekrutteringsbyrå - ansettelse ny CEO NBIM

Dokumenttittel:

Kunngjøring av offentlige kontraktsinngåelser- NRK

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01607-2

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

NRK Nyheter

Sak:

Innsynskrav - NRK - konkurransedokumenter - anbudsprosess rekrutteringsbyrå - ansettelse ny CEO NBIM

Dokumenttittel:

Kunngjøring av offentlige kontraktsinngåelser- NRK

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01607-3

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

U

U Til:

NRK Nyheter

Sak:

Innsynskrav - NRK - konkurransedokumenter - anbudsprosess rekrutteringsbyrå - ansettelse ny CEO NBIM

Dokumenttittel:

Kunngjøring av offentlige kontraktsinngåelser- NRK

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01608-1

Dokumentdato:

22.04.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Klassekampen

Sak:

Innsynskrav - Klassekampen - anskaffelsesdokumenter rekrutteringsbyrå - ansettelse ny CEO NBIM

Dokumenttittel:

Innsynskrav og spørsmål

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01608-2

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Klassekampen

Sak:

Innsynskrav - Klassekampen - anskaffelsesdokumenter rekrutteringsbyrå - ansettelse ny CEO NBIM

Dokumenttittel:

Innsynskrav og spørsmål

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/00069-86

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

18.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-87

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

18.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/01517-2

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Storebrand Pensjonstjenester AS

Sak:

Avtale om kjøp av aktuartjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forespørsel om forlengelse (opsjon) fra 2020 til 2022 - Opsjon på to nye år bekreftet av Storebrand Pensjonstjenester AS

Saksansvarlig:

NBA FP Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FP Financial Reporting


Dokumentnummer 16/02389-51

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Vermeg Solutions Company

Sak:

Servicemøter Vermeg - IBO

Dokumenttittel:

Draft agenda service meeting - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/00022-1

Dokumentdato:

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Elektrofordelinger 2020 - 2021

Dokumenttittel:

Tilbud - Elektrofordelinger - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/00022-2

Dokumentdato:

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Elektrofordelinger 2020 - 2021

Dokumenttittel:

Tilbud - Elektrofordelinger - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/00022-3

Dokumentdato:

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Elektrofordelinger 2020 - 2021

Dokumenttittel:

Tilbud - Elektrofordelinger - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 14/02056-138

Dokumentdato:

18.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Sak:

Statens konsernkontoordning - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer

Dokumenttittel:

Statenskonsernkontoordning - SKK - DFØ - GIEK - Garantiordning for luftfart - Korreksjon - Bekreftelse til DFØ

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01618-1

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Charlotte Rostad

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Konkurranse om utforming av motiv til Hauge-mynt - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01618-2

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

TBS Gallery

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Konkurranse om utforming av motiv til Hauge-mynt - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01618-3

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Bjørn Båsen

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Konkurranse om utforming av motiv til Hauge-mynt - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01618-4

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Anne Berit Nedland

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Konkurranse om utforming av motiv til Hauge-mynt - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01618-5

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Håkon Anton Fagerås

Sak:

Pregkomiteen - Hans Nielsen Hauge 250 år - Minnemyntutgivelse 2021

Dokumenttittel:

Konkurranse om utforming av motiv til Hauge-mynt - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/02389-52

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Vermeg Solutions Company

Sak:

Servicemøter Vermeg - IBO

Dokumenttittel:

Draft agenda service meeting - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01619-1

Dokumentdato:

13.03.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Aimo Park Norway AS

Sak:

Leieavtale ekstra parkeringsplasser grunnet korona

Dokumenttittel:

Bestillingsbekreftelse - Leie av p-plasser

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 19/02155-4

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse CSOC-verktøy for skadevareanalyse og -søk

Dokumenttittel:

Questions on contractual matters

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/00178-1

Dokumentdato:

23.04.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Oslo Politidistrikt

Sak:

Leieforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Opplæring - Leieforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 15/00178-2

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Oslo Politidistrikt

Sak:

Leieforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Opplæring - Leieforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01596-2

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

18.05.2020

Gradering:

U

U Til:

VG

Sak:

Innsynskrav - VG - råd fra eksterne om endelig ansettelsesavtale Nicolai Tangen

Dokumenttittel:

Innsynskrav og spørsmål fra VG

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01596-3

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

18.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

VG

Sak:

Innsynskrav - VG - råd fra eksterne om endelig ansettelsesavtale Nicolai Tangen

Dokumenttittel:

Innsynskrav og spørsmål fra VG

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01596-4

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

18.05.2020

Gradering:

U

U Til:

VG

Sak:

Innsynskrav - VG - råd fra eksterne om endelig ansettelsesavtale Nicolai Tangen

Dokumenttittel:

Innsynskrav og spørsmål fra VG

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01165-5

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Language training Oslo - Norwegian-English (Norway-UK)

Dokumenttittel:

Tilbud - Language training Oslo - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA People & Organisation (PO)

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 20/01165-6

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Language training Oslo - Norwegian-English (Norway-UK)

Dokumenttittel:

Tilbud - Language training Oslo - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA People & Organisation (PO)

Saksbehandler:

NBA People & Organisation (PO)


Dokumentnummer 20/01517-4

Dokumentdato:

22.01.2017

Journaldato:

18.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Seksjonsleder MI IKT Data Management MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4211058769

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Seksjonsleder MI IKT Data Management - st. ref. (4211058769) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01517-5

Dokumentdato:

22.01.2017

Journaldato:

18.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Seksjonsleder MI IKT Data Management MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4211058769

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Seksjonsleder MI IKT Data Management - st. ref. (4211058769) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01517-6

Dokumentdato:

22.01.2017

Journaldato:

18.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Seksjonsleder MI IKT Data Management MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4211058769

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Seksjonsleder MI IKT Data Management - st. ref. (4211058769) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01517-7

Dokumentdato:

22.01.2017

Journaldato:

18.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Seksjonsleder MI IKT Data Management MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4211058769

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Seksjonsleder MI IKT Data Management - st. ref. (4211058769) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01517-8

Dokumentdato:

13.04.2020

Journaldato:

18.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Seksjonsleder MI IKT Data Management MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4211058769

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Seksjonsleder MI IKT Data Management - st. ref. (4211058769) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 17/02672-10

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01534-5

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

18.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Seksjonsleder MI IKT Samfunnskritiske systemer MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4211077736

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Seksjonsleder MI IKT Samfunnskritiske systemer - st. ref. (4211077736) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 18/00345-13

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

18.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Kartlegging av bankenes kontanthåndtering i en normalsituasjon

Dokumenttittel:

Informasjon om kontanttjenester og giro utbetaling

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/02024-53

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sak:

Ny sikkerhetslov 2018

Dokumenttittel:

Spørsmål fra oversetter av sikkerhetsloven

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 17/02024-54

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

BDO AS - Oslo

Sak:

Ny sikkerhetslov 2018

Dokumenttittel:

Spørsmål fra oversetter av sikkerhetsloven

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 17/02024-55

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Sak:

Ny sikkerhetslov 2018

Dokumenttittel:

Spørsmål fra oversetter av sikkerhetsloven

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 17/02024-56

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sak:

Ny sikkerhetslov 2018

Dokumenttittel:

Spørsmål fra oversetter av sikkerhetsloven

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 17/02024-57

Dokumentdato:

18.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sak:

Ny sikkerhetslov 2018

Dokumenttittel:

Spørsmål fra oversetter av sikkerhetsloven

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/01408-3

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Marius Reikerås

Sak:

Innsynskrav - Marius Reikerås - Referanse fra regjeringsadvokat Fredrik Sejersted

Dokumenttittel:

The Group of States against Corruption - The Council of Europe - Reply

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 19/02255-2

Dokumentdato:

18.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Crane Currency

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Signed Framework for the cooperation between Norges Bank and Crane

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/00999-16

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Euronext

Sak:

Oppgjørsgrad VPS månedsrapport

Dokumenttittel:

VPS monthly settlement report april 2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01268-4

Dokumentdato:

18.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Infront TDN Direkt

Sak:

Statsgjeld - Eksterne henvendelser 2020

Dokumenttittel:

Avlyst auksjon av statsobligasjoner 20.05.2020 - Spørsmål

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01268-5

Dokumentdato:

18.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Infront TDN Direkt

Sak:

Statsgjeld - Eksterne henvendelser 2020

Dokumenttittel:

Avlyst auksjon av statsobligasjoner 20.05.2020 - Svar

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01368-1

Dokumentdato:

18.05.2020

Journaldato:

20.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Åpen anbudskonkurranse - markedsundersøkelser 2020

Dokumenttittel:

Tilbud - Markedsundersøkelser - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/01368-2

Dokumentdato:

18.05.2020

Journaldato:

20.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Åpen anbudskonkurranse - markedsundersøkelser 2020

Dokumenttittel:

Tilbud - Markedsundersøkelser - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/01368-3

Dokumentdato:

18.05.2020

Journaldato:

20.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Åpen anbudskonkurranse - markedsundersøkelser 2020

Dokumenttittel:

Tilbud - Markedsundersøkelser - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/01368-4

Dokumentdato:

18.05.2020

Journaldato:

20.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Åpen anbudskonkurranse - markedsundersøkelser 2020

Dokumenttittel:

Tilbud - Markedsundersøkelser - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Norsk økonomi

Saksbehandler:

PPO Norsk økonomi


Dokumentnummer 20/01320-24

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

20.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01320-25

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

20.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01320-26

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

20.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01320-27

Dokumentdato:

17.05.2020

Journaldato:

20.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01320-28

Dokumentdato:

18.05.2020

Journaldato:

20.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01268-6

Dokumentdato:

18.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Swaps Monitor Publications, Inc.

Sak:

Statsgjeld - Eksterne henvendelser 2020

Dokumenttittel:

Spørsmål om avlyst auksjon av statsobligasjoner 20.05.2020 og syndikering fra SwapsMonitor

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 18/02570-70

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

19.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Helse Vest RHF

Sak:

Kontokoblingsskjema 2019 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Utbetaling av lån til investeringar i mai 2020

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01586-4

Dokumentdato:

19.05.2020

Journaldato:

20.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01320-29

Dokumentdato:

17.05.2020

Journaldato:

20.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01122-14

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

20.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Korona - Håndtering for NICS

Dokumenttittel:

Status NICS pr. 15.05.2020 - Koronasituasjonen mm.

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01585-3

Dokumentdato:

19.05.2020

Journaldato:

20.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01575-3

Dokumentdato:

19.05.2020

Journaldato:

20.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01511-5

Dokumentdato:

19.05.2020

Journaldato:

20.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01511-6

Dokumentdato:

19.05.2020

Journaldato:

20.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01570-40

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

20.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

NICS - Endringsmelding 2019 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Mastercards oppkjøp av deler av Nets - Finanstilsynet - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 19/01570-41

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

20.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

NICS - Endringsmelding 2019 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Mastercards oppkjøp av deler av Nets - Finanstilsynet - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 18/00098-15

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

22.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Hovedstyrets styringsdokumenter

Dokumenttittel:

Prinsipper for ansvarlig forvaltningsvirksomhet i Norges Bank

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 20/01630-1

Dokumentdato:

20.05.2020

Journaldato:

20.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

VG

Sak:

Innsynskrav - VG - Tre notater til hovedstyresak 59/2020 Tilsetting av ny daglig leder/CEO i NBIM

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Tre notater - Tilsetting av ny daglig leder/CEO i NBIM

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/01258-7

Dokumentdato:

22.05.2020

Journaldato:

22.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Overføringer til Statens pensjonsfond utland - 2020

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Overføring for mai 2020

Saksansvarlig:

NBIM Investment Risk

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 20/01657-38

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

20.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 25 første ledd

I Fra:

Nicolai Tangen

Sak:

Korrespondanse Norges Bank - Nicolai Tangen

Dokumenttittel:

SMS-korrespondanse til Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

Sentralbankvirksomheten (SBV)