Norges Bank

Offentlig journal 11.05.2020 - 17.05.2020

Dokumentnummer 18/02339-2

Dokumentdato:

29.10.2018

Journaldato:

13.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Hyper Redink AS

Sak:

Teknisk og support kunnskapssenteret

Dokumenttittel:

Daglig logg tekniske feil i kunnskapssenteret

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 18/02485-1

Dokumentdato:

02.11.2018

Journaldato:

13.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

AksjeNorge

Sak:

Kommunikasjon med eksterne relasjoner og samarbeidspartnere - Kunnskapssenteret

Dokumenttittel:

Kommunikasjon - AksjeNorge

Saksansvarlig:

NBA CER Education Centre

Saksbehandler:

NBA CER Education Centre


Dokumentnummer 20/00105-1

Dokumentdato:

14.01.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Korrespondanse - Valuta - Avskjermet

Dokumenttittel:

Advokatbistand - Forespørsel

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01176-1

Dokumentdato:

19.03.2020

Journaldato:

13.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Skatteetaten

Sak:

Dataleveranser fra Skatteetaten

Dokumenttittel:

Vedtak om rapportering av personopplysninger fra Skatteetaten

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/00028-4

Dokumentdato:

06.04.2020

Journaldato:

13.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Likviditetsvurdering 2020

Dokumenttittel:

Likviditetsvurdering april 2020

Saksansvarlig:

MI Norske markeder

Saksbehandler:

MI Norske markeder


Dokumentnummer 20/01549-1

Dokumentdato:

24.02.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma ASWikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Skattespørsmål - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kontaktinformasjon

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01549-2

Dokumentdato:

26.02.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Skattespørsmål - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kontaktinformasjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01549-3

Dokumentdato:

03.03.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Skattespørsmål - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppfølging

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01549-4

Dokumentdato:

04.03.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Skattespørsmål - Avskjermet

Dokumenttittel:

Notat - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01549-5

Dokumentdato:

09.03.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Skattespørsmål - Avskjermet

Dokumenttittel:

Folkeregisteret

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01549-6

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Skattespørsmål - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtaler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01549-7

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Skattespørsmål - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtaler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01549-8

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Skattespørsmål - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtaler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01549-9

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Advokatfirmaet Wiersholm AS

Sak:

Skattespørsmål - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01549-10

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Advokatfirmaet Wiersholm AS

Sak:

Skattespørsmål - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/03849-9

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/03849-10

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00069-76

Dokumentdato:

28.04.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01320-16

Dokumentdato:

27.04.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-39

Dokumentdato:

29.04.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01175-18

Dokumentdato:

29.04.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01320-17

Dokumentdato:

29.04.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01320-18

Dokumentdato:

29.04.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01320-19

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01511-2

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01556-1

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01556-2

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01556-3

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01556-4

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01556-5

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Nordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01556-6

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01556-7

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01556-8

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01556-9

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01556-10

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01556-11

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01557-1

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01144-10

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01144-11

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01144-12

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01558-1

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

E24

Sak:

Innsynskrav - E24 - Ber om innsyn i caseoppgave - Ansettelsen av Tangen

Dokumenttittel:

Søknad om innsyn E24

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01320-20

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01320-21

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sveriges Riksbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01320-22

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01320-23

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Nordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-77

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-40

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01559-1

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01559-2

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01543-2

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - DN - Innsyn i sak om refusjon av kostnader ved deltagelse på seminar

Dokumenttittel:

Innsynskrav fra Dagens Næringsliv

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01513-4

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Åpent Samfunn

Sak:

Innsynskrav - Åpent Samfunn - Vurderinger som er gjort når stillinger med personalansvar i Norges Bank herunder NBIM ikke er utlyst offentlig men holdt internt i 2020, 2019 og 2018

Dokumenttittel:

Innsynskrav

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01513-5

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Åpent Samfunn

Sak:

Innsynskrav - Åpent Samfunn - Vurderinger som er gjort når stillinger med personalansvar i Norges Bank herunder NBIM ikke er utlyst offentlig men holdt internt i 2020, 2019 og 2018

Dokumenttittel:

Innsynskrav

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01513-6

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Åpent Samfunn

Sak:

Innsynskrav - Åpent Samfunn - Vurderinger som er gjort når stillinger med personalansvar i Norges Bank herunder NBIM ikke er utlyst offentlig men holdt internt i 2020, 2019 og 2018

Dokumenttittel:

Innsynskrav

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 16/03044-2

Dokumentdato:

14.04.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Leveranse av finansielle data - Agreement - Avskjermet

Dokumenttittel:

Information and pricing to renew on 15.07.2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/03044-3

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Leveranse av finansielle data - Agreement - Avskjermet

Dokumenttittel:

Information and pricing to renew on 15.07.2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01122-13

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Korona - Håndtering for NICS

Dokumenttittel:

Status NICS pr. 08.05.2020 - Koronasituasjonen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01492-2

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oversendelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01491-2

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Statsgjeld - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oversendelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01533-3

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

CSDR-forberedelser mai 2020

Dokumenttittel:

CSDR møte 08.05.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01565-1

Dokumentdato:

18.02.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nærings- og fiskeridepartementet

Sak:

Referansegruppe for kartlegging av elektronisk faktura - Prosjekt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Dokumenttittel:

Referansegruppe for kartlegging av elektronisk faktura - Invitasjon til å delta i referansegruppe

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01565-2

Dokumentdato:

21.02.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Nærings- og fiskeridepartementet

Sak:

Referansegruppe for kartlegging av elektronisk faktura - Prosjekt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Dokumenttittel:

Referansegruppe for kartlegging av elektronisk faktura

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01565-3

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Nærings- og fiskeridepartementet

Sak:

Referansegruppe for kartlegging av elektronisk faktura - Prosjekt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Dokumenttittel:

Kartlegging e-faktura - Utkast til rapport

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01565-4

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Visma AS

Sak:

Referansegruppe for kartlegging av elektronisk faktura - Prosjekt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Dokumenttittel:

Tilsvar til referansemøtet 23.04.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01565-5

Dokumentdato:

21.04.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Economics

Sak:

Referansegruppe for kartlegging av elektronisk faktura - Prosjekt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Dokumenttittel:

Referansegruppemøte elektronisk faktura - Presentasjon

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 14/02056-134

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for økonomistyring

Sak:

Statens konsernkontoordning - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer

Dokumenttittel:

Statens konsernkontoordning - SKK - DFØ - Innovasjon Norge - Ny konto - Fond for interreg og Arktis 2030

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/02056-135

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for økonomistyring

Sak:

Statens konsernkontoordning - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer

Dokumenttittel:

Statens konsernkontoordning - SKK - DFØ - Nærings- og fiskeridepartementet - Ny konto - 5 Fond

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01188-29

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

Samfunnskritiske virksomheter 2020 (vernepliktsforskriften)

Dokumenttittel:

Utpeking av samfunnskritisk virksomhet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/01188-30

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

Samfunnskritiske virksomheter 2020 (vernepliktsforskriften)

Dokumenttittel:

Utpeking av samfunnskritisk virksomhet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 19/01969-6

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Oslo Politidistrikt

Sak:

Politianmeldelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Politianmeldelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 20/01549-11

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Sak:

Skattespørsmål - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtaler - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00023-1

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nti AS

Sak:

Avtaler med Symetri

Dokumenttittel:

Ordrebekreftelse: SO088161-MagiCAD 3 måneders lisenser fra NTI

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/00023-2

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Symetri Addnode Group

Sak:

Avtaler med Symetri

Dokumenttittel:

Kjøp av Revit-lisens

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/00023-3

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Symetri Addnode Group

Sak:

Avtaler med Symetri

Dokumenttittel:

Pristilbud Revit 08.05.2020

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01571-1

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

VG

Sak:

Innsynskrav - VG - Diverse dokumenter

Dokumenttittel:

Innsynskrav - VG - Diverse dokumenter

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01572-1

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

VG

Sak:

Innsynskrav - NBIM

Dokumenttittel:

Innsynskrav - NBIM - VG

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 20/01574-1

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Resurs Bank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Resurs Bank NUF

Dokumenttittel:

Resurs Bank NUF - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/02152-2

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

14.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Møbelsnekkerarbeid - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forlengelse - Rammeavtale Møbelsnekkertjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01575-1

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01511-3

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 18/02210-2

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

14.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av selskapsmat / Catering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forlengelse - Rammeavtale Selskapsmat - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01443-2

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Hovedstyret

Sak:

Spørsmål til Norges Banks hovedstyre - Ansettelse av ny daglig leder i NBIM

Dokumenttittel:

Oppfølging etter svar 29.04.2020 fra Norges Banks hovedstyre

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/01444-2

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Norges Banks representantskap

Sak:

Spørsmål til Norges Banks hovedstyre - Ansettelse av ny daglig leder i NBIM

Dokumenttittel:

Oppfølging etter svar 29.04.2020 fra Norges Banks hovedstyre

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/01380-4

Dokumentdato:

27.04.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for kontohold i Norges Bank (NBO) - Banker - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 18/02031-7

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

14.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Cateringtjenester Vindåsen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forlengelse - Avtale Catering Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 14/02056-136

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for økonomistyring

Sak:

Statens konsernkontoordning - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer

Dokumenttittel:

Statenskonsernkontoordning - SKK - DFØ - GIEK - Garantiordning for luftfart - Korreksjon

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01188-31

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

Forsvaret

Sak:

Samfunnskritiske virksomheter 2020 (vernepliktsforskriften)

Dokumenttittel:

FPVS - Tilgang, avgang og endring av samfunnskritisk virksomhet (SKV) i Fritaksordningen

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/00899-6

Dokumentdato:

24.04.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS Overvåkingsmøte 24.04.2020

Dokumenttittel:

VPS' presentasjon overvåking 24.04.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01576-1

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Sak:

Ferdigattest - Bankplassen 2

Dokumenttittel:

Ferdigattest - Bankplassen 2

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01559-3

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01559-4

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finlands Bank IMF-seksjonenNordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01559-5

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01559-6

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01559-7

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 18/02746-9

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01560-1

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01560-2

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01560-3

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01560-4

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01560-5

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finlands Bank IMF-seksjonenNordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01560-6

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01560-7

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01560-8

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01560-9

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00068-41

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-78

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-79

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-80

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01577-1

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Forsvarsdepartementet

Sak:

Sikkerhetsgodkjenning av Nasjonalt BEGRENSET nett og verifikasjon av lokale brukersteder

Dokumenttittel:

Sikkerhetsgodkjenning av Nasjonalt BEGRENSET nett og verifikasjon av lokale brukersteder

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 14/01534-106

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

11.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 11/00111

Dokumenttittel:

EØS-notat for finansielle tjenester - for klarering i SU med frist 13.05.2020

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00177-18

Dokumentdato:

09.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01575-2

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-26

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

13.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Kapital

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Aggregation

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-27

Dokumentdato:

09.05.2020

Journaldato:

13.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Aggregation in the US

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-28

Dokumentdato:

10.05.2020

Journaldato:

13.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Aggregation

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01571-2

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

13.05.2020

Gradering:

U

U Til:

VG

Sak:

Innsynskrav - VG - Diverse dokumenter

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Dokument 20/01103-5

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 16/02955-56

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Likviditetsundersøkelsen - Oversendelse til Finanstilsynet

Dokumenttittel:

Norges Banks likviditetsundersøkelse pr 30.04.2020

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 14/02056-137

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Direktoratet for økonomistyring

Sak:

Statens konsernkontoordning - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer

Dokumenttittel:

Statens konsernkonto - SKK - DFØ - NFD - Innovasjon Norge - Nye oppgjørskontoer - Bekreftelse til DFØ

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01803-8

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Landkreditt Bank AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Landkreditt Bank

Dokumenttittel:

Landkreditt Bank AS - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/01803-9

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Landkreditt Bank AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Landkreditt Bank

Dokumenttittel:

Landkreditt Bank AS - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 17/00495-5

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01578-1

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sak:

Høring - Midlertidig endring i forskrift om selvdeklarasjon av ordninger for elektronisk identifikasjon (selvdeklarasjonsforskriften)

Dokumenttittel:

Høring - Midlertidig endring i forskrift om selvdeklarasjon av ordninger for elektronisk identifikasjon (selvdeklarasjonsforskriften)

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01579-1

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Etikkrådet Statens Pensjonsfond - Utland

Sak:

Tilrådinger fra Etikkrådet - 2020

Dokumenttittel:

Tilrådning trekkes

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Governance Office


Dokumentnummer 16/03044-4

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

13.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Leveranse av finansielle data - Agreement - Avskjermet

Dokumenttittel:

Information and pricing to renew on 15.07.2020 - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 14/03849-11

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01118-1

Dokumentdato:

15.04.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SIA S.p.A

Sak:

Leverandøroppfølging SIA - IBO - 2020

Dokumenttittel:

Rapport - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01118-2

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

SIA S.p.A

Sak:

Leverandøroppfølging SIA - IBO - 2020

Dokumenttittel:

Rapport - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01118-3

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SIA S.p.A

Sak:

Leverandøroppfølging SIA - IBO - 2020

Dokumenttittel:

Rapport - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01319-4

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Response to Request for Proposal - Prequalification Application - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Security - BCM, Physical and Personal Security


Dokumentnummer 20/01319-5

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Response to Request for Proposal - Prequalification Application - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Security - BCM, Physical and Personal Security


Dokumentnummer 20/01319-6

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Response to Request for Proposal - Prequalification Application - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Security - BCM, Physical and Personal Security


Dokumentnummer 20/01319-7

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Response to Request for Proposal - Prequalification Application - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Security - BCM, Physical and Personal Security


Dokumentnummer 20/01319-8

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Response to Request for Proposal - Prequalification Application - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Security - BCM, Physical and Personal Security


Dokumentnummer 20/01319-9

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Response to Request for Proposal - Prequalification Application - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Security - BCM, Physical and Personal Security


Dokumentnummer 20/01319-10

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Response to Request for Proposal - Prequalification Application - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Security - BCM, Physical and Personal Security


Dokumentnummer 20/01319-11

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Response to Request for Proposal - Prequalification Application - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Security - BCM, Physical and Personal Security


Dokumentnummer 20/01319-12

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Response to Request for Proposal - Prequalification Application - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Security - BCM, Physical and Personal Security


Dokumentnummer 20/01319-13

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Response to Request for Proposal - Prequalification Application - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Security - BCM, Physical and Personal Security


Dokumentnummer 20/01319-14

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Response to Request for Proposal - Prequalification Application - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Security - BCM, Physical and Personal Security


Dokumentnummer 20/01319-15

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Response to Request for Proposal - Prequalification Application - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Security - BCM, Physical and Personal Security


Dokumentnummer 20/01319-16

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Business Continuity and Crisis Management

Dokumenttittel:

Tender - Business Continuity and Crisis Management - Response to Request for Proposal - Prequalification Application - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control - Security - BCM, Physical and Personal Security


Dokumentnummer 20/01118-4

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

SIA S.p.A

Sak:

Leverandøroppfølging SIA - IBO - 2020

Dokumenttittel:

Rapport - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01585-1

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01586-1

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01587-1

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 17/00495-6

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

13.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/00131-4

Dokumentdato:

16.01.2014

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Serviceavtale Pumper - Avskjermet

Dokumenttittel:

Serviceavtale pumper - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01132-3

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01336-5

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01336-6

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

13.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01132-4

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

13.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 17/00360-6

Dokumentdato:

30.03.2020

Journaldato:

13.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale service og oppgradering heiser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bankgaranti forskuddsbetaling - Prosjekt 1469 (heis 9 & 10)

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01585-2

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

13.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01586-2

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01587-2

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

12.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/04208-47

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

13.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Riksgälden

Sak:

Resolution colleges for Swedish banking groups

Dokumenttittel:

Handelsbanken - General Resolution college - Møte 13.05.2020

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 20/01513-7

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

13.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Åpent Samfunn

Sak:

Innsynskrav - Åpent Samfunn - Vurderinger som er gjort når stillinger med personalansvar i Norges Bank herunder NBIM ikke er utlyst offentlig men holdt internt i 2020, 2019 og 2018

Dokumenttittel:

Innsynskrav

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 18/02210-3

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

13.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av selskapsmat / Catering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet forlengelse av rammeavtale - Selskapsmat catering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01513-8

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

13.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Åpent Samfunn

Sak:

Innsynskrav - Åpent Samfunn - Vurderinger som er gjort når stillinger med personalansvar i Norges Bank herunder NBIM ikke er utlyst offentlig men holdt internt i 2020, 2019 og 2018

Dokumenttittel:

Innsynskrav

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01400-29

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

13.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Kapital

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Miscellaneous

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-30

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

13.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Kapital

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Two ongoing areas of interaction - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-31

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

13.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Kapital

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Two ongoing areas of interaction - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-32

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

13.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Revised structure

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-33

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

13.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Aggregation in the US

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 14/02180-5

Dokumentdato:

23.04.2014

Journaldato:

13.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Serviceavtale kjøle- og frysetekniske anlegg - Avskjermet

Dokumenttittel:

Serviceavtale kjøle- og frysetekniske anlegg - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01586-3

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

14.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01590-1

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

13.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01590-2

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

14.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01401-5

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

13.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

NRK Nyheter

Sak:

Innsynskrav - NRK - Korrespondanse vedrørende ansettelse av ny sjef i NBIM

Dokumenttittel:

Purring på klage på avslag - Innsyn i korrespondanse vedrørende ansettelse av ny sjef i NBIM

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER NBIM


Dokumentnummer 20/01401-6

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

13.05.2020

Gradering:

U

U Til:

NRK Nyheter

Sak:

Innsynskrav - NRK - Korrespondanse vedrørende ansettelse av ny sjef i NBIM

Dokumenttittel:

Svar - Purring på klage på avslag - Innsyn i korrespondanse vedrørende ansettelse av ny sjef i NBIM

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER NBIM


Dokumentnummer 20/00043-21

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

13.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Banco de Moçambique

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag med videre - 2020

Dokumenttittel:

Banco de Mocambique - Postponed 45th anniversary and Metical's 40th anniversary celebrations

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/01540-3

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

14.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Henvendelser om verv - jf dok 15/00107-28

Dokumenttittel:

Forespørsel om bankens merknader - Supplement til sak 20/01540-2

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/01431-2

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

13.05.2020

Gradering:

U

U Til:

E24

Sak:

Innsynskrav NBIM

Dokumenttittel:

Innsynskrav E24 - Slyngstad reiseregninger London høsten 2019 og Slyngstad korrespondanse

Saksansvarlig:

NBIM CEO Office

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 20/01463-3

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

13.05.2020

Gradering:

U

U Til:

E24

Sak:

Innsynskrav NBIM

Dokumenttittel:

Innsynskrav - E24 - Slyngstad kommunikasjon med Kjær

Saksansvarlig:

NBIM CEO Office

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 20/00069-81

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

15.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-82

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

15.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01597-1

Dokumentdato:

12.05.2020

Journaldato:

14.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Torkil Trygstad

Sak:

Vedrørende ansettelsesprosessen rundt Nicolai Tangen

Dokumenttittel:

Utfordrer Olsen og Ryssdal

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01597-2

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

14.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Torkil Trygstad

Sak:

Vedrørende ansettelsesprosessen rundt Nicolai Tangen

Dokumenttittel:

Tilbakemelding - Utfordrer Olsen og Ryssdal

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01602-1

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

15.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Nordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01175-19

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

15.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01175-20

Dokumentdato:

13.05.2020

Journaldato:

15.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01605-1

Dokumentdato:

20.04.2020

Journaldato:

14.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Handelshøyskolen BI

Sak:

NBIM Innsynskrav

Dokumenttittel:

Innsynskrav - NBIM - Handelshøyskolen BI

Saksansvarlig:

NBIM CEO Office

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 15/00107-28

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

15.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Oppnevninger til Hovedstyret mm

Dokumenttittel:

Fritak fra verv som medlem i Norges Banks hovedstyre

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/01610-1

Dokumentdato:

11.05.2020

Journaldato:

15.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Areal+ AS

Sak:

Venastul - Varsel om oppstart reguleringsplan for Slåbakken F5.8 - PlandID: 0520201909 - Ringebu kommune

Dokumenttittel:

Varsel om oppstart reguleringsplan for Slåbakken F5.8 - PlandID: 0520201909 - Ringebu kommune

Saksansvarlig:

NBA PFM Property Operations

Saksbehandler:

NBA PFM Property Operations


Dokumentnummer 20/01325-3

Dokumentdato:

14.05.2020

Journaldato:

15.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Bloomberg Oslo

Sak:

Innsynskrav NBIM

Dokumenttittel:

Svar - Innsynskrav NBIM - Bloomberg - To brev om overføringer mars 2020

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Communications and External Relations


Dokumentnummer 20/01605-2

Dokumentdato:

15.05.2020

Journaldato:

15.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Handelshøyskolen BI

Sak:

NBIM Innsynskrav

Dokumenttittel:

Svar - NBIM Innsynskrav - BI - Tor Bang - Reiseregning Yngve Slyngstad

Saksansvarlig:

NBIM CEO Office

Saksbehandler:

NBIM CEO Office - Communications and External Relations


Dokumentnummer 20/01615-1

Dokumentdato:

19.04.2020

Journaldato:

15.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav NBIM - Dagens Næringsliv - Ansettelse Nicolai Tangen

Dokumenttittel:

Innsynskrav NBIM - Dagens Næringsliv - Ansettelse Nicolai Tangen

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office