Norges Bank

Offentlig journal 04.05.2020 - 10.05.2020

Dokumentnummer 15-12-1

Dokumentdato:

12.01.2015

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Oslo Politidistrikt

Sak:

Anmodning om bistand årstalen - politiet

Dokumenttittel:

Anmodning om bistand til Årstalen 2015 - Norges Bank

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 16/01140-2

Dokumentdato:

03.04.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale persontransport med rutefly innenriks og utenriks - Avskjermet

Dokumenttittel:

Anmodning - Forlengelse av avtale på flyreiser - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FP Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FP Cost Accounting


Dokumentnummer 16/01208-5

Dokumentdato:

03.04.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale persontransport med rutefly - Avskjermet

Dokumenttittel:

Anmodning - Forlengelse av avtale på flyreiser - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FP Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FP Cost Accounting


Dokumentnummer 16/01151-3

Dokumentdato:

03.04.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale persontransport med rutefly innenriks og utenriks - Avskjermet

Dokumenttittel:

Anmodning - Forlengelse av avtale på flyreiser - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FP Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FP Cost Accounting


Dokumentnummer 16/01140-3

Dokumentdato:

03.04.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale persontransport med rutefly innenriks og utenriks - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet - Forlengelse av avtale på flyreiser - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FP Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FP Cost Accounting


Dokumentnummer 16/01627-3

Dokumentdato:

03.04.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale persontransport med rutefly - Avskjermet

Dokumenttittel:

Anmodning - Forlengelse av avtale på flyreiser - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FP Financial Reporting

Saksbehandler:

NBIM People and Operations - Office Management


Dokumentnummer 16/01627-4

Dokumentdato:

07.04.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale persontransport med rutefly - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet - Forlengelse av avtale på flyreiser - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FP Financial Reporting

Saksbehandler:

NBIM People and Operations - Office Management


Dokumentnummer 16/01151-4

Dokumentdato:

06.04.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale persontransport med rutefly innenriks og utenriks - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet - Forlengelse av avtale på flyreiser - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FP Financial Reporting

Saksbehandler:

NBIM People and Operations - Office Management


Dokumentnummer 16/01930-2

Dokumentdato:

02.04.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale persontransport med rutefly - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftelse - Forlengelse av avtale på flyreiser - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FP Financial Reporting

Saksbehandler:

NBIM People and Operations - Office Management


Dokumentnummer 16/01190-3

Dokumentdato:

26.03.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale persontransport med rutefly innenriks og utenriks - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet - Forlengelse av avtale på flyreiser - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FP Financial Reporting

Saksbehandler:

NBIM People and Operations - Office Management


Dokumentnummer 20/01400-1

Dokumentdato:

20.04.2020

Journaldato:

05.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Nicolai Tangen

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Brev til Tangen AKO Kapital

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 16/01208-6

Dokumentdato:

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale persontransport med rutefly - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbakemelding - Forlengelse avtale på flyreiser - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FP Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FP Cost Accounting


Dokumentnummer 16/01208-7

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale persontransport med rutefly - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet - Forlengelse flyreiser - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA FP Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FP Cost Accounting


Dokumentnummer 17/02672-9

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01451-2

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Høring - Vurdering av boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften

Dokumenttittel:

Vurdering av fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 18/02143-21

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av kantinetjeneste - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forlengelse av avtale på kantinetjeneste - Covid-19 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01446-1

Dokumentdato:

23.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Reconnaissance

Sak:

Forespørsel fra Currency and Payment: The impact of COVID-19 on Norges Bank and cash in Norway

Dokumenttittel:

The impact of COVID-19 on Norges Bank and cash in Norway

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01397-5

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01499-1

Dokumentdato:

29.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

E24

Sak:

innsynskrav - E24 - søknadsprosess, notat og kommunikasjon

Dokumenttittel:

Innsynskrav E24 22.04.2020

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 19/02182-4

Dokumentdato:

12.03.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

S&P Global Ratings

Sak:

Statsgjeld - Rating S&P 2020

Dokumenttittel:

S&P Draft Article Norway for your review - SPG

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 19/02182-5

Dokumentdato:

13.03.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

S&P Global Ratings

Sak:

Statsgjeld - Rating S&P 2020

Dokumenttittel:

Kingdom of Norway 2020 Mar 13 S&P Global Ratings

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01073-4

Dokumentdato:

27.02.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Fitch Ratings

Sak:

Statsgjeld - Rating Fitch 2020

Dokumenttittel:

Notification of Fitch Rating Decision

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01500-1

Dokumentdato:

14.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

DBRS

Sak:

Statsgjeld - Rating DBRS 2020

Dokumenttittel:

DBRS Morningstar - Sovereign Rating Review - Norway

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 20/01500-2

Dokumentdato:

17.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

DBRS

Sak:

Statsgjeld - Rating DBRS 2020

Dokumenttittel:

Published report - DBRS Morningstar - Sovereign Review Rating Norway

Saksansvarlig:

MI Statsgjeld

Saksbehandler:

MI Statsgjeld


Dokumentnummer 15/02857-12

Dokumentdato:

29.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

KLP Banken AS

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema om kontohold i Norges Bank (NBO) - Banker - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01103-6

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatert tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 18/02143-22

Dokumentdato:

23.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av kantinetjeneste - Avskjermet

Dokumenttittel:

Juridisk rådgivning - Om forlengelse av eksisterende kontrakt med opsjoner

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 18/02143-23

Dokumentdato:

23.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av kantinetjeneste - Avskjermet

Dokumenttittel:

Juridisk rådgivning - Om forlengelse av eksisterende kontrakt med opsjoner

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 18/02143-24

Dokumentdato:

23.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av kantinetjeneste - Avskjermet

Dokumenttittel:

Juridisk rådgivning - Om forlengelse av eksisterende kontrakt med opsjoner

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 18/02143-25

Dokumentdato:

23.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av kantinetjeneste - Avskjermet

Dokumenttittel:

Juridisk rådgivning - Om forlengelse av eksisterende kontrakt med opsjoner

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 18/02143-26

Dokumentdato:

23.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av kantinetjeneste - Avskjermet

Dokumenttittel:

Juridisk rådgivning - Om forlengelse av eksisterende kontrakt med opsjoner

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 18/02570-69

Dokumentdato:

29.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

DNB ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2019 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom GIEK Garanti SMB og DNB - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01103-7

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatert tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 19/00635-5

Dokumentdato:

29.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Rapportering statsgjeld SSB

Dokumenttittel:

2020 Q1 - Accrued interest change - SSB

Saksansvarlig:

NBA FP Financial Reporting

Saksbehandler:

NBA FP Financial Reporting


Dokumentnummer 19/01570-37

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS - Endringsmelding 2019 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Varsel om vedtak - Mastercards planlagte oppkjøp av deler av Nets inkludert NICS

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/00186-4

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Leietakeroppfølging - Finanstilsynet 2020

Dokumenttittel:

Referat samarbeidsmøte 2020 FT - NBA PFM - Nr 4 og korrigert referat

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 19/01388-12

Dokumentdato:

29.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Det Norske Myntverket

Sak:

Kontrakt - Produksjon av minnemynt - Anne-Cath Vestly 100 år i 2020

Dokumenttittel:

Epost til Myntverket - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 18/02143-27

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Kjøp av kantinetjeneste - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet - Forlengelse av kantineavtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 20/01328-6

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Bank of Finland

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge center

Dokumenttittel:

Lansering TIBER-FI

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01328-7

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

European Central Bank

Sak:

Korrespondanse TIBER Knowledge center

Dokumenttittel:

Lansering TIBER-FI

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01504-1

Dokumentdato:

21.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

NRK Nyheter

Sak:

Innsynskrav - NRK - gjesteliste og program "Back to University"

Dokumenttittel:

Gjesteliste til Nicolai Tangens seminar

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01505-1

Dokumentdato:

23.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagbladet

Sak:

Innsynskrav - Dagbladet - Innsyn i referanser for Tangen

Dokumenttittel:

Ber om innsyn i referanser for Tangen

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01506-1

Dokumentdato:

23.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Kapital

Sak:

Innsynskrav - Kapital - søkerliste NBIM CEO mm.

Dokumenttittel:

Søkerliste - Kapital

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01507-1

Dokumentdato:

29.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

NRK Nyheter

Sak:

Innsynskrav - NRK - Om svarene til representantskapet og arbeidet til compliance-avdelingene

Dokumenttittel:

Om svarene til representantskapet og arbeidet til compliance-avdelingene

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01508-1

Dokumentdato:

01.05.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Klassekampen

Sak:

Innsynskrav - Klassekampen - Innsyn i beholdningslister i Tangens fond

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Klassekampen

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01509-1

Dokumentdato:

02.05.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

NRK Nyheter

Sak:

Innsynskrav - NRK - Deltakerlisten til hovedstyrets møte 05.03.2020

Dokumenttittel:

Innsynskrav - NRK - Deltakerlisten til hovedstyrets møte 05.03.2020

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01510-1

Dokumentdato:

01.05.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Klassekampen

Sak:

Innsynskrav - Klassekampen - Porteføljen i alle fond som Nicolai Tangen har eierskap i

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Klassekampen - Porteføljen i alle fond som Nicolai Tangen har eierskap i

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01511-1

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01513-1

Dokumentdato:

03.05.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Åpent Samfunn

Sak:

Innsynskrav - Åpent Samfunn - Vurderinger som er gjort når stillinger med personalansvar i Norges Bank herunder NBIM ikke er utlyst offentlig men holdt internt i 2020, 2019 og 2018

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Åpent Samfunn - Vurderinger som er gjort når stillinger med personalansvar i Norges Bank herunder NBIM ikke er utlyst offentlig men holdt internt i 2020, 2019 og 2018

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 19/01194-20

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Samlerhuset Norge AS

Sak:

Minnemyntutgivelse i 2020 - Anne-Cath Vestly 100 år

Dokumenttittel:

P.O. 419961 for innkjøp av 20 Kroner 2020 usirkulert og Proof

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01388-13

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Det Norske Myntverket

Sak:

Kontrakt - Produksjon av minnemynt - Anne-Cath Vestly 100 år i 2020

Dokumenttittel:

E-post - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01267-2

Dokumentdato:

29.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Det Norske Myntverket

Sak:

Kontraktsak - produksjon av minnemynter 2021 - Hans Nielsen Hauge

Dokumenttittel:

E-post - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01267-3

Dokumentdato:

29.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Kontraktsak - produksjon av minnemynter 2021 - Hans Nielsen Hauge

Dokumenttittel:

E-post - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01267-4

Dokumentdato:

29.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Det Norske Myntverket

Sak:

Kontraktsak - produksjon av minnemynter 2021 - Hans Nielsen Hauge

Dokumenttittel:

e-post - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 18/02551-9

Dokumentdato:

03.05.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Statens vegvesen

Sak:

EU-kontroll - Kjøretøykontroll

Dokumenttittel:

Fristen for EU-kontroll nærmer seg - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Operational Security

Saksbehandler:

NBA SCM Operational Security


Dokumentnummer 19/00736-6

Dokumentdato:

27.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01122-12

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Bits AS

Sak:

Korona - Håndtering for NICS

Dokumenttittel:

Status NICS pr. 30.04.2020 - Koronasituasjonen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01432-2

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Aftenposten

Sak:

Innsynskrav NBIM

Dokumenttittel:

Svar på innsynskrav NBIM - Aftenposten - Dialog mellom Norges Bank og rekrutteringsbyrå

Saksansvarlig:

NBIM CEO Office

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 20/01516-1

Dokumentdato:

27.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Bits AS

Sak:

Bits - Giro utbetaling

Dokumenttittel:

Giro utbetaling - planlagte endringer

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01516-2

Dokumentdato:

27.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Bits AS

Sak:

Bits - Giro utbetaling

Dokumenttittel:

Giro utbetaling - planlagte endringer

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01449-2

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

U

U Til:

VG

Sak:

Innsynskrav - NBIM

Dokumenttittel:

Svar på innsynskrav - VG

Saksansvarlig:

NBIM CEO Office

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 19/00736-7

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01517-1

Dokumentdato:

16.03.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Seksjonsleder MI IKT Data Management MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4211058769

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/00190-13

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

05.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale belysningsutstyr

Dokumenttittel:

Bekreftet fjernet notat - Avtale - Belysningsutstyr - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01481-3

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

05.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Folkehelseinstituttet

Sak:

Kontanter og koronasmitte

Dokumenttittel:

Svar fra FHI vedrørende kontanter og koronasmitte

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01244-3

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

05.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Belysningsutstyr - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bekreftet fjernet notat - Avtale - Belysningsutstyr - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/00942-8

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

05.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Loomis Norge ASLoomis Norge AS

Sak:

Drift 2020 PKD Loomis

Dokumenttittel:

Statistikk pr 30.04.2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/00944-2

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

05.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Drift 2020

Dokumenttittel:

Statistikk pr 30.04.2020

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01519-1

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

VG

Sak:

Innsynskrav - VG - Diverse dokumenter

Dokumenttittel:

Innsynskrav - VG - Diverse dokumenter

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 19/00970-22

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

05.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse Nettverk og linjer - WAN (DiffIT)

Dokumenttittel:

WAN - Oppdatert endelig tilbud - Sladdet versjon - Tilbyder B - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 20/01320-8

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

05.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01365-3

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

05.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01366-4

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

05.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01521-1

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Sak:

Anmodning om tilgang til oppslag

Dokumenttittel:

Anmodning om - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA SCM Strategic Security Management

Saksbehandler:

NBA SCM Strategic Security Management


Dokumentnummer 20/01366-5

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01365-4

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/01323-33

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

05.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

Nordic-Baltic Stability Group (NBSG)

Dokumenttittel:

Nordic Baltic Stability Group 2020 contact-list update

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/03867-14

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

05.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 15/03867-15

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

07.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01525-1

Dokumentdato:

20.04.2020

Journaldato:

04.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

VG

Sak:

Innsynskrav NBIM - VG - Korrespondanse mellom Nicolai Tangen og Norges Bank

Dokumenttittel:

Innsynskrav - VG - Korrespondanse mellom Nicolai Tangen og Norges Bank

Saksansvarlig:

NBIM CEO Office

Saksbehandler:

NBIM Finance - Legal and Tax


Dokumentnummer 20/01527-1

Dokumentdato:

20.04.2020

Journaldato:

05.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - DN - AKO Capitals 50 største kunder

Dokumenttittel:

DN - Krav om innsyn

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01244-4

Dokumentdato:

25.03.2020

Journaldato:

07.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Belysningsutstyr - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rammeavtale - Belysningsutstyr - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01320-9

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

05.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01320-10

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

05.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01320-11

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

05.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01320-12

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

05.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01320-13

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

05.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01320-14

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

05.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 19/01961-2

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Arrangement - Avskjermet

Dokumenttittel:

Fakturering på arrangement - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA PFM Facility Services

Saksbehandler:

NBA PFM Facility Services


Dokumentnummer 14/02071-41

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF Financial Soundness Indicators (FSIs)

Dokumenttittel:

Norway - FSI - Drop in regulatory capital ratio for Q4 2019

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 14/02071-42

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

IMF Financial Soundness Indicators (FSIs)

Dokumenttittel:

Norway - FSI - Drop in regulatory capital ratio for Q4 2019

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 20/01517-2

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

05.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Seksjonsleder MI IKT Data Management MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4211058769

Dokumenttittel:

Begjæring om innsyn - offentlig søkerliste

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/01517-3

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

05.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Avskjermet

Sak:

Seksjonsleder MI IKT Data Management MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4211058769

Dokumenttittel:

Begjæring om innsyn - Utvidet søkerliste

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

NBA PO SBV


Dokumentnummer 20/01400-3

Dokumentdato:

03.04.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nicolai Tangen

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Nicolai - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-4

Dokumentdato:

02.04.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nicolai Tangen

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Fra Nicolai Tangen - Til Norges Bank compliance

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01481-4

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

07.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Folkehelseinstituttet

Sak:

Kontanter og koronasmitte

Dokumenttittel:

Forespørsel om publisering av FHIs svar

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01481-5

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

07.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Folkehelseinstituttet

Sak:

Kontanter og koronasmitte

Dokumenttittel:

Svar fra FHI om publisering

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01400-9

Dokumentdato:

25.04.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Allen & Overy

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-10

Dokumentdato:

25.04.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Allen & Overy - updated

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-11

Dokumentdato:

25.04.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Allen & Overy - second update

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01400-12

Dokumentdato:

27.04.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nicolai Tangen

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatert versjon fra Nicolai Tangen

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01533-1

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

07.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

CSDR-forberedelser mai 2020

Dokumenttittel:

Møte VPS - FT 05.05.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01533-2

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

07.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

CSDR-forberedelser mai 2020

Dokumenttittel:

Møte VPS - FT 05.05.2020

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01534-1

Dokumentdato:

16.03.2020

Journaldato:

05.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Seksjonsleder MI IKT Samfunnskritiske systemer MI IKT, Norges Bank - st. ref. 4211077736

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 19/01388-14

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

07.05.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Kontrakt - Produksjon av minnemynt - Anne-Cath Vestly 100 år i 2020

Dokumenttittel:

Svar fra Myntverket - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01393-13

Dokumentdato:

01.05.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-61

Dokumentdato:

27.04.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-62

Dokumentdato:

27.04.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-63

Dokumentdato:

27.04.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-64

Dokumentdato:

27.04.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-65

Dokumentdato:

28.04.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-66

Dokumentdato:

28.04.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-67

Dokumentdato:

29.04.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-68

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-69

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-70

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-71

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-72

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-73

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-74

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00069-75

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

07.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01144-5

Dokumentdato:

27.04.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01144-6

Dokumentdato:

29.04.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01144-7

Dokumentdato:

29.04.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01144-8

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01144-9

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01095-7

Dokumentdato:

26.04.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00803-4

Dokumentdato:

26.02.2020

Journaldato:

05.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Stiftelsen Asta

Sak:

Ordning og registrering av eldre arkiver

Dokumenttittel:

Sølvskatten

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/01345-9

Dokumentdato:

24.04.2020

Journaldato:

07.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01536-1

Dokumentdato:

27.04.2020

Journaldato:

07.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01536-2

Dokumentdato:

27.04.2020

Journaldato:

07.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01536-3

Dokumentdato:

27.04.2020

Journaldato:

07.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/00803-5

Dokumentdato:

26.02.2020

Journaldato:

05.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Stiftelsen Asta

Sak:

Ordning og registrering av eldre arkiver

Dokumenttittel:

Oppstartsaktiviteter

Saksansvarlig:

NBA Information Management (IM)

Saksbehandler:

NBA Information Management (IM)


Dokumentnummer 20/01536-4

Dokumentdato:

27.04.2020

Journaldato:

07.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01536-5

Dokumentdato:

27.04.2020

Journaldato:

07.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01536-6

Dokumentdato:

27.04.2020

Journaldato:

07.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01536-7

Dokumentdato:

28.04.2020

Journaldato:

07.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01400-13

Dokumentdato:

24.04.2020

Journaldato:

05.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

AKO Kapital

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Informasjon Tangen og AKO Kapital - NBIM information requests

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-14

Dokumentdato:

01.05.2020

Journaldato:

05.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Informasjon fra Tangen og AKO Kapital - mail Allen Overy

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-15

Dokumentdato:

02.05.2020

Journaldato:

05.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Informasjon fra Tangen og AKO Kapital - mail til Allen Overy - Aggregation

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-16

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

05.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Informasjon fra Tangen og AKO Kapital - Mail 1 til Allen Overy - Aggregation

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-17

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

05.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Informasjon fra Tangen og AKO Kapital - Mail 2 til Allen Overy - Aggregation

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-18

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

05.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Informasjon fra Tangen og AKO Kapital - Mail fra Allen Overy - Aggregation

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-19

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

05.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Informasjon fra Tangen og AKO Kapital - Mail 3 til Allen Overy - Aggregation

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01537-1

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

05.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Future Investment Initiative

Sak:

Representantskapet - Invitasjoner 2020

Dokumenttittel:

Invitation: Future Investment Initiative in Riyadh - 28-29 October 2020 - avslag fra Julie Brodtkorb

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 20/01400-20

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Allen & Overy - Aggregation

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-21

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Allen & Overy - Aggregation

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-22

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

AKO Kapital

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Allen & Overy - Aggregation

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-23

Dokumentdato:

02.05.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nicolai Tangen

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Furter info

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01400-24

Dokumentdato:

28.04.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Nicolai Tangen

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Allen & Overy

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01117-15

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

07.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Vermeg Solutions Company

Sak:

Leverandøroppfølging Vermeg - IBO - 2020

Dokumenttittel:

JIRA - Change Password Policy - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01117-16

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

07.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Vermeg Solutions Company

Sak:

Leverandøroppfølging Vermeg - IBO - 2020

Dokumenttittel:

JIRA - Change Password Policy - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 16/02157-10

Dokumentdato:

04.05.2020

Journaldato:

07.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Easybank ASA

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Easybank ASA (tidligere Verdibanken)

Dokumenttittel:

Easybank ASA - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01481-6

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

07.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Helsedirektoratet

Sak:

Kontanter og koronasmitte

Dokumenttittel:

Forespørsel til Helsedirektoratet om å vurdere råd vedrørende kontanter

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 19/01570-38

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS - Endringsmelding 2019 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Varsel om vedtak - Mastercards planlagte oppkjøp av deler av Nets - Tilbakemelding fra Bits

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/01539-1

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

VG

Sak:

Innsynskrav - VG -Referanser for Nicolai Tangen i ansettelsesprosessen av ny sjef for Oljefondet

Dokumenttittel:

Innsynskrav - VG - Referanser for Tangen

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

Kommunikasjonsdirektør


Dokumentnummer 20/01540-1

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Henvendelser om verv - jf dok 15/00107-28

Dokumenttittel:

Henvendelse om verv

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/01525-2

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

U

U Til:

VG

Sak:

Innsynskrav NBIM - VG - Korrespondanse mellom Nicolai Tangen og Norges Bank

Dokumenttittel:

Innsynskrav - VG - Korrespondanse mellom NT og ansatte i NBIM - Signert svarbrev

Saksansvarlig:

NBIM CEO Office

Saksbehandler:

NBA CER NBIM


Dokumentnummer 20/01540-2

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Henvendelser om verv - jf dok 15/00107-28

Dokumenttittel:

Forespørsel om bankens merknader

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/01400-25

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Allen & Overy LLP

Sak:

Innhenting av informasjon - Avskjermet

Dokumenttittel:

Allen & Overy - Aggregation

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

Juridisk direktør


Dokumentnummer 20/01401-2

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

U

U Til:

NRK Nyheter

Sak:

Innsynskrav - NRK - Korrespondanse vedrørende ansettelse av ny sjef i NBIM

Dokumenttittel:

Innsyn i korrespondanse vedrørende ansettelse av ny sjef i NBIM - Svar til NRK

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER NBIM


Dokumentnummer 20/01380-2

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatert skjema for kontohold i Norges Bank (NBO) - Banker - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 20/01543-1

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

06.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - DN - Innsyn i sak om refusjon av kostnader ved deltagelse på seminar

Dokumenttittel:

Innsynskrav fra DN i sak 20/01406

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 20/01545-1

Dokumentdato:

15.04.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01546-1

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01548-1

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01320-15

Dokumentdato:

27.04.2020

Journaldato:

07.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 20/01513-2

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

07.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Åpent Samfunn

Sak:

Innsynskrav - Åpent Samfunn - Vurderinger som er gjort når stillinger med personalansvar i Norges Bank herunder NBIM ikke er utlyst offentlig men holdt internt i 2020, 2019 og 2018

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01539-2

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

U

U Til:

VG

Sak:

Innsynskrav - VG -Referanser for Nicolai Tangen i ansettelsesprosessen av ny sjef for Oljefondet

Dokumenttittel:

Innsynskrav - sak 20/01539

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01550-1

Dokumentdato:

05.05.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Klassekampen

Sak:

Innsynskrav - Klassekampen - AKO Capitals kundeliste

Dokumenttittel:

Innsynsforespørsel om AKO Capitals kundeliste

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01550-2

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Klassekampen

Sak:

Innsynskrav - Klassekampen - AKO Capitals kundeliste

Dokumenttittel:

Innsynsforespørsel om AKO Capitals kundeliste

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01551-1

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Klassekampen

Sak:

Innsyn i innstilling til Tangens ansettelse - Fondets langsiktige strategi og valget av Tangen

Dokumenttittel:

Fondets langsiktige strategi og valget av Tangen

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01552-1

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

07.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - DN - Innsyn i brev fra advokatfirma Taylor Wessing til Norges Bank - ansettelse NBIM CEO

Dokumenttittel:

Innsynskrav - DN - Brev fra advokatfirma Taylor Wessing til Norges Bank

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01380-3

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

BRAbank ASA

Sak:

Avtale om kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppdatert skjema for kontohold i Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 14/03849-8

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 19/01570-39

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS - Endringsmelding 2019 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Vedtak - Mastercards planlagte oppkjøp av deler av Nets

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 20/00908-3

Dokumentdato:

06.05.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Crane Currency

Sak:

Crane - Oppfølging produksjon NOK200 VIII

Dokumenttittel:

Eposter fra Crane - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/00146-71

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

07.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Sak:

S002 Utvendig sikring - Offentlige myndigheter

Dokumenttittel:

Ferdigattest - Bankplassen 2

Saksansvarlig:

NBA Property & Facility Management (PFM)

Saksbehandler:

NBA Property & Facility Management (PFM)


Dokumentnummer 20/01401-3

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

07.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

NRK Nyheter

Sak:

Innsynskrav - NRK - Korrespondanse vedrørende ansettelse av ny sjef i NBIM

Dokumenttittel:

Innsynskrav - NRK - Klage på avslag - Innsyn i korrespondanse vedrørende ansettelse av ny sjef i NBIM

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER NBIM


Dokumentnummer 18/02746-7

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

07.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 18/02746-8

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

07.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01463-2

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

07.05.2020

Gradering:

U

U Til:

E24

Sak:

Innsynskrav NBIM

Dokumenttittel:

Innsynskrav - E24 - Kommunikasjon med Knut Kjær i perioden 2018 til dags dato

Saksansvarlig:

NBIM CEO Office

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 20/01513-3

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

07.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Åpent Samfunn

Sak:

Innsynskrav - Åpent Samfunn - Vurderinger som er gjort når stillinger med personalansvar i Norges Bank herunder NBIM ikke er utlyst offentlig men holdt internt i 2020, 2019 og 2018

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Åpent Samfunn - klage på tilbakemelding

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01430-2

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

07.05.2020

Gradering:

U

U Til:

NRK Nyheter

Sak:

Innsynskrav NBIM

Dokumenttittel:

Innsynskrav NRK - reiseregning - Back to University

Saksansvarlig:

NBIM CEO Office

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 20/01555-1

Dokumentdato:

30.04.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Perspektiv

Sak:

Innsynskrav - Dagens Perspektiv - Innsyn i caseoppgave ifm. ansettelsen av Tangen

Dokumenttittel:

Ansettelsen av Nicolai Tangen

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/00208-1

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 5-2

U Til:

Oberthur Fiduciaire SAS

Sak:

Kontrakt seddelproduksjon Oberthur 2013 til 2019

Dokumenttittel:

Brev til Oberthur - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 20/01552-2

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv

Sak:

Innsynskrav - DN - Innsyn i brev fra advokatfirma Taylor Wessing til Norges Bank - ansettelse NBIM CEO

Dokumenttittel:

Innsynskrav - Taylor Wessing

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER SBV


Dokumentnummer 20/01401-4

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

07.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

NRK Nyheter

Sak:

Innsynskrav - NRK - Korrespondanse vedrørende ansettelse av ny sjef i NBIM

Dokumenttittel:

Innsynskrav - NRK - Klage på avslag vedr Innsyn i korrespondanse vedrørende ansettelse av ny sjef i NBIM - kopi til FD

Saksansvarlig:

NBA CER SBV

Saksbehandler:

NBA CER NBIM


Dokumentnummer 20/01561-1

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Arbeidsdeling mellom helsemyndighetene og andre sektorer i håndteringen av koronasituasjonen

Dokumenttittel:

Arbeidsdeling mellom helsemyndighetene og andre sektorer i håndteringen av koronasituasjonen

Saksansvarlig:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security

Saksbehandler:

NBA SCM Crisis Management & Personnel Security


Dokumentnummer 20/00920-5

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 14/02056-130

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Kulturdepartementet

Sak:

Statens konsernkontoordning - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer

Dokumenttittel:

Statens konsernkontoordning - SKK - Overføring av midler fra spilleoverskuddet til idrettsformål - kontolån 1

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/02056-131

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Kulturdepartementet

Sak:

Statens konsernkontoordning - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer

Dokumenttittel:

Statens konsernkontoordning - SKK - Anmodning om overføring av midler til Stiftelsen Dam fra konto for Spilleoverskudd til helse- og rehabiliteringsformål

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/02056-132

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Kulturdepartementet

Sak:

Statens konsernkontoordning - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer

Dokumenttittel:

Statens konsernkontoordning - SKK - Anmodning om overføring av midler til Lotteri- og stiftelsestilsynet fra konto for Spilleoverskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/02056-133

Dokumentdato:

07.05.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Kulturdepartementet

Sak:

Statens konsernkontoordning - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer

Dokumenttittel:

Statens konsernkontoordning - SKK - Overføring av midler fra konto for spilleoverskuddet til kulturformål

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 20/01564-1

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 5-2

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBA Legal

Saksbehandler:

NBA Legal


Dokumentnummer 20/01568-1

Dokumentdato:

08.05.2020

Journaldato:

08.05.2020

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Forskrifter om egen pensjonskonto

Dokumenttittel:

Høring - Forskrifter om egen pensjonskonto

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse