Norges Bank

Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren 2018

Norges Bank og Finanstilsynet inviterer til åpent seminar om temaer knyttet til betalingssystemer og bruken av IKT i finanssektoren 29. mai 2018.

Program

09.00 – 09.30: Registrering og kaffe

09.30 – 09.40: Velkommen
Morten Baltzersen, finanstilsynsdirektør, Finanstilsynet

09.40 – 10.20: Rapporten Finansiell infrastruktur 2018
Torbjørn Hægeland, direktør for Finansiell stabilitet, Norges Bank
Sigrid Igland, seniorrådgiver, Finansiell stabilitet, Norges Bank

10.20 – 11.00: Rapporten Risiko- og sårbarhetsanalysen 2017
Olav Johannessen, seksjonssjef, Finanstilsynet
PSD2 – Relevant nytt
Finanstilsynet

11.00 – 11.20: Pause

11.20 – 11.50: IKT-sikkerhetsutvalgets arbeid
Hans Christian Holte, skattedirektør, Skattedirektoratet

11.50 – 12.20: Blockchain – Consequences for supervision and governance
Jukka Mähönen, professor, Institutt for privatrett UiO

12.20 – 13.15: Lunsj

13.15 – 13.45: Digitalt grenseforsvar
Sofie Nystrøm, direktør, Etterretningstjenesten

13.45 – 14.15: Fintech og personvernutfordringer
Bjørn Erik Thon, datatilsynsdirektør, Datatilsynet

14.15 – 14.45: Beskyttelse av det som er sårbart
- Telenors arbeid med cybersikkerhet
Berit Svendsen, administrerende direktør, Telenor

14.45 – 15.00: Avrunding

Publisert 8. mai 2018 12:16
Sist endret 4. juni 2018 08:56
Publisert 8. mai 2018 12:16
Sist endret 4. juni 2018 08:56