Norges Bank

Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren 2021

De fleste presentasjonene fra seminaret er tilgjengelig for nedlasting i pdf:

Ny regulering og nye aktører (pdf)
Finansdepartementet, Statssekretær Geir Olsen

Finansiell infrastruktur 2021 (pdf)
Norges Bank, Avdelingsdirektør Torbjørn Hægeland

Risiko- og sårbarhetsanalyse 2021 (pdf)
Finanstilsynet, seksjonssjef Olav Johannessen

Trusselrapport
Nordic Financial CERT, daglig leder Morten Tandle – presentasjon er ikke tilgjengelig for deling

Mastercard som leverandør til norsk finansnæring (pdf)
Mastercard Payment Services Infrastructure (Norway), Senior Vice President Sector Norway hos Mastercard

Publisert 7. juni 2021 10:00