Norges Bank

Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren 2019

29. mai 2019 i Norges Bank 

Presentasjoner:

Rapporten Finansiell infrastruktur 2019 (pdf)
Torbjørn Hægeland, direktør for Finansiell stabilitet, Norges Bank

Norges Banks memo om kunderetta betalingsformidling 2019 (pdf)
Terje Åmås, seniorrådgiver, Finansiell infrastruktur, Norges Bank

Rapporten Risiko- og sårbarhetsanalysen 2018 - Finanstilsynets arbeid med regulatorisk sandkasse (pdf) 
Olav Johannessen, seksjonssjef, Finanstilsynet

Hvem kontrollerer robotene? Kunstig intelligens og cyberrisiko
Lillian Røstad, Head of Cyber Security Advisory, Sopra Steria

Betalingsformidling i fremtidens handel
Kristian Klavenes, Chief Innovation Officer & Co-founder, Aera

FinTech og PSD2 – Erfaringer fra en markedsaktør (pdf)
Espen Einn, CEO & Co-Founder, Payr

Et bedre betalingssystem med BigTechs og blokkjeder? (pdf)
Peder Østbye, spesialrådgiver, Finansiell infrastruktur, Norges Bank

Cybertrusler og hendelseshåndtering i finansiell sektor i Norden
Olga Troshkova, Relationship Manager and Security Analyst, NFCERT

Digitale sentralbankpenger (pdf)
Knut Sandal, direktør, Finansiell infrastruktur, Norges Bank

Publisert 7. juni 2019 14:22
Publisert 7. juni 2019 14:22