Norges Bank

Finansiell fagdag 2019

Finansiell fagdag 27. november 2019 med temaet: Klimarisiko – hva er konsekvensene for finanssektoren?

Finansmarkeder skal allokere kapital til lønnsomme prosjekter. Dersom finansmarkedene ikke setter prisen riktig, kan det få store konsekvenser for vekst og velferd. I 2015 advarte den britiske sentralbanksjefen Mark Carney om de potensielle farene dersom finansmarkedene undervurderer klimarisiko. Hvor langt har finansielle aktører kommet i å vurdere klimarisiko i dag? Og hvordan påvirker vurdering av klimarisiko allokeringen av kapital?

Program og presentasjoner

 

Velkommen ved visesentralbanksjef Egil Matsen

Klimarisiko og finansiell stabilitet – Finansiell stabilitetsrapporten 2019 (pdf)
Torbjørn Hægeland, avdelingsdirektør, Norges Bank Finansiell stabilitet

Hvordan håndterer DNB klimarisiko? (pdf)
Ida Lerner, konserndirektør for risikostyring, DNB

Hvordan kan finansmarkedene bidra i klimaarbeidet? (pdf)
Kristin Halvorsen, direktør, Cicero Senter for klimaforskning

The risk management of climate change in a long-term investment portfolio
Patrick Du Plessis, Global Head of Risk Monitoring, Norges Bank Investment Management

Climate change and financial stability (pdf)
Paul Hiebert, Head of Systemic Risk & Financial Institutions Division, ECB

Klimarisiko – hvordan forholde seg til muligheten for utfall som kan ha lav sannsynlighet, men som vil være svært negative? (pdf)
Michael Hoel, Professor emeritus, Universitetet i Oslo

Klimarisiko sett fra Stavanger (pdf)
Klaus Mohn, rektor, Universitetet i Stavanger

Fagsamtale:
Ida Lerner, Kristin Halvorsen, Michael Hoel og Klaus Mohn

Avslutning ved Torbjørn Hægeland

Publisert 2. desember 2019 12:07