Norges Bank

Finansiell fagdag 2018

14. november 2018 - "Foretakenes finansiering - kilder og risiko"

Velkommen
Sentralbanksjef Øystein Olsen

Rapporten Finansiell stabilitet 2018 – foretakenes gjeld (pdf)
Torbjørn Hægeland, avdelingsdirektør, Norges Bank Finansiell stabilitet

Hvordan håndterte obligasjonsmarkedet nedturen i oljesektoren – sett fra tre ulike ståsteder:
1. Hilde Drønen CFO, DOF ASA (pptx)
2. Fredrik Lundberg, direktør Corporate Bonds, Nordic Trustee (ppt)
3. Benedicte Schilbred Fasmer, konserndirektør Bedriftsmarked, DNB (pptx)

Hvordan vil næringseiendomsforetak finansiere seg fremover? (pptx)
Thomas Due, Head of Real Estate Norway, Nordea Bank AB

Bond financing versus bank financing from a systemic risk perspective (pdf)
Aerdt Houben, Director Financial Markets, De Nederlandsche Bank and professor, University of Amsterdam

As seen from non-financial corporations, is the bond market stabilising? Prepared comment (pptx)
Jens Ulltveit-Moe, Owner and CEO, Umoe Gruppen

Publisert 16. november 2018 09:15
Publisert 16. november 2018 09:15