Norges Bank

Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren

22. mai 2017

Program:

Presentasjon av rapporten "Finansiell infrastruktur 2017"
fungerende direktør Anna Grinaker, Norges Bank

Presentasjon av rapporten "Risiko- og sårbarhetsanalysen 2016"
Stig Ulstein, Finanstilsynet

Kort om PSD2
Atle Dingsør, Finanstilsynet

Bankenes utfordringer og tilpasninger knyttet til tredjeparters tilgang til konto som følge av PSD2
Brynjel Johnsen, Bits

Markedsmessige utviklingsperspektiv i lys av PSD2. Muligheter, utfordringer og dilemmaer
Frode Lervik, PA Consulting Group

I hvilken grad og på hvilken måte representerer digitale angrep en trussel for finansiell stabilitet og velfungerende markeder
Håkon Bergsjø, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Hvilken betydning kan blokkjedeteknologien få for effektivisering av finansielle tjenester
spesialrådgiver Kjetil Staalesen, LO

Publisert 26. mai 2017 13:50
Publisert 26. mai 2017 13:50