Norges Bank

Finansiell fagdag 2016

22. november 2016 - "Svært lave renter og finansiell stabilitet"

Det er svært lave renter, særlig i utlandet, men også i Norge. Hva gjør svært lave renter med utsiktene til finansiell stabilitet? Hvordan påvirkes markedene for boliger og næringseiendom? Hvordan tilpasser banker og forsikringsselskaper seg?

Program:

09:30 Torbjørn Hægeland, direktør, Norges Bank Finansiell stabilitet: Financial stability report 2016 – low interest rates and high household debt (pdf)

09:50 Tuomas Peltonen, Deputy Head of the European Systemic Risk Board (ESRB) Secretariat: Macroprudential policies in the EU – from banking to beyond banking (pdf)

10:45 Kaffe

11:00 Jan Erik Gjerland, bankanalytiker, ABG Sundal Collier ASA: How will banks keep their return on equity high when rates are low? (pdf)

11:45 Lunsj

12:45 Roger Bjørnstad, sjeføkonom, Samfunnsøkonomisk analyse AS: Hvilken rolle spiller rentenivået for boligprisene i Oslo (pdf)

13:30 Ragnar Eggen, analysesjef, Akershus Eiendom AS: Hva gjør aktørene i markedet for næringseiendom nå som lave renter føles som normalen? (pdf)

14:15 Odd Arild Grefstad, konsernsjef, Storebrand ASA - Pensjonssparing i et lavrenteregime: Hvordan tilpasser livselskapene seg? (pdf)

15:00 Slutt

Publisert 24. november 2016 12:20