Norges Bank

Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren

Norges Bank og Finanstilsynet inviterer finansnæringen til åpent seminar om temaer knyttet til betalingssystemer og bruken av IKT i finanssektoren.

1. juni 2016

Norges Bank og Finanstilsynet har et nært samarbeid om overvåking av disse feltene. Finanstilsynet offentliggjør årlig en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av finansforetakenes bruk av IKT, mens Norges Bank offentliggjør rapporten «Finansiell infrastruktur» (tidligere Årsrapport om betalingssystem).

Seminaret retter seg primært mot bank-, betalings-, verdipapir- og forsikringsområdene.

Program

Velkommen v/ Emil Steffensen, direktør Bank og forsikringstilsyn, Finanstilsynet

Risiko- og sårbarhetsanalysen 2015 (pdf)
Olav Johannessen og tilsynsrådgiver Atle Dingsør, Finanstilsynet

Presentasjon av rapporten «Finansiell infrastruktur 2016» (pdf)
Anna Grinaker, assisterende direktør Finansiell infrastruktur, Norges Bank

Digital sårbarhet – sikkert samfunn (pdf)
Olav Lysne, leder av Sårbarhetsutvalget

Hva er PCI/DSS? Krav til etterlevelse. Bankenes og andre aktørers rolle. Oppfølging av etterlevelse (pdf)
Jimmy Song, compliance manager i Norge, Nets

Fra dagens til morgendagens betaling i butikk (pdf)
Kristian Klavenes, markedssjef verdiøkende tjenester, NorgesGruppen

Mobilbetalinger og raskere betalingsformidling – ambisjoner for felles løsninger og standarder (pdf)
Eivind Gjemdal, administrerende direktør, Bits

Publisert 1. juni 2016 16:00
Publisert 1. juni 2016 16:00