Norges Bank

Konkurranseopplegg og vurderingskriterier

 

På delfinalen vil dere få en introduksjon før hvert lag samles i et møterom sammen med en gruppeansvarlig fra Norges Bank. Oppgavene dere får presentert skal bidra til å gi dere innsikt i sentralbankens kjerneområder. Laget får først utdelt oppgave 1, hvor dere skal komme med tilråding til sentralbanksjefen innenfor et aktuelt tema. Oppgaven løses skriftlig, og presenteres muntlig litt senere på dagen. Deretter får dere utdelt oppgave 2. Samtidig blir den skriftlige besvarelsen på oppgave 1 samlet inn. Lagene får 15 minutter på å løse oppgaven og forberede en muntlig presentasjon.

Lagene vil bli bedømt ut fra kvaliteten på den skriftlige besvarelsen, innhold og framførelse av den muntlige besvarelsen, og evnen til samarbeid underveis. De som deltar på den digitale delfinalen, vil kun gjennomføre og bli vurdert på den skriftlige delen.

Etter at oppgaveløsningen er unnagjort, vil det være et foredrag ved en av Norges Banks ansatte i et aktuelt tema. Deretter får hvert lag fem minutter på å avlevere sin muntlige besvarelse. Det vil komme minimum ett spørsmål fra Norges Banks caseteam i løpet av presentasjonen.

Når alle presentasjonene er unnagjort, peker caseteamet ut de tre vinnerlagene som går videre til finalen i Oslo.

Husk at det sjelden finnes svar med to streker under i økonomi og finans. Caseteamet vil først og fremst se etter sterke resonnementer, og legger vekt på at laget argumenterer godt for den løsningen som er valgt.

Publisert 21. november 2019 12:00
Publisert 21. november 2019 12:00