Norges Bank

Konkurranseopplegg og vurderingskriterier

 

På delfinalen vil dere få en introduksjon før hvert lag går sammen for å løse første oppgave.
I denne oppgaven skal dere komme med en skriftlig rentetilrådning til sentralbanksjefen. Deretter får dere utdelt oppgave 2, som blir en muntlig oppgave om et aktuelt tema. Oppgaven skal presenteres for caseteamet i Norges Bank.

Lagene vil bli bedømt ut fra kvaliteten på den skriftlige besvarelsen, innhold og framførelse av den muntlige besvarelsen. Når alle presentasjonene er unnagjort, vil det være et foredrag ved en av Norges Banks ansatte i et aktuelt tema. Avslutningsvis peker caseteamet ut de tre vinnerlagene som går videre til finalen i Oslo.

Husk at det sjelden finnes svar med to streker under i økonomi og finans. Caseteamet vil først og fremst se etter sterke resonnementer, og legger vekt på at laget argumenterer godt for den løsningen som er valgt.

Publisert 21. november 2019 12:00
Publisert 21. november 2019 12:00