Norges Bank

Finalister i 2018: "HAV" fra NTNU

"HAV" fra NTNU Handelshøyskolen i Trondheim var en av finalistene i Case-NM 2018.

Finalister Case-NM 2018

- Hvorfor valgte dere å melde dere på Case-NM?

Vi valgt å melde oss på Case-NM etter en presentasjon av konkurransen på skolen. Det virket som en spennende konkurranse der vi kunne få brukt mye av det vi hadde lært på skolen i praksis. Vi hadde samtidig lyst til å dra til Bankplassen for å se hvordan en arbeidsdag i Norges Bank ser ut.

- Hvordan løste dere oppgavene som team underveis?

For å løse oppgavene innenfor tidsrammen på best mulig måte startet vi med refleksjon over mulige faktorer koblet opp mot en løsning på de forskjellige oppgavene. Etter å ha diskuterte hver faktor gjorde vi en klar fordeling om hvem som skulle løse de forskjellige oppgavene for å utnytte hverandres ferdigheter, og samtidig ikke sløse med tiden.

- Hva fikk dere ut av Case-NM?

Ved å delta i Case-NM fikk vi et unikt innblikk i hvordan det er å jobbe i Norges Bank gjennom å snakke med ansatte på de forskjellige avdelingene. Muligheten til å bli utfordret med spennende og lærerike oppgaver som måtte løses under tidspress og presentere sluttresultatet foran en stor forsamling ga oss en svært nyttig erfaring. I tillegg var konkurransen god mulighet til å bli kjent med andre deltagere og lære av disse.

Publisert 27. november 2018 12:30
Publisert 27. november 2018 12:30