Norges Bank

Finalen i Oslo og premie

I finalen får de tre beste lagene fra hver av de fire delfinalene muligheten til å bli kjent med både Norges Banks ansatte og studentkolleger fra hele landet.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache mingler med finalistene i Case-NM 2022

 

På finaledagen starter vi tidlig med oppgaveløsningen, før deltakerne får anledning til å delta på pressekonferansen etter Norges Banks hovedstyremøte med rentebeslutning. Etter lunsj får dere utdelt dagens siste oppgave som skal presenteres muntlig for ledelsen i Norges Bank. Når alle lagene har presentert oppgavene sine får dere et foredrag av en sentral beslutningstaker i Norges Bank, før vinneren kåres på ettermiddagen.

Vinnerlaget vil bli invitert til en hel dag sammen med våre ansatte i sentralbanken etter finalen, hvor vinnerne får mulighet til å få bredere innsikt i sentralbankens oppgaver og hvordan vi jobber. I tillegg får dere møte sentralbanksjefen.

Deltakerne som ikke bor i Oslo får dekket reise, opphold og mat under finalen. Deltakerne som bor i Oslo får dekket mat.

Finalen i 2023 ble avholdt 22. og 23. mars i Norges Bank i Oslo.

Sist endret 22. mai 2023 11:00
Sist endret 22. mai 2023 11:00