Norges Bank

Finalen i Oslo og premie

Finalen i case-NM avholdes i Norges Banks hovedkontor på Bankplassen 2 i Oslo sentrum. Her får de tre beste lagene fra hver av de fire delfinalene muligheten til å bli kjent med både Norges Bankansatte og studentkolleger fra hele landet.

 

Deltakerne samles hos Norges Bank dagen før finalen for sosiale aktiviteter, mat og god drikke. På finaledagen starter vi tidlig med oppgaveløsningen, før deltakerne får anledning til å delta på pressekonferansen etter Norges Banks hovedstyremøte med rentebeslutning. Der vil de blant annet få utdelt Pengepolitisk rapport, som vil komme til nytte når besvarelsen skal ferdigstilles senere på dagen. Etter lunsj blir det oppgaveløsning og foredrag av en sentral beslutningstaker i Norges Bank, før vinneren kåres et stykke ut på ettermiddagen.

Førstepremien er blitt en snakkis. Vinnerlaget er nemlig sikret plass under sentralbanksjefens årstale med påfølgende middag i februar året etter. I tillegg vil vinnerlaget bli invitert til en hel dag sammen med våre ansatte i sentralbanken etter finalen, hvor vinnerne får mulighet til å få bredere innsikt i sentralbankens oppgaver og hvordan vi jobber.

Deltakerne som ikke bor i Oslo får dekket reise, opphold og mat under finalen. Deltakerne som bor i Oslo får dekket reise.

Publisert 20. november 2019 12:00
Publisert 20. november 2019 12:00