Norges Bank

Vinnerne i 2018: "Ca Sera-Sera"

Vinnerne av case-NM 2018, "Ca Sera-Sera" fra Universitetet i Oslo.

Vinnerlaget Case-NM 2018

 Vinnerlaget

Hvorfor valgte dere å melde dere på Case-NM?

Vi meldte oss på for å teste våre egne kunnskaper og for å sjekke hvorvidt pensum på studiet vårt er relevant for arbeidslivet. Vi ønsket å plassere oss selv i en uvant situasjon og å gå utenfor vår egen komfortsone. Vi har en iboende interesse for makroøkonomi og meldte oss på mest for moro skyld. Vi tenkte at vi ikke hadde noe å tape på å være med på konkurransen. Vi har hatt ganske dynamiske kollokvier siden vi startet på universitetet og er i utgangspunktet vant med å samarbeide med hverandre og å diskutere problemstillinger. Vi motiverte hverandre til å delta i konkurransen.

Hvordan løste dere oppgavene som team underveis?

Vi tilegnet oss en slags strategi underveis. Vi startet med å individuelt lese gjennom oppgaveteksten og skrive notater slik at alle hadde oversikt over hele oppgaven. Deretter delte vi oss inn i grupper og jobbet med det vi var faglig mest sikre på. Vi drøftet problemstillinger og diskuterte med hverandre underveis. Vi ville oppnå en bred enighet om svaret vi avga og at vi kunne stille oss bak svaret som gruppe. Vi hadde fokus på åpenhet i besvarelsen og å hjelpe hverandre. Spille hverandre bedre ved å ha en trygg dynamikk i gruppa.

Hva fikk dere ut av å delta på Case-NM?

Vi har definitivt fått selvtillit på vår egen kunnskap i faget etter vi fikk oppleve fagenes relevans. Vi har fått inspirasjon til videre studier og har fått troa på at det vi studerer er anvendbart. Det har også vært veldig interessant og givende å få innblikk i arbeidsoppgavene og menneskene som jobber i Norges Bank. Det var veldig hyggelig å bli kjent med og hilse på andre studenter over hele landet med samme interesser. Vi har fått troen på at det er mulig å gjøre det bra i samfunnsøkonomi så lenge man syntes det er interessant og spennende. Det er selvfølgelig veldig stas å ha fått vandrepokalen til UiO og anerkjennende nikk fra professorene ved Økonomisk Institutt!

01:48

Møt vinnerne av Case-NM 2018

Publisert 27. november 2018 12:30
Publisert 27. november 2018 12:30