Norges Bank

1893 Statsobligasjoner

I forbindelse med endring av sentralbankloven fikk Norges Bank fra 1893 adgang til å investere i statsobligasjoner utstedt av andre stater.

Første investering ble gjort i januar 1893. Obligasjonsporteføljen utgjorde mindre enn 4 millioner kroner fram til september 1901, steg til 10 millioner i 1907, og holdt seg på dette nivået fram til krigsutbruddet i 1914.