Norges Bank

1873 Gull

I forbindelse med overgangen til gullstandard ble sølvbeholdningen vekslet om til gull. Denne omvekslingen var avsluttet i 1873.

Mesteparten av de internasjonale reservene var da plassert i gull, noe av det som veksler og bankinnskudd i utlandet. I 1885 ble det inngått en avtale mellom sentralbankene i Danmark, Sverige og Norge. De opprettet konti hos hverandre som kunne belastes uten at det var noe innestående på kontoen. Dermed ble behovet for fysisk transport av gull redusert.

I perioden før 1. verdenskrig økte andelen av reservene som ble plassert som verdipapirer. I noen år  utgjorde internasjonale verdipapirer mer enn halvparten av reservene.