Norges Bank

1922 Den første årstalen

Den første årstalen ble holdt av direktør Nicolai Rygg den 21. februar 1922 i et fellesmøte mellom representantskapet, direksjonen og representanter for bankens avdelinger.

Årstalen er talen som sentralbanksjefen holder til medlemmene av Norges Banks representantskap og en rekke inviterte gjester hvert år.

Se den første årstalen som ble holdt i 1922 (pdf)

Historikk om sentralbanksjefens årstale

Norges Banks vitenarkiv - søk i alle årstalene