Norges Bank

1851 Statens Hypotekbank

Statens Hypotekbank opprettet for å yte lån med pant i fast eiendom.

Statens Hypotekbank var landets første rene statsbank. Den skulle tilfredsstille den store etterspørselen det var etter lån mot sikkerhet i fast eiendom, særlig innen jordbruket.

 Norges Bank hadde i stor grad ytt lån i form av pantelån. Dette hadde sammenheng med et dårlig utviklet bankvesen.

Opprettelsen  gjorde det lettere for Norges Bank å konsentrere seg om kortsiktige utlån, slik som opprinnelig planlagt.