Norges Bank

2011 - 2022 Sentralbanksjef Øystein Olsen

Øystein Olsen tiltrådte stillingen som sentralbanksjef 1. januar 2011. Han ble først oppnevnt for perioden fram til utgangen av 2016, og er senere gjenoppnevnt for perioden fram til utgangen av 2022.

Olsen er født 8. januar 1952 og tok sosialøkonomisk embetseksamen i 1977. Med unntak av en kort periode i ECON Senter for økonomisk analyse hadde han forut for tiltredelsen som sentralbanksjef arbeidet i Statistisk Sentralbyrå og Finansdepartementet.

Olsen var i 1977-90 knyttet til Statistisk Sentralbyrå som forsker og seniorforsker, 1991-94 som forskningssjef og 1996-99 som forskningsdirektør. Han var avdelingsdirektør i Finansdepartementet i 1994-96 og ekspedisjonssjef og leder av Økonomiavdelingen 1999-2005.  I den  rollen var han en av arkitektene bak etableringen av inflasjonsmålet og handlingsregelen for finanspolitikken. Øystein Olsen var i 2005-10 administrerende direktør i Statistisk Sentralbyrå, en stilling han hadde til han tiltrådte som sentralbanksjef.

Øystein Olsen er idrettsinteressert og spilte i eliteserien i basketball for Eikeli på 1970-tallet. Han er ivrig Stabæksupporter og følger ofte lagets kamper på Telenor arena. 

 

Litteratur til fordypning

 

Årstaler: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Utvalgte taler:
Penger og frihet - betydningen av tillit. Tale på Kulturhistorisk museum, Oslo 3. juni 2014

Pengevesenets vokter. Tale ved Norges Banks 200-års jubileum, Trondheim, 14. juni 2016.