Norges Bank

1970 - 1985 Knut Getz Wold

Første kulls moderne samfunnsøkonom og folkekjær kåsør.

Knut Getz Wold (1915-87) var utdannet cand.oecon. i 1939. Han representerte dermed det første kullet med moderne samfunnsøkonomer, utdannet under blant andre Ragnar Frisch. I likhet med sin forgjenger Erik Brofoss var han sterkt preget av erfaringene fra både 1930-årenes økonomiske krise og den andre verdenskrig.  Som Brofoss så han det også som naturlig at Norges Bank som pengepolitisk myndighet var underordnet Finansdepartementet.

I etterkrigstiden ble det etablert en ny og ambisiøs økonomisk politikk med stort statlig engasjement og sterke mellomstatlige reguleringer. Getz Wold var en sentral bidragsyter i arbeidet med å bygge opp dette. Han var statssekretær i Sosialdepartementet fra 1947-48, ekspedisjonssjef i Handelsdepartementet fra 1948-58, og direktør i Norges Bank fra 1958. For allmennheten var han mest kjent for sine radiokåserier om økonomiske emner.

Da Getz Wold i 1970 tiltrådte som sjefdirektør i sentralbanken hadde Norge, i likhet med mange andre vestlige land, en lang periode bak seg med jevnt gode økonomiske resultater. Den stabile internasjonale økonomiske utviklingen skulle imidlertid bli brutt i løpet av Getz Wolds sjefsperiode. Dette førte til at sentrale elementer av etterkrigstidens økonomisk-politiske styringssystem, både nasjonalt og internasjonalt, gradvis ble avviklet, både i Norge og andre vestlige land.

Bakgrunnsnotat (pdf)

Årstaler: 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985

Bakgrunnsnotat om årstalene 1970-1978

Litteratur:

Hermod Skånland: Knut Getz Wold til minne. Penger og Kreditt 1987/4.

Per Bang og Jon Petter Holter: Norges Bank 175 år. Mennesker og begivenheter, s. 95-98. Norges Bank 1991

Knut Getz Wold. Formann i Norges Banks direksjon 1970-1985. Penger og Kreditt, ekstranummer, april 1985