Norges Bank

1816 Hovedsetet til Trondhjem

Lokaliseringen skyldtes at man ikke klarte å skaffe kapital gjennom frivillige bidrag.

Stortinget hadde besluttet at dersom det kom inn tilstrekkelig aksjekapital gjennom frivillig tegning skulle hovedsetet legges til Christiania. Dersom Norges Bank måtte  finansieres gjennom en særskatt, noe som viste seg nødvendig, skulle hovedsetet legges  til Trondhjem.

Mye skulle tilsi at hovedsetet skulle legges til landets hovedstad, Christiania, eller landets største by, Bergen. Når dette ikke ble resultatet, kan det trolig tilskrives en kombinasjon av kompliserte avstemningsprosedyrer og at behandlingen strakte seg over flere dager. Enkeltrepresentanters tilfeldige fravær fikk da betydning i de tette voteringene mellom de tre byene.

I tillegg til hovedsetet ble det fra starten etablert avdelinger i Bergen, Christiania og  Christianssand.