Norges Bank

2001 Avvikling av avdelingsnettet

Alle Norges Banks distriktsavdelinger ble nedlagt i løpet av 2001.

Fem avdelinger, Bodø, Fredrikstad, Hammerfest, Vardø og Ålesund ble vedtatt nedlagt i september 2000. De øvrige avdelingene ble vedtatt nedlagt i juni 2001 i forbindelse med etableringen av Norsk Kontantservice AS (NOKAS).

Tidligere hadde avdelingene spilt en viktig rolle i gjennomføringen av bank-, kreditt- og distriktspolitikken, og de utførte banktjenester for lokal statsforvaltning og bankene. Disse oppgavene hadde imidlertid falt bort, og virksomheten var konsentrert om forsyning og behandling av sedler og mynt . I tillegg til oppgaver som fulgte av sentralbankloven utførte avdelingene også oppgaver som også kan utføres av banker og verditransportselskaper.

Hovedstyret vedtok derfor i 2000 å etablere distriktsavdelingene som egen resultatenhet som skulle utføre sentralbankoppgaver, og samtidig utvikle betalingstjenester for bankene og andre som næringsvirksomhet.  Ut fra hensynet til lønnsomheten i resultatenheten ble de første fem avdelingene vedtatt nedlagt. Høsten 2000 innledet Norges Bank  samtaler med flere banker om å danne et felles aksjeselskap for å realisere partenes behov for sikre, effektive og lønnsomme løsninger for håndtering av kontanter. Samtalene ledet fram til etableringen av NOKAS 1. juli 2001. De gjenværende distriktsavdelingene, herunder Bodø som ikke var blitt nedlagt, ble overført til NOKAS.

Målet med Norges Banks deltakelse på eiersiden var å oppnå en kostnadseffektiv utførelse av kontanthåndteringen. Banken kjøpte kontanthåndteringstjenester av selskapet. Norges Bank hadde fra starten en eierandel på 33,5 % og en representant i selskapets styre. Aksjeposten ble solgt i 2006.

Litteratur:

Trond Eklund og Leif Veggum: Endringer i organiseringen av seddel- og myntforsyningen.  Penger og kreditt 2002/1

Leif Veggum og Peder Natvig: Seddeldestruksjon utenfor sentralbanken. Penger og Kreditt 2002/4

Harald Bøhn: Norges Banks distriktsavdelinger 1983-2001. Staff Memo 2012/24, Norges Bank