Norges Bank

1962 Norges Bank overtar DKM

Norges Bank overtok 1. januar 1962 ansvaret for myntvesenet og driften av Den Kongelige Mynt (DKM) på Kongsberg fra Finansdepartementet.

Etter gammel tradisjon var det Kongens privilegium å utgi mynter. Dette hadde sammenheng med at mynten var verdt sin vekt i gull eller sølv. Da en gikk over til å prege mynt i annet metall som gjorde at den ikke hadde reell pålydende verdi, var det ikke noe til hinder for at sentralbanken kunne drive myntvesenet.

Den første norske mynt vi kjenner til er en penning som tilskrives Olav Tryggvason omkring år 1000. Preging av mynter har vært en enerett tillagt Kongen. I lange perioder ble det ikke slått mynt i Norge, og behovet ble da tilfredsstilt gjennom import av fremmed mynt.

Det ble etablert myntverk i Christiania i 1628, basert på sølv fra gruvene og sølvverket på Kongsberg. Som et minne fra den tiden har vi fortsatt Myntgaten i Oslo, ca. 100 meter fra stedet "Mynten" lå.

Myntproduksjonen ble flyttet til Kongsberg i 1686. Norges Bank skilte ut bedriften som eget aksjeselskap i 2000, og solgte aksjene i 2003. Bedriften heter nå Det Norske Myntverket AS og har vært i drift i over 300 år.

Kilder:
Kolbjørn Skaare: Mynten, myntene og medaljene. Det Norske Myntverket/Cappelen Damm AS, 2008

Kolbjørn Skaare: Norges mynthistorie 1-2, Oslo 1995.

Bjørn R. Rønning: Den Kongelige Mynt 1628-1686-1806. Norges Bank / J.W. Cappelens Forlag AS,1986.

Bodil Selnes: Den Kongelige Mynt 300 år - litt om anlegget ved elvebredden. Penger og Kreditt 1986/2