Norges Bank

1861 - 1882 Fire nye bankkontorer

Bankkontor i Lillehammer ble opprettet 1. januar 1861, i Bodø 8. februar 1875, i Kristiansund 15. august 1880 og i Hamar 1. januar 1882.

Allerede fra 1837 startet kjøpmann og ordfører Wiese det omstendelige arbeidet som ble krevd for etablering av avdeling i Lillehammer, men representantskapet avslo likevel søknaden i 1839. I 1861 var det imidlertid klart for oppstart av bankkontoret.

Bodø ble etablert fordi det tok lang tid å reise både fra Trondheim og Tromsø, noe som hadde ført til vanskelige forhold for bedrifter som var avhengige av kreditter.

Kredittmangelen i Kristiansund var stor, og handelshusene og politikerne i klippfiskbyen var sterke pådrivere for å opprette bankkontor. Med etableringen i Hamar kom turen til den andre store kjøpstaden rundt Mjøsa.

Bankkontorene hadde ikke samme status som avdelingene, men besørget i all hovedsak  de samme forretninger. Etter lovendring i 1892 fikk bankkontorer som var blitt opprettet etter 1851 status som avdelinger.

Litteratur:

Erling F. Henriksen: Norges Banks avdeling Lillehammer 1861-1961, Lillehammer 1961

Tor Knivsberg: Norges Bank avdeling Bodø 100 år. Penger og Kreditt 1974/4 

Kaare Norderhaug og Odd Magne Syversen: Hamar avdeling 100 år 1882-1982, Hamar 1982.