Norges Bank

1994 Utgave VII (1994 - 2001)

Denne utgaven ble innledet ved at en ny valør; 200-kronen, ble introdusert i 1994. 50- og 100-kronen kom i 1997 og 500-kronen ble utgitt i 1999. Da 1000-kronen ble utgitt i 2001, var den nye seddelrekken komplett.

Personene som portretteres på denne utgaven, er kvinner og menn som har satt varige spor etter seg innen kunst eller vitenskap. På 50-kronen falt valget på eventyrsamleren Peter Chr. Asbjørnsen, på 100-kronen sangerinnen Kirsten Flagstad, på 200-kronen vitenskapsmannen Kristian Birkeland, på 500-kronen forfatteren og nobelprisvinneren Sigrid Undset, og på 1000-kronen maleren Edvard Munch. Sedlenes baksider har motiver som har sammenheng med de personene som er portrettert.

Sedlene er utformet av Norges Banks egne grafikere, Sverre Morken (forsidene) og Arild Yttri (baksidene). Alle sedlene i denne seddelrekken har forskjellig størrelse for at de lett skal kunne identifiseres av blinde og svaksynte, og fargene skiller seg også klart fra hverandre. Sedlene har sikkerhetselementer som gjør det vanskelig å lage gode etterligninger.

Litteratur:
Pengesedler i Norge. Norges Bank, Oslo 1996

Peter Ravnsborg-Gjertsen og Jens Olav Sporastøyl: Seddeltrykkeriet - en 190 års historie. Penger og kreditt 2007/2