Norges Bank

1977 - 2001 Utgave VI (1977 - 2001)

Tre store endringer ble innført med denne rekken: 10-kroneseddelen utgikk og ble erstattet med en mynt i 1983, Camilla Collett ble som første kvinne avbildet på en norsk pengeseddel og 50- kroneseddelen fikk nynorsk tekst med NOREGS BANK i 1984.

Som baksidemotiv ble valgt eldre norsk kunsthåndverk for denne serien.

Sedlene er utført av Norges Banks egne grafikere, Knut Løkke-Sørensen, Sverre Morken og Arild Yttri etter ide av Leif F. Anisdahl. Sedlene ble utstyrt med sikkerhetstråd og andre detaljer som skulle sikre mot forfalskning.

Les mer om sedlene på Norges Banks websider

Litteratur:
Pengesedler i Norge. Norges Bank, Oslo 1996

Peter Ravnsborg-Gjertsen og Jens Olav Sporastøyl: Seddeltrykkeriet - en 190 års historie. Penger og kreditt 2007/2