Norges Bank

1945 - 1955 Utgave III (1945 - 1955)

Denne utgaven kalles gjerne ombyttingssedlene, og ble satt i sirkulasjon fra 9. september 1945.

Arbeidet med utformingen ble satt i gang i 1944 og måtte foregå i hemmelighet. Det var derfor ikke aktuelt å innhente kunstnerisk assistanse ved utformingen av sedlene. De var ment som en kriseutgave som kunne produseres raskt, og som skulle byttes ut så snart som mulig med sedler av høyere kunstnerisk og seddelteknisk kvalitet. Serien inneholder ikke 500 kr.

Under krigen ble det i London trykt krigssedler, til bruk ved en eventuell militær gjenerobring av landet, og sedler som skulle brukes til seddelombytting etter krigen. Slik frigjøringen av Norge kom til å foregå, var det bare en beskjeden bruk av krigssedlene de første dagene etter frigjøringen. Ombyttingssedlene fra London kom ikke i sirkulasjon. 

Les mer om sedlene på Norges Banks websider

Litteratur:
Pengesedler i Norge. Norges Bank, Oslo 1996

Peter Ravnsborg-Gjertsen og Jens Olav Sporastøyl: Seddeltrykkeriet - en 190 års historie. Penger og kreditt 2007/2

Bjørn R. Rønning: Norges mynter og pengesedler etter 1874. Oslo 1972