Norges Bank

1990 - 1999 Økt samarbeid og bedre teknologi

Forretnings- og sparebankene styrket samarbeidet på kortområdet, og oppnådde enighet med Postgiro om felles gireringssystem

Kortløsningen BankAxept ble innført i 1991.  Sjekkbruken falt dramatisk.  Postbanken ble integrert i forretnings- og sparebankenes girosystem og felles giroblanketter ble tatt i bruk. Billigere elektroniske betalingstjenester, som betalingskort, overtok en stadig større andel av betalingsmarkedet. Nettbank ble lansert i 1996, men det tok noen år før denne ble tatt i bruk i stort omfang.

 Litteratur:

Harald Haare og Jon A. Solheim: Utviklingen i det norske betalingssystemet i perioden 1945-2010, med særlig vekt på Norges Banks rolle. Norges Banks skriftserie nr, 44, Oslo 2011.