Norges Bank

1903 Åttedagers kreditter

For å lette overføringer av større beløp til byer hvor Norges Bank hadde avdelinger, ble det innført spesielle kreditter (tratter)

Kreditten hadde løpetid på 8 dager, for Vardø 10 dager. Mottakeren av en overføring fikk et lån fra Norges Bank . Dette ble innfridd av betaleren. En forutsetning for ordningen var at det faktisk eksisterte et gjelds-/fordringsforhold mellom de to  partene.

I mellomkrigstiden ble ordningen misbrukt for å reise kontanter i situasjoner hvor bankene hadde problemer med likviditeten ("vekselrytteri").

Litteratur:

Harald Haare: Norges Banks arbeid med avregning og oppgjør - et historisk perspektiv. Penger og Kreditt 2007/3.