Norges Bank

Kapitalforvaltning

Forvaltning av internasjonale reserver og fond