Norges Bank

2014

2014 Organisasjon for eiendomsinvesteringer

Fra 2014 ble Norges Bank Real Estate Management (NBREM) etablert som en egen enhet med ansvar for fondets eiendomsportefølje og med egen ledergruppe

Ved utgangen av 2015 hadde NBREM 104 ansatte. Karsten Kallevig ble ansatt som første leder av NBREM.