Norges Bank

1992

1992 Kronen flyter

I 1990 ble kronen bundet til den europeiske valutaenheten ECU ut fra et ønske om sterkere tilknytning til det europeiske valutasamarbeidet. I 1992 kom imidlertid dette samarbeidet under press.

Flere valutaer måtte oppgi sin faste kurs og tre ut av valutasamarbeidet etter å ha vært utsatt for et stekt og langvarig press mot valutakursen. Blant disse var britiske pund.

Etter omfattende press mot norske kroner ble valutaen gjort flytende i desember 1992.

I perioden fra 1986 og fram mot slutten av 1990-tallet var det begrensede bevegelser i kronens verdi mot britiske pund. Omkring 2000 skjedde det en viss styrking av pundkursen. Dette ble reversert fra 2008.