Norges Bank

1976

1976-86 Devalueringstiåret

I november 1976 ble verdien av et pund målt til 8,62 kroner. Det er den laveste pundkursen som er registrert  regnet i norske kroner. I perioden fra 1976 til 1986 ble verdien av norske kroner nedjustert tilsammen 10 ganger, slik at pundkursen igjen steg.

Etter Bretton Woods-samarbeidets sammenbrudd på begynnelsen av 1970-tallet ble verdien av de viktigste valutaer bestemt av markedet med bare begrensete intervensjoner fra myndighetene.

Britiske pund svekket seg mot de fleste valutaer i årene som fulgte, men spesielt sterkt mot de valutaer som deltok i det europeiske slangesamarbeidet - deriblant den norske kronen. Denne utviklingen førte blant annet til at vesttyske mark i løpet av 1970-tallet tok over pundets rolle som verdens nest mest brukte reservevaluta.

De norske devalueringene etter 1976 skjedde dels som tradisjonelle devalueringer, til dels som tekniske justeringer av den valutakurven Norge valgte å knytte seg opp mot etter at vi forlot det europeiske slangesamarbeidet i desember 1978. Siste nedskrivning skjedde i mai 1986, da sentralverdien for kursindeksen ble endret fra 100 til 112.

Kilder:

Øyvind Eitrheim, Jan T. Klovland og Jan F. Qvigstad, "Historical Monetary Statistics for Norway 1819-2003" i Norges Banks skriftserie, nr. 35, Oslo, 2004: 299-301;

Peter Ludlow, The Making of the European Monetary System, Butterworth, 1982.