Norges Bank

1972

1972-1976 Hardvalutaperioden

Perioden fra 1972 til 1976 representerer hardvalutaperioden. Over disse årene styrket kronen seg med 17 prosent.

I november 1973 ble kronen revaluert med 5 prosent. Resten av appresieringen kom som resultat av slangesamarbeidet. Mange land fikk etter hvert problemer med å følge den sterke D-marken gjennom slangevalutakurssamarbeidet.  Italia forlot slangen i 1973 mens Frankrike trakk seg midlertidig ut i 1974 og forlot slangen endelig i 1976. De gjenværende slangevalutaene ble gradvis sterkere gjennom tilknytningen til tyske mark som styrket seg kraftig i denne perioden.