Norges Bank

1967

1967 Pundet devalueres

I november 1967 ble britiske pund devaluert med 17 prosent i forhold til amerikanske dollar. Norske myndigheter valgte å ikke følge etter.

Dette illustrerte pundets svekkede betydning for norsk økonomi, sammenlignet med kursjusteringene i 1931 og 1949.

Under gullstandardperioden før første verdenskrig hadde pundet vært den sentrale internasjonale valuta. I mellomkrigstiden kom dets posisjon under press. Likevel kom pundet fortsatt til å beholde en reservevalutarolle etter andre verdenskrig, spesielt i landene som var med i Det britiske samveldet.

Svak økonomisk utvikling i Storbritannia i etterkrigstiden førte imidlertid til at det ble sådd tvil rundt kursnivået. Etter at det ved flere anledninger i 1960-årene ble iverksatt internasjonale støtteintervensjoner for pundet ble det til slutt foretatt en devaluering i november 1967.

Norske myndigheter diskuterte hvorvidt man skulle følge etter, som man hadde gjort da gullinnløsningen hadde blitt suspendert i 1931 og ved devalueringen i 1949. Myndighetene falt ned på å holde kursen av kronen fast mot dollar. Avhengigheten av Storbritannia som eksportmarked for norske bedrifter hadde lenge vært avtagende.

Kilder: Barry Eichengreen, Globalizing Capital, Princeton, 1996: 125-28;

Erik Brofoss' årstale 5. februar 1968, gjengitt i Norges Bank beretning og regnskap 1967.