Norges Bank

1931

1931-33 Fra gull til pund til dollar

Kronen ble løst fra gullstandarden i september 1931, og knyttet til pund i 1933, deretter til dollar i 1939.  

Kronen ble løst fra gullstandarden i september 1931, en uke etter at Storbritannia hadde gjort det samme. Man var innstilt på å hindre skadelige svingninger i kronekursen, men visste ikke hva kronen skulle stabiliseres mot. I juni 1933 ble kronekursen knyttet til kursen på pund. I mellomtiden hadde kursen svekket seg med 10%.

Børskrakket i New York i 1929 hadde ført hele verdensøkonomien inn i en depresjonsperiode. I Norge var depresjonen sterkest i 1931 og 1932.

Fra 1939 ble det etablert fast kurs mot US Dollar. Dollaren var på dette tidspunkt knyttet til gull, slik at Norges Bank i praksis gikk over til en gullstandard. Under 2. verdenskrig var Norges Bank etablert i London, og holdt kursen på den såkalte London-kronen fast på en pund-kurs lik 17,70.