Norges Bank

1914

1914-18 Valutabevegelser under verdenskrigen

Etter en lang rekke stabile år under gullstandarden, sank kronen i verdi i 1914. Men fra mars 1915 til november 1917 styrket den seg, og i året 1918 registreres den sterkeste gjennomsnittsverdien av kronen i forhold til pundet.

En forutsetning for at såpass markante valutakursbevegelser kunne finne sted, lå i at Norges Bank, som de fleste andre sentralbanker, suspenderte plikten til å veksle inn sedler mot gull. Dette betød at kronen med ett fløt fritt. Prisene på nødvendighetsartikler steg betraktelig i 1914, og Norges Bank økte seddelomløpet. Med importvanskelighetene økte etterspørselen etter utenlandsk valuta, og da i særdeleshet britiske pund.

Selv om innløsingsplikten ble gjeninnført i 1916, hadde Norge fortsatt en flytende valuta i og med at Norges Bank ikke var forpliktet til å veksle inn gull for sedler.

Den betydelige kronestyrkelsen som fant sted fra 1915, og som kulminerte i 1917-18, hadde sin bakgrunn i de gode handelsforholdene for Norge. Det ble sterk etterspørsel etter norske kroner på valutamarkedet, ikke minst fordi en rekke importører i utlandet var kontraktsforpliktet til å betale for seg med norske kroner.