Norges Bank

1842

1842 Sølvinnløsning til pari kurs

Ny lov av 22.april 1842 påla Norges Bank å veksle inn sine sedler i sølv til samme kurs som den gamle rigsdaler species (pari kurs). Dette var et mål som var satt når Norges Bank ble opprettet.

Det skulle være innledningen på en periode med over 70 år med valutastabilitet, under sølvstandardregime fram til 1873, deretter gullstandard fram til 1. verdenskrigs utbrudd.

I årene forut for beslutningen hadde Stortinget vedtatt nye trinn i opptrappingen av speciedalerens verdi mot sølv. Samtidig hadde trelasthandelen, fiskeriene og andre næringer en god periode. Børskursen på speciedaleren ble derfor stadig høyere. Innenfor det spillerom Norges Bank hadde for å sette vekslingskursen ble den satt slik at man hadde en forsiktig undervurdering av seddelkursen. Dette ble gjort delvis for å hindre sølvinnveksling.

Norge Bank måtte etter dette ha et sølvfond som skulle være tilstrekkelig til å innløse bankens sedler mot sølv.