Norges Bank

1822

1822-32 Bedre tider før nedgang

Stortingets beslutning i 1822 om at sølvverdien av speciedaleren skulle føres tilbake til sølvverdien av den gamle rigsdaler species førte til økt tillit til daleren.  Dette snudde fra 1825.

Fram til 1825 styrket speciedaleren seg overfor andre valutaer. Samtidig ble de økonomiske utsiktene for landet vurdert som langt bedre enn tidligere. Men årene 1825-1829 var preget av begrensede eksportmuligheter. Avsetningen av trelast, jern og fisk møtte store vansker, og prisene var lave. Situasjonen var preget av internasjonal krise i 1826, og et nytt vanskelig år i 1828.

Stortinget hadde fram til 1825 satt intervallet for vekslingskursen av speciedaleren mot sølv slik at Norges Bank hadde mulighet til å la daleren nærme seg pari. Vekslingskursen ble så ikke endret før i 1834. I denne situasjonen førte den svake økonomiske situasjonen til en depresiering. Speciedaleren nådde sitt laveste nivå i 1832.