Norges Bank

1819

1819-2010 Valutakurser

Kursen på norske kroner blir bestemt i det internasjonale valutamarkedet. Opp gjennom historien har vi stort sett bare hatt korte perioder med flytende valutakurser, og da i forbindelse med krisetider. Idag er flytende kurser en del av det pengepolitiske regimet. 

Norge har hatt ulike regimer for å stabilisere pengeverdien. Norges Bank ble opprettet i 1816 og speciedaleren ble innført som ny myntenhet. Speciedaleren var i utgangspunktet løst knyttet til et sølvfond, og Norges Bank ble ikke pålagt full sølvinnløsningsplikt til pari kurs før i 1842.

Fast pengeverdi mot sølv ble etter hvert avløst av gullstandard, og i 1875 gikk vi inn i den skandinaviske myntunionen med kroner som pengeenhet. Kronen ble knyttet til andre valutaer gjennom Norges Banks plikt til å veksle inn gull til en fast kurs. Innløsningsplikten ble suspendert i 1931 og kronen ble etter hvert knyttet til britiske pund og dollar fram til andre verdenskrig.

Etter krigen fikk vi en lang periode med ulike fastkurssystemer fastsatt gjennom internasjonale avtaler, som etter hvert ble forlatt til fordel for en mer ensidig stabilisering av kronen mot ulike valutaer.

Siden 2001 har målet for pengepolitikken vært lav og stabil inflasjon og et inflasjonsmål på 2,5 prosent. 

Litteratur:

Jan F. Qvigstad og Arent Skjæveland, "Valutakursregimer - historiske erfaringer og fremtidige utfordringer" i Kjell Storvik, Jan F. Qvigstad og Sigbjørn A. Berg, Stabilitet og langsiktighet. Festskrift til Hermod Skånland, Aschehoug, 1994.